Comparteix:

Nombre de titulats

El nombre de titulats, per especialitat, durant el curs 2019-2020 a l’EPSEM ha estat el següent

Grau en Enginyeria Elèctrica

1

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 15

Grau en Enginyeria Mecànica

38

Grau en Enginyeria Química 10

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

27

Grau en Enginyeria Minera 5

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

14

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 15

Grau en Enginyeria en Organització Industrial

11

Total 136