Comparteix:

Sortides professionals

  • Lideratge i direcció de projectes en l’àmbit de l’automoció: en plantes d’assemblatge o en la indústria de components; en centres d’R+D+I i de formació; en l’àmbit de la postvenda i la comercialització, i en el món de la competició.
  • Concepció, disseny, elaboració, anàlisi i manteniment de sistemes i components incorporats als automòbils.
  • Millora de producte i reenginyeria.
  • Organització i control de la producció en planta, control de qualitat i logística.
  • Formació d’equips de treball, tant productius com de postvenda.
  • Aplicació dels reglaments i compliment de la normativa en el sector de l’automòbil.
  • Desenvolupament de solucions a problemes de mobilitat.