Comparteix:

Tutors

1r i 2n curs Enginyeria d'Automoció Jordi Albiol ()
3r i 4t curs Enginyeria d'Automoció Francesc Pérez ()
1r i 2n curs Graus Industrials Margarita Domènech ()
Fase Final Electrònica Víctor Barcons ()
Fase Final Química Montse Solé ()
Fase Final Mecànica Marc Antoni Soler ()
Enginyeria de Recursos Minerals
i el seu Reciclatge
(a partir de 2n) 
Hernan Anticoi ()
Sistemes TIC Rosa Giralt (rosa.giralt@upc.edu)