Comparteix:

Nombre de titulats

 

El nombre de titulats, per especialitat, durant el curs 2017-2018 a l’EPSEM ha estat el següent:

Grau en Enginyeria Elèctrica 9
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 12
Grau en Enginyeria Mecànica 49
Grau en Enginyeria Química 12
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   22
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 7

Grau en Enginyeria Minera

4

Màster Universitari en Enginyeria de Mines  10

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2008)

1

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2015)

10

Total

 136