Comparteix:

Dades d’accés i matrícula curs 2019-2020

Estudis de Grau

Accés als estudis de grauNom del Grau


Oferta de places preinscripció

Demanda
(convocatòria juny)

Assignació
(juliol)


Demanda en 1a pref / oferta


Nota  de tall

1a pref

Resta pref

1a pref

Resta pref

Grau en Enginyeria d'Automoció

50

130

241

59

2

260%

9,708

Grau en Enginyeria de sistemes TIC

40

37

93

37

7

93%

5,000

Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química

 

140

 

75

 

293

 

75

 

39

 

54%

 

5,000

Grau en Enginyeria minera

40

10

29

10

2

25%

5,000

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Estudi

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

1 57

58

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3

36

39

Grau en Enginyeria Minera

4

8 12
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 29 115 144

 

 

Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Estudi

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

- - - 4 59 63 6 51 57 1 57 58

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3 38 41 6 45

51

2 41 43 3 36 39

Grau en Enginyeria Minera

2 6

8

- 16

16

2 13

15

4

 

8 12
Grau en Enginyeria Química - - - 13 16 29 - - - - - -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 15 94 109 13 102 115 20 132 152 29 115 144

 

 

Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

 

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

9 151 160
Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners - - -

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

30 139

169

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

15 138 153

Grau en Enginyeria Elèctrica

- 4

4

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

8 82 90
Grau en Organització Industrial 2 7 9

Grau en Enginyeria Mecànica

17 173 190

Grau en Enginyeria Minera

10 34

44

Grau en Enginyeria Química

21 32

53

 

 

Evolució Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Estudi

 Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

-

-

-

4

60

64

8

105

113

9

 

151 160

Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

4

19

23

-

9

9

-

1

1

-

 

- -

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

6

45

51

7

53

60

21

149

170

30

 

139 169

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

11

126

137

16

138

154

16

139

155

15

 

138 153

Grau en Enginyeria Elèctrica

3

28

31

2

19

21

1

9

10

-

 

4 4

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

5

92

97

8

94

102

8

77

85

8

 

82 90

Grau en Organització Industrial

-

-

-

10

61

71

2

22

24

2

 

7 9

Grau en Enginyeria Mecànica

15

227

242

14

205

219

14

153

167

17

 

173 190

Grau en Enginyeria Minera

9

17

26

11

34

45

10

32

42

10

 

34 44

Grau en Enginyeria Química

34

45

79

53

86

139

23

37

60

21

 

32 53

 

 

 

 

Estudis de Màster

Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Titulació de procedènciaTotalMàster

UPC

Resta d'Universitats Estatals

Universitats Estrangeres

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

50,02%

21,4%

28,6%

28

Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals

30,4%

21,7%

47,8%

23

 

 

Accés als màsters universitaris

Nom del Programa

Oferta de places

Demanda

Admesos

Màster universitari en Enginyeria de mines

30

15

9

Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals

25

29

24

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total

Màster en Enginyeria de Mines

4 9 13 9 14

23

2 8 10 3 6 9

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

8 4

12

4 4 8 3 1

4

11

 

7 18

 

 

Estudiantat matriculat TOTAL en estudis de màsters universitaris per gènere i estudi

Estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

5

28

33

14

19

43

12

27

39

11

 

22 33
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 14 9 23 14 6 20 6 3 9 15 8 23