Compartir:

Informació general


     Avís: No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

L'estudiantat haurà de prendre la decisió referent a la modalitat en el moment de sol·licitar les pràctiques i abans de formalitzar el conveni ja que, un cop signat, no és possible fer modificacions en aquest sentit.