Comparteix:

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat és un sistema que es va actualitzant constantment desprès del seu setè any de funcionament.

 

Durant el curs 2017/18 s’han redactat els autoinformes per a l’acreditació del Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient i per a l’acreditació del Màster Universitària en Enginyeria dels Recursos Naturals. En aquests autoinformes s’ha informat de com han anat evolucionant les titulacions, tot indicant propostes de millora, tota aquesta feina ha estat coordinada per la Comissió d’Avaluació Interna (CAI). En una segona fase, a l’octubre del 2018, està prevista la visita a l’Escola de la Comissió d’Avaluació Externa (CAE) formada per quatre membres externs a l’EPSEM i un representant de la AQU. Durant la visita del CAE a la nostra Escola, realitzaran entrevistes als diferents col·lectius implicats en les titulacions objecte d’acreditació (professorat, estudiants, PAS, graduats i ocupadors dels graduats). En la tercera i última fase la CAE elaborarà i presentarà el seu informe preliminar, en el que posa de manifest els punts forts i febles de les titulació acreditades i les propostes de millora a desenvolupar en els propers cursos.

 

Actualment estem elaborant l'Informe de seguiment de centre de tots els graus i màsters de l'EPSEM, que està previst lliurar al GPAQ al novembre de 2018,

 

Continuem col·laborant amb “Qualitat en xarxa a la UPC”, del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, per tal de refer els procediments del SGIQ i simplificar‐los. Està previst fer la proposta dels procediments simplificats a la Comissió Permanent del quadrimestre de primavera del proper curs.

 

Al final del quadrimestre de primavera 2018 s’ha realitzat una enquesta de satisfacció i acollida dels estudiants que han iniciat els seus estudis de Grau a l’EPSEM.

 

La Declaració de la Política de Qualitat de l’escola i tota la documentació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat es pot consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat i els protocols de verificació dels estudis i els informes de seguiment, modificació i acreditació es poden consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA