Comparteix:

Pràctiques en empresa

(Convenis de cooperació educativa)

 OBERTA LA SOL·LICITUD DE CONVENIS DEL CURS 2022/2023 FINS EL 10 DE JULOL DE 2023 

 

IMPORTANT:

 • Cal omplir el formulari de sol·licitud de conveni 15 dies hàbils abans de la data d’inici del conveni.
 • Per a la signatura del conveni, és imprescindible que l'empresa tingui habilitada la signatura digital.
 • No es podrà començar un conveni sense tenir tota la documentació signada.
 • Actualitzarem aquesta pàgina amb les novetats que tinguem. Us recomanem que la consulteu sovint.

 A tenir en compte

 

 • Preu per hora: El preu orientatiu és de 8€ l’hora, i no podrà superar els 20€ per hora. Només en el cas de les pràctiques curriculars i/o obligatòries, i de forma excepcional, els centres docents poden autoritzar pràctiques sense remuneració. El preu hora mínim acceptat per l'EPSEM és de 7 €  

 • Durada dels convenis: Les pràctiques acadèmiques tenen una durada màxima d'un curs acadèmic. Entre el 16 de setembre i el 15 de setembre del curs següent

 • Pràctiques curriculars: A l'inici del conveni cal fer una instància per E-Secretaria sol·licitant la matrícula dels crèdits de pràctiques

 • Preguntes freqüents

Pràctiques curriculars

 

  • L'estudiant  envïi els documents a Gestió Acadèmica ()

  • El tutor de l'Escola ha de fer arribar la nota proposada de les pràctiques curriculars a Gestió Acadèmica ()

  • Des de Gestió Acadèmica s'enviarà la documentació al sotsdirector d'Empresa perquè finalitzi l'avaluació de les pràctiques
  • S'introduirà la nota a l'expedient i s'informarà a l'estudiant 

Informació d'interès

Atenció online Gestió Acadèmica