Comparteix:

Reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària com Dynamics, idiomes...

El reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària és aprovat cada curs per la UPC.


La normativa acadèmica de Grau de la UPC contempla la possibilitat de reconèixer fins a 6 ECTS optatius màxim per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.


El reconeixement s'ha de sol·licitar a l'última matrícula del grau mentre quedin crèdits optatius.

Reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària


L'estudiant pot reconèixer un màxim de 6 crèdits per les següents activitats:

  • Activitats d’extensió universitària on la unitat responsable és una altra unitat de la UPC (servei d'esports, cursos del servei de llengües...): Quan finalitza l’activitat, la Unitat responsable introduirà la informació de l’activitat als expedients dels estudiants. Es podrà consultar la informació a l’apartat Expedient > Activitats de l’e-Secretaria.
  • Activitats d’extensió universitària  on la unitat responsable de l'activitat és l'EPSEM: Aquestes activitats són aprovades per la UPC, cada curs. Per sol·licitar-ho cal que l'estudiant accedeixi a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància de reconeixement de crèdits.
  • Formació en terceres i/o quartes llengües que estableix la taula de reconeixement d’idiomes de la UPC. Si el certificat oficial de B2 o superior que has utilitzat per assolir la competència en una tercera llengua l'has obtingut durant els estudis de grau, el pots fer servir també per al reconeixement de crèdits per idiomesPer sol·licitar-ho cal que l'estudiant accedeixi a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància de reconeixement de crèdits.
  • Estades de mobilitat. Cada quadrimestre de mobilitat, es pot demanar 3 crèdits. Normativa UPC

 

Activitats que obtenen reconeixement de crèdits

 

Seu electrònica

 

L'estudiant accedeix a la Seu Electrònica de la UPC per omplir i registrar la instància de reconeixement de crèdits.

Des de Gestió Acadèmica es revisarà que la informació sigui correcta. En cas que calgui afegir documentació a la instància, l'estudiant ho podrà fer a través de la instància de "aportació de documentació requerida per tràmits acadèmics".

Una vegada resolta la sol·licitud es generarà un rebut de pagament a l’E-Secretaria a ‘Impresos i pagaments’.

Quan aquest import sigui abonat, l'estudiant/a podrà veure dins el seu expedient els crèdits optatius reconeguts.

 

A tenir en compte

La sol·licitud té una taxa establerta segons el  Decret de preus.

Els terminis per realitzar el procés es poden consultar al calendari acadèmic

 

Actualitzat:  2/03/2023