Comparteix:

Sortides professionals

Professió regulada
  • Enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Enginyer/a industrial (cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial).
Sortides professionals
  • Planificació, direcció, execució i avaluació de projectes d’enginyeria relacionats amb l’enginyeria mecànica.
  • Direcció, disseny, projecció, muntatge i manteniment de sistemes i instal·lacions industrials i de producció en l’àmbit mecànic, electromecànic, tèrmic i de mecànica de fluids.
  • Càlcul i disseny de motors hidràulics i tèrmics.
  • Projectes relacionats amb les indústries de calor i fred industrial, climatització i refrigeració, tractament i transport de fluids.
  • Disseny, gestió i manteniment d’equips i instal·lacions, estructures i construccions industrials.
  • Elaboració d’informes tècnics d’assessorament i viabilitat.