Comparteix:

Contractes

Acords i contractes entre la UPC i diferents empreses i institucions, dins el marc de l'EPSEM (últims 3 anys)

Acord Marc entre UPC i Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació Privada.

Emmarcar i coordinar l'actuació de la Fundació Althaia i la UPC en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de tecnologia desenvolupada per la Universitat, mitjançant convenis específics en el si dels departaments, els instituts i els centres universitaris.

Finalitza: es renova anualment

Professor responsable: Esteve Peña Pitarch


Contracte de creació de la Càtedra Premium ICL en Mineria Sostenible.

Les activitats de la Càtedra hauran d'estar orientades a la formació, la transferència de resultats de l'investigació, l'assessorament i la divulgació científica en l'àmbit de la Mineria Sostenible.

Finalitza: 31.12.2019 (es va renovant cada 3 anys)

Professor responsable: Lluís Sanmiquel Pera

 

Contracte de suport tècnic entre UPC i SOFAMEL, SL.

Desenvolupament d'un sensor de tensió DC sense contacte ni amb la línia elèctrica ni amb terra.

Finalitza: 31.12.2017

Professor responsable: Josep Font Teixidó

 

Contracte de suport tècnic entre UPC i Ferro Performance Pigments Spain S.L.

Estudi de mètodes d'absorció de gasos sulfurosos. Desenvolupament d'un sistema de tractament biològic per a la recuperació de sofre a partir dels compostos sofrats absorbits. Adequació de la mescla sofre-biomassa per al seu ús com a matèria primera en el procés de producció de blau d'ultramar.

Finalitza: 31.12.2018

Professor responsable: Xavier Gamisans Noguera

 

Contracte de col·laboració entre UPC i l'Agència de Desenvolupament del Bergadà.

Col·laboració amb les activitats científico-tècniques per tal d'organitzar els premis Baells Propeller Challenge i Baells Sustainable Challenge, així com conferències, exposicions i altres activitats amb l'objectiu de divulgar la ciència i la tecnologia cap els joves de secundària, universitaris i la societat en general.

Finalitza: 31.12.2017

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila


Contracte d'R+D entre la UPC i Disseny Estudi i Mecanització, S.L.

Dissenyar metodologies i eines per a estandaritzat del doblegat de barra cilíndrica d'un sol plegat.

Finalitza: 31.12.2018

Professor responsable: Joan Antoni López Martínez

 

Contracte d'R+D entre la UPC i Disseny Estudi i Mecanització, S.L.

Dissenyar metodologies de treball per tal de millorar l'estàndard paramètric.

Finalitza: 31.12.2017

Professor responsable: Joan Antoni López Martínez


Contracte de suport tècnic entre la UPC i Dron Imatge Barcelona, S.L.

Nou servei de medició de la heterogeneitat, anisotropia i discontinuïtat de les estructures geològiques situades en nivells de difícil accés en infraestructures mineres i obra civil, desenvolupant una tecnologia que pugui ser utilitzada mitjançant un UAV (sigles en anglès de vehicles aeris no tripulats).

Finalitza: 28.02.2018

Professor responsable: Lluís Sanmiquel Pera


Contracte de col·laboració público privada entre la UPC i l'Ajuntament de Manresa.

Actuació per a la promoció de l'ocupació a la indústria local del Bages 2016-2017.

Finalitza: 31.12.2017

Professor responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

 

Contracte de col·laboració entre la UPC i el Consell Comarcal del Bergadà.

Col·laboració amb diferents actuacions del projecte EXPLORATORI dels Recursos de la Natura.

Finalitza: 31.12.2017 (es renova anualment)

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Acció de mecenatge entre la UPC i Serradora Boix S.L.

Col·laboració amb el Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2017, dins el marc de les activitats de l'EXPLORATORI dels Recursos de la Natura.

Finalitza: 31.12.2017

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila


Acció de mecenatge entre la UPC i ABEAM (Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les Matemàtiques).

Col·laboració amb el projecte 7demates.

Finalitza: 31.12.2017

Professora responsable: Montserrat Alsina Aubach


Conveni de col·laboració entre la UPC i la Fundación Bancaria "la Caixa".

Dins el marc de les activitats del projecte Exploratori dels Recursos de la Natura, oferir activitats dinamitzades per científics, que tenen com eix vertebrador l'aprofitament del recursos de la natura, contribuint a estimular des del punt de vista científico-tècnic el professorat i alumnat de secundària.

Finalitza: 2016

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila


Acció de mecenatge entre la UPC i Circutor S.A.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, amb el Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2016.

Finalitza: 2016

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Contracte de R+D entre la UPC i Disseny Estudi i Mecanització, S.L.

Disseny i creació d'eines paramètriques específiques per treball amb entorn PEÇA de CATIA V5.

Finalitza: 2016

Professor responsable: Joan Antoni López Martínez

 

Contracte de col·laboració entre la UPC i l'Agència de Desenvolupament del Bergadà.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte TECNO-Festival de la Baells 2016.

Finalitza: 2016

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Contracte de suport tècnic entre la UPC i Abeto Rojo Mediterráneo S.L.

Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.

Finalitza: 2016

Professor responsable: Esteve Peña Pitarch

 

Acció de mecenatge entre la UPC i l'Obra Social "la Caixa".

Col·laboració amb el projecte 7demates.

Finalitza: 2016

Professora responsable: Montserrat Alsina Aubach

 

Acció de mecenatge entre la UPC i Serradora Boix, S.L.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2016.

Finalitza: 2016

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Acció de mecenatge entre la UPC i Montajes Rus, S.L.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2016.

Finalitza: 2016

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Contracte de suport tècnic entre la UPC i Calaf Trenching, S.L.

Realització de l'assessorament del funcionament i desenvolupament dels bescanviadors de calor líquid -aire,aire-aire i aire-oli hidràulic dels vehicles industrials que es produeixen per part de Calaf Trenching S.L.

Finalitza: 2015

Professor responsable: José Juan de Felipe Blanch


Contracte de col·laboració entre la UPC i l'Agència de Desenvolupament del Bergadà.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte TECNO - Festival de la Baells 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila


Acció de mecenatge entre la UPC i Calaf Grup.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Col·laboració entre la UPC i la Secretaria General d'Universitats i Recerca.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Acció de mecenatge entre la UPC i Catalana de Perforacions, S.A.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Conveni de col·laboració entre la UPC i la Fundació AGBAR.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Acció de mecenatge entre la UPC i Transforma 21, S.L.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila

 

Acció de mecenatge entre la UPC i Liven, S.A.

Col·laboració, dins el marc de les activitats de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, en el projecte Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2015.

Finalitza: 2015

Professors responsables: Dolors Grau Vilalta / Josep Font Soldevila


Acció de mecenatge entre la UPC i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines.

Col·laboració amb la IV Jornada Tècnica Minera organitzada per la Càtedra Iberpotash.

Finalitza: 2015

Professor responsable: Lluís Sanmiquel Pera


Acció de mecenatge entre la UPC i el Col·legi d'Enginyers de Mines del Nord-Est.

Col·laboració amb la IV Jornada Tècnica Minera organitzada per la Càtedra Iberpotash.

Finalitza: 2015

Professor responsable: Lluís Sanmiquel Pera