Programari docent instal·lat a les aules INFO

Windows 10 (compilació 21H2)

 • Abaqus Student Edition 2022
 • Adobe Reader DC
 • Atmel Studio 7.0
 • Ansys 2023 R1 + Mechanical 2023 R1 + Workbench 2023 R1
 • Arcgis Pro
 • Aspen Hysys V12
 • Autodesk Autocad 2022
 • Autodesk Inventor Professional 2022
 • Autodesk Robot Structural 2022
 • Blastware 10.74
 • CATIA V5 R21
 • PTC Mathcad Prime 8.0
 • Chrome
 • Drawboard PDF
 • Erlang
 • Geogebra Classic 5
 • Gimp 2.10.32
 • Hydra
 • Hyperworks 2022
 • Java
 • JKSimblast
 • Firefox
 • LTspice IV
 • Maple 2023
 • Matlab R2021b (Optimization Toolbox, Simulink, Control Tookbox)
 • Medusa
 • Mendeley Desktop
 • MDT 8.5
 • Microsoft Office 2019
 • Microsoft Project 2019
 • Minitab 2019
 • Mendeley Desktop
 • MODSIM 3.6 STUDENT
 • Ni Multisim 14.3
 • Netfabb
 • PSIM 2021b Demo
 • PTC Mathcad Prime 8.0
 • Python 3.4.1
 • QGIS 3.24.3 Madeira
 • Recmin 5.1
 • Rocsience (RS3,...)
 • RStudio + R + R Commander
 • Solidworks 2023
 • Slic3r
 • Sumatra PDF
 • smartRefract
 • Snap 9.0
 • Ventsim 5.0
 • Ventsim lite 5.0
 • Vulcan 2020
 • Wacom desktop center
 • Wineva 8.0
 • Wolfram Player 13.2
 • Working Model 2D
 • WinRAR

Linux (Ubuntu 22.04)

Els paquets de la distribució són els corresponents a Ubuntu 22.04, i els externs a l'última versió oficial estable.

Comunicacions 
 • tcpdump
 • iproute2
 • iptables
 • iputils-ping
 • dns-root-data
 • ethtool
 • gnupg
 • iw
 • less
 • netcat-openbsd
 • curl
 • wget
 • wireshark
  • wireshark-qt
  • wireshark-doc
 • nmap
 • mtr-tiny
 • whois
Virtualització i simulació
 • qemu-kvm
 • qemu-utils
 • Ghdl
 • Qucs
 • KiCad
Control de versions
 • emacs
 • auctex
 • elpa-dictionaries-common
 • elpa-yasnippet
 • ispell
 • svn
 • git
Matemàtiques
 • Octave
  • octave-common
  • octave-communications
  • octave-communications-common
  • octave-control
  • octave-doc
  • octave-general
  • octave-image
  • octave-miscellaneous
  • octave-signal
Processadors
 • binutils-avr
 • avr-libc
 • avrdude
 • avrdude-doc
 • gcc-avr
 • Arduino
Programació
 • gcc
 • binutils
 • python
 • CMake
Generació de gràfics
 • graphviz
 • graphviz-doc
 • imagemagick
 • plantuml
 • Dia
Altres
 • Firefox
 • Chrome
 • Gtkwave
 • Meshlab
 • Terminator