Comparteix:

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

El nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer són 6 ECTS per cada 1.600 hores de treball acreditades. El nombre màxim de crèdits a reconèixer:

  • 12 ECTS per als estudis de Grau
  • 10 ECTS per al màster universitari en Enginyeria de Mines

Si és necessari, en funció del nombre de crèdits que resten per obtenir el títol, es pot autoritzar el reconeixement d’un nombre inferior de crèdits, sempre que les hores mínimes de treball es corresponguin amb 1.600. A partir del reconeixement dels 6 primers crèdits (1.600 hores acreditades), es pot reconèixer l’experiència laboral per crèdits, mantenint la proporció corresponent, i fins el màxim de crèdits que permeti el pla d’estudis per pràctiques externes.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per experiència professional


L'estudiant accedeix a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància de reconeixement de crèdits

En cas que calgui adjuntar documentació, ho farà a la mateixa instància.

 

Cal tenir present

La sol·licitud de reconeixement ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

 

Des de Gestió Acadèmica es revisarà que la informació estigui complerta. En cas que calgui afegir documentació a la instància, l'estudiant ho podrà fer a través de la instància de "aportació de documentació requerida per tràmits acadèmics".

Una vegada resolta la instància es generarà un rebut de pagament a l’E-Secretaria a ‘Impresos i pagaments’.

Quan aquest import sigui abonat, l'estudiant/a podrà veure dins el seu expedient els crèdits optatius reconeguts.

 

A tenir en compte

La sol·licitud té una taxa establerta segons el  Decret de preus.

Els terminis per realitzar el procés es poden consultar al calendari acadèmic

 

Actualitzat:  31/03/2023