Petició de programari per les Aules Informàtiques, Aules Docents i Laboratoris TIC

Exemple d'entrada de dades: Autocad versió 2019
Exemple d'entrada de dades: Ni Multisim versió 14.1
Exemple d'entrada de dades: QGis versió 3.4

Ha de ser un programari que es pugui llicenciar, com a mínim, a nivell d’aula (no estació a estació). La llicència ha de ser vigent, al menys, durant tot un quadrimestre.