Comparteix:

Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible

01/10/2010-08/01/2023

Director: Lluís Sanmiquel Pera

La càtedra ICL  de Mineria Sostenible es va crear l’octubre del 2007 com iniciativa conjunta entre Iberpotash i l’Escola Politècnica Superior de Manresa de EPSEM - UPC. El seu objectiu principal és el de promoure el coneixement sobre mineria sostenible, mitjançant projectes de recerca i desenvolupament. La seva activitat està orientada a la formació, la transferència de resultats de la investigació, a l’assessorament i a la divulgació científica en l’àmbit de l’enginyeria de mines sostenible.

La renovació del conveni al llarg dels anys suposa la consolidació del suport i confiança per part d’ICL en el valor estratègic i innovador dels objectius i resultats de la càtedra. 

 

El 2020  s’han comptabilitzat:

 • 12 hores de conferenciants.

 • 3 presentacions de pòsters en format online presentats en 1 congrés internacional, “7th International Conference on Mining, Material, and Metallurgical Engineering (MMME'20)” celebrat de forma no presencial del 16 al 18 d'agost de 2020. Els títols dels pòsters van ser: 

 1. Study of the geomechanical behaviour of different saline typologies in the Catalan basin.
 2. Transmission of the topographic system and orientation from the surface to an underground mine using 2 vertical shafts. Comparison between the classical and gyroscope method.
 3. Advantages in the design of open-pit and quarries by computer means.

En aquestes presentacions va aparèixer en l’apartat d’agraïment la càtedra ICL pel seu suport econòmic i de dades necessàries per fer els estudis. Així mateix, almenys 2 autors en cada pòster ho feia en qualitat de membre de l’equip tècnic de la càtedra.

 • 840 hores en 3 becaris.

 • 360 hores en una investigadora.

 • S'han publicat 2 articles a revistes internacionals indexades gràcies a les dades obtingudes en alguns dels treballs que es desenvolupen en la càtedra i/o al suport econòmic de la mateixa. Les dades dels 2 articles són:

 1. Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M. (2020). Assessment of errors in the transmission of the orientation and cartographic system from the surface to an underground mine. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 120(2), 139-148.
 2. Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Sanmiquel, L.; Anticoi, H. (2020). Temperature prediction model in the main ventilation system of an underground mine. Applied sciences, 10(20), 7238:1-7238:11.
 • En els últims anys, la Càtedra ha impartit més de 25.000 hores de formació, mitjançant beques d’iniciació a la recerca; produint uns 60 documents, entre tesis, projectes, informes, pòsters i articles publicats. També ha promogut i organitzat de manera total o parcial 7 jornades tècniques mineres.

 • La càtedra fa entrega cada curs d’un premi al millor projecte final del Màster en Enginyeria de Mines, i al millor projecte final del grau en Enginyeria Minera. Aquest any s’ha fet de forma no pública degut al COVID.

 • Important destacar que al mes de juliol la càtedra va fer un informe sobre tot el procés de mesures topogràfiques que s’havien realitzat des de maig de 2018 i fins al maig de 2020. Totes aquestes mesures tenien la finalitat de garantir l’èxit del ”cale” de la rampa entre la part de la rampa desenvolupada per OSSA i la part de la mina,; cosa que va passar el 21/12/2020, amb uns errors mínims. Aquest informe serà actualitzat durant l’any 2021 tenint en compte els treballs topogràfics efectuats en el període entre setembre i desembre de 2020.