Comparteix:

Sol·licitud de baixa d'assignatures o de baixa de matrícula

El calendari acadèmic aprovat per la UPC marca un període posterior a la matrícula en el qual es poden sol·licitar baixes d'assignatures a la matrícula.

A partir d'aquest període les modificacions a la matrícula porten associades una taxa econòmica (marcada per la UPC) de 27,27€.

BAIXA D'ASSIGNATURA/ES

Si es vol demanar la baixa d'una o vàries assigantures cal fer una sol·licitud, per  ”e-Secretaria” , en l’opció “Instàncies”, "Sol·licitud". 

Si a la sol·licitud es vol adjuntar un document, una vegada feta la sol·licitud per ”e-Secretaria”  cal obrir un tiquet (atenció on-line) on s'adjunti aquest document.

La resolució de la sol·licitud es podrà consultar per  ”e-Secretaria”.

Si en el moment de resoldre es té algun dubte, es contactarà amb els estudiants a través d'un tiquet (atenció on-line) 

A RECORDAR: La baixa d'una assignatura implica que no es compti la convocatòria d'examen però NO implica el retorn de diners.  

 

BAIXA DE MATRÍCULA

Si es vol demanar la baixa de la matrícula cal fer una sol·licitud, per  ”e-Secretaria” , en l’opció “Instàncies”, "Sol·licitud". 

Si a la sol·licitud es vol adjuntar un document, una vegada feta la sol·licitud per ”e-Secretaria”  cal obrir un tiquet (atenció on-line) on s'adjunti aquest document.

La resolució de la sol·licitud es podrà consultar per  ”e-Secretaria”.

A RECORDAR: La baixa d'una assignatura implica que no es compti la convocatòria d'examen però NO implica el retorn de diners. 

 

Cal tenir present

La resolució es podrà consultar per e-Secretaria.

Si es necessita informació addicional, es sol·licitarà via  un tiquet (atenció on-line).

La no resposta del tiquet implica la desestimació de la sol·licitud.

Les sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data final del termini de modificació de matrícula tenen una taxa econòmica associada de 27,27€.

Consulta el calendari de tràmits per saber el període de modificacions de matrícula.

Calendari de tràmits acadèmics

 

La baixa d'una o vàries assignatures implica que no es compti la convocatòria d'examen però NO implica el retorn de diners.

 

Actualitzat:  26/06/2023