Comparteix:

Pla d'estudis

Assignatures ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Àlgebra Obre PDF 6 Obligatòria
Càlcul 1 Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica 1 Obre PDF 4,5 Obligatòria
Física 1 Obre PDF 4,5 Obligatòria
Química de l'Automòbil Obre PDF 6 Obligatòria
Sector de l'Automoció Obre PDF 3 Obligatòria
Segon quadrimestre
Automoció, Mobilitat i Sostenibilitat Obre PDF 3 Obligatòria
Càlcul 2 Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica 2 Obre PDF 4,5 Obligatòria
Física 2 Obre PDF 4,5 Obligatòria
Fonaments d'Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Disseny Assistit per Ordinador (CAD) Obre PDF 3 Obligatòria
Electrotècnia Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria Mecànica 1 Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques per a l'Enginyeria Obre PDF 4,5 Obligatòria
Mecànica de Fluids Obre PDF 4,5 Obligatòria
Resistència de Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Elements Finits i Volums Finits a l'Enginyeria Obre PDF 4,5 Obligatòria
Enginyeria Mecànica 2 Obre PDF 4,5 Obligatòria
Fabricació Assistida per Ordinador (CAM) Obre PDF 3 Obligatòria
Fluidodinàmica Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologia de Procés i Transformació de Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Anàlisi de Sistemes i Control Obre PDF 6 Obligatòria
Càlculs Estructurals de Vehicles Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE) Obre PDF 3 Obligatòria
Gestió de la Qualitat Obre PDF 4,5 Obligatòria
Motors Tèrmics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Auxiliars Mecànics Obre PDF 4,5 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Dinàmica del Vehicle Obre PDF 6 Obligatòria
Fabricació Automatizada Obre PDF 6 Obligatòria
Habitabilitat i Seguretat Obre PDF 3 Obligatòria
Prototipus Obre PDF 3 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF 6 Obligatòria
TIC a l'Automoció Obre PDF 6 Obligatòria

MENCIONS

MENCIÓ EN INDÚSTRIES DE L'AUTOMOCIÓ (*) - Bloc optatiu a L'EPSEM (Manresa)

Assignatures ECTS Tipus
Setè quadrimestre
Disseny Tèrmic Obre PDF 3 Obligatòria
Legislació i Marc Normatiu Obre PDF 3 Obligatòria
Sistemes de Propulsió Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Productius i Logística Obre PDF 6 Obligatòria
Optativa 1 6 Optativa
Optativa 2 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa 3 6 Optativa
Optativa 4 6 Optativa
Optativa 5 6 Optativa

MENCIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INDÚSTRIA (**) - Bloc optatiu a l'ETSEIB (Barcelona)

Assignatures ECTS Tipus
Setè quadrimestre
Tecnologia de mediambient i sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Gestió de Projectes Obre PDF 6 Obligatòria
Dinàmica de Sistemes Obre PDF 4,5 Obligatòria
Organització i gestió Obre PDF 4,5 Obligatòria
Optimització i simulació Obre PDF 4,5 Obligatòria
Vuitè quadrimestre
Control automàtic Obre PDF 6 Obligatòria
Temotècnia Obre PDF 6 Obligatòria
Economia i empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Projecte d'Automoció Obre PDF 4,5 Obligatòria
Vuitè quadrimestre
Treball Final de Grau (TFG) 12 Obligatòria

Optatives de L'EPSEM al curs actual

Optatives a escollir ECTS
Tardor
Pràctiques en Empresa 1 12
Empresa Obre PDF 6
Mecànica i Teoria de Mecanismess Obre PDF 6
Components i Vibracions en Màquines Obre PDF 6
Electrònica Analògica Obre PDF 6
Regulació Automàtica Obre PDF 6
Sistemes Digitals Obre PDF 6
Sistemes de Control Encastats Obre PDF 6
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF 6
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF 6
Primavera
Pràctiques en Empresa 2 18
Metodologia, Gestió i Orientació de Projectes Obre PDF 6
Teoria d'Estructures i Consturccions Industrials Obre PDF 6
Tecnologia Mecànica Obre PDF 6
Cinemàtica i Dinàmica de Màquines Obre PDF 6
Disseny de Màquines Obre PDF 6
Electrònica Digital Obre PDF 6
Instrumentació Electrònica Obre PDF 6
Electrònica de potència Obre PDF 6
Informàtica Industrial Obre PDF 6
Gestió del Manteniment Obre PDF 6
Automatització avançada Obre PDF 6

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.

(*) Totes dues mencions donen accés sense complements al Màster en Enginyeria d'Automoció de l'ETSEIB
(**) Aquesta opció dóna accés sense complements de formació al Màster en Enginyeria Industrial de l'ETSEIB