Comparteix:

Activitat Investigadora

Presentació

Aquest informe recull les publicacions del personal docent i investigador (PDI) de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) durant el curs acadèmic 2019-2020.

La informació s’ha obtingut del portal de la producció científica FUTUR (https://futur.upc.edu/epsem), que fa visibles les publicacions introduïdes al sistema d’informació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les publicacions científiques que s’han considerat per presentar en aquest informe són els articles de revista, els treballs presentats a congressos i les tesis doctorals.

En l’apartat d’impacte i visibilitat s’analitzen les publicacions trobades a la base de dades Scopus d’Elsevier i se’n destaquen les dades de col·laboració amb altres institucions i altres països, i l’abast temàtic.

En aquest mateix apartat es donen els indicadors de qualitat de les revistes on han publicat els investigadors/res de l’EPSEM: l’indicador SJR de SCImago Journal Rank, el quartil on es troba la publicació i la categoria temàtica.

Com a novetat en aquesta edició es posen en relleu les publicacions en accés obert.

Aquest informe ha estat elaborat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa a desembre de 2020 amb l’objectiu de proveir de dades la memòria del curs 2019-2020 de l’EPSEM.

 

Resum de l'informe

 

 

 

Grups de recerca

El personal docent i investigador de l’EPSEM participa en diversos grups de recerca. D’aquests, 6 són grups de recerca consolidats i coordinats des de l’escola.

A continuació es proporciona l’enllaç al portal FUTUR de cadascun dels grups amb tota la informació dels investigadors/res, la xarxa de col·laboracions, les publicacions i els projectes d’R+D+I.  

BIOGAP - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors
CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació
EXPLORATORI - EXPLORATORI dels Recursos de la Natura
GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible
GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs
SSR – Smart Sustainable Resources (certificat TECNIO d’Acció)

 

 

Científiques a l'EPSEM

En aquesta edició de l’informe es vol continuar posant èmfasi en la presència de dones a la recerca feta a l’escola. El percentatge de dones en el conjunt del personal investigador de l’EPSEM que han publicat aquest curs acadèmic és d’un 30%, d’un total de 50 persones.

 

Si analitzem la producció científica per gènere, les dones han publicat 25,5 treballs i els homes 63,5. I la contribució mitjana seria d’1,70 publicacions les dones i 1,81 els homes.
Per obtenir aquesta dada s’ha assignat un valor d’1 a cada publicació (article, participació en congrés i tesi) i s’ha dividit pel total d’autors de l’EPSEM de cada publicació.

 

 

Publicacions

A continuació s’analitzen totes les publicacions científiques entrades pel PDI de l’EPSEM a DRAC1 i que han estat publicades durant el curs 2019-2020.2
Aquesta informació s’ha extret del portal FUTUR, fent una cerca per Centre docent (EPSEM) i filtrant per dates, de setembre 2019 a l’agost 2020.

 

 

 

Evolució de les publicacions en els últims cursos

 

1 DRAC és una aplicació de gestió del currículum del professorat i personal investigador de la UPC. https://drac.upc.edu/info/

2 Trobareu la llista de publicacions als Annexos I i II.

 

 

Articles de revista:

A continuació es detallen els noms dels investigadors/res de l’EPSEM i els articles publicats. Per tal de facilitar la consulta dels articles s’acompanya d’un enllaç al llistat de referències bibliogràfiques de l’Annex I. 

Autors/res3

Articles amb l’enllaç a l'Annex I

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso, P.

1

3

24

26

27

31

38

40

43

44

55

56

65

70

Alsina, M.

2

Anticoi, H.

1

3

6

31

62

Bascompta, M.

1

3

6

19

20

57

62

63

Benzal, E.

7

8

Bonet-Dalmau, J.

48

Bonsfills, A.

29

Casellas, D.

23

49

Cors, J.

4

de Felipe, J.J.

25

72

de las Heras, F.X.C.

5

del Águila, F.

32

33

48

Demirkol, I.

36

39

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domènech, M.

13

Dorado, A.D.

7

8

29

30

53

Escobet, A.

17

Escobet, T.

17

31

54

Fàbrega, C.

18

Fortuny-Santos, J.

12

21

Freixas, J.

22

Gamisans, X.

7

8

29

30

42

53

Giménez, J.

13

Giralt, R.

48

Grau, S.

28

Guasch, E.

3

31

Guimerà, X.

29

30

42

Hamid, S.A.

1

31

Hoffmann, C.

14

15

16

31

34

35

45

46

66

67

68

69

71

73

Lao, C.

7

8

Luján, I.

12

21

Moncunill-Geniz, F. X.

48

Oliva, J.

1

3

6

31

34

35

Palacios-Quiñonero, F.

47

61

Palà-Schönwälder, P.

48

Parcerisa, D.

9

10

18

Peña-Pitarch, E.

50

51

59

72

Prades, L.

53

Puente, M.

13

Riera, M.

11

37

Rossell, J.M.

47

52

61

63

Rubió-Massegú, J.

47

61

Sanmiquel, L.

3

6

62

63

Santos, S.

64

Solé, M.

7

8

Tomasa, O.

1

Ventura, E.

60

74

Villar, R.

32

33

58

Vives, J.

723 S’inclouen els autors/es que figuren al portal FUTUR i/o al directori de la UPC.

 

Participacions en congressos:

En aquest apartat es detalla la relació dels autors-investigadors/res de l’EPSEM i la seva participació en congressos a través de pòsters, ponències o abstracts. Per facilitar la consulta dels documents es proporciona un enllaç al llistat de referències bibliogràfiques de l’Annex II. 

 

Autors/res4

Ponències amb l’enllaç a l'Annex II

Alsina, M.

1

2

 

Anticoi, H.

11

12

 

Bascompta, M.

11

12

13

Demirkol, I.

9

 

 

 

 

Domènech, M.

3

 

 

Escobet, T.

10

 

 

Freixas, J.

4

5

 

Giménez, J.

3

8

 

Palacios-Quiñonero, F.

7

 

 

Peña-Pitarch, E.

6

 

 

Pons, M.

4

5

 

Puente, M.

3

8

 

Rossell, J.M.

7

11

 

Rubió-Massegú, J.

7

 

 

Sanmiquel, L.

11

12

13

Sidki, N.

12

134 S’inclouen els autors/es que figuren al portal FUTUR i/o al directori de la UPC.

 

Tesis doctorals:

Durant el curs 2019-2020 s’han llegit 2 tesis doctorals del programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT) de l’EPSEM:

 • Anticoi, H. Strategic minerals milling modelling of high pressure grinding rolls and process parameters dependency. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/175252
 • Hamid, S. Modelling of liberation in Ta- and W-rich minerals. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/175265

 

S’han defensat 2 tesis doctorals de programes externs dirigides per professorat de l’Escola (E. Ventura i J. Freixas respectivament): 

 • Roy, M. Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn: fixed subgroups and quantification of inertia. Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2020. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/182142
 • Tsague, B.P. Voting games with abstention: parameterization. Power indices and ordinal equivalence. Tesi doctoral, Université de Yaoundé I, 2020.


Patents:

Del curs anterior 2018-2019 s’ha de destacar una patent sol·licitada pel professorat de l’Escola:

 • Riera, M. Dispositivo de atomización. Espanya, patent d’invenció EP19382517. 2019-06-20. + Info a Futur

 

 

 

Impacte i visibilitat de la recerca EPSEM

Per conèixer quin és l’impacte i el rendiment a nivell internacional de la recerca realitzada a l’EPSEM s’han consultat els articles i les publicacions en congressos a la base de dades Scopus5.

 

S’han localitzat 76 publicacions (articles, reviews i conference paper) que són el 87% de totes les publicacions d’aquest curs acadèmic, i que a març de 2021 han rebut un total de 199 citacions.5 Base de dades produïda per Elsevier que engloba resums, referències i indicadors de les principals revistes de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials. http://www.fecyt.es/es/recurso/scopus

 

Col·laboracio científica

En relació a l’afiliació institucional dels coautors, a més de la UPC, els investigadors/res de l’EPSEM col·laboren amb 86 institucions de recerca de 26 països diferents.

Els següents gràfics mostren la col·laboració amb altres institucions i la col·laboració per països, segons dades extretes de Scopus.

 


 

Àrees temàtiques

El següent gràfic mostra la classificació de les publicacions segons els àmbits temàtics de Scopus. Es destaca l’elevada producció en la categoria temàtica Engineering (amb un 17,6%), seguida d’Earth and planetary sciences (més del 12%).

 Indicadors de qualitat

A continuació es presenten les dades d’impacte i visibilitat de les publicacions cientificotècniques d’aquest curs trobades a la base de dades Scopus i obtingudes del portal Scimago Journal & Country Rank que inclou publicacions acadèmiques i indicadors d’impacte.Els 71 articles localitzats a Scopus s’han publicat a 46 revistes indexades. Respecte a la distribució per quartils, un 56% dels articles s’han publicat a revistes de primer quartil (Q1).

La revista científica on s’ha publicat amb més freqüència és Minerals de l’editorial MDPI (amb 9 articles) i les editorials més destacades Elsevier (15 revistes i 23 articles) i MDPI (7 revistes i 20 articles).

La taula de la pàgina següent ordena les revistes segons el quartil, acompanyat de l’indicador Scimago Journal Rank6 (SJR) de 2019 i la categoria temàtica. Per facilitar la consulta dels articles publicats a cada revista s’ha afegit un enllaç a l’Annex I.

Cal destacar que les 8 revistes inicials de la taula (en negreta) es troben dins les deu primeres de la seva categoria temàtica del SJR.6 És un indicador desenvolupat pel grup SCImago que mesura la qualitat de les revistes científiques incloses a Scopus. Més informació a Bibliotècnica: https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/indicadors-bibliometrics-acreditacionsRevistes

SJR

Quartil

Categoria temàtica

Articles

Applied Sciences (Switzerland)

0,418

Q1

Engineering (miscellaneous)

20; 47; 57; 61

Chemosphere

1,53

Q1

Chemistry (miscellaneous)

42; 67

Fuel

1,797

Q1

Energy Engineering and Power Technology

66

IEEE transactions on mobile computing

1,505

Q1

Computer Networks and Communications

36

International Journal of Fatigue

1,476

Q1

Mechanics of Materials

49

Journal of Cleaner Production

1,886

Q1

Industrial and Manufacturing Engineering

14; 16; 68; 69

mBio

3,876

Q1

Microbiology

53

Ore Geology Reviews

1,482

Q1

Geology

40; 44; 55

Computer Networks

0,845

Q1

Computer Networks and Communications

41

Engineering Fracture Mechanics

1,18

Q1

Mechanical Engineering

23

Group Decision and Negotiation

0,577

Q1

Social Sciences (miscellaneous)

22

International Journal of Earth Sciences

1,048

Q1

Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)

18

Journal of Dynamics and Differential Equations

1,122

Q1

Analysis

4

Journal of Environmental Chemical Engineering

0,927

Q1

Chemical Engineering (miscellaneous)

15

Journal of Environmental Management

1,321

Q1

Environmental Engineering

73

Journal of Geochemical Exploration

0,839

Q1

Economic Geology

43; 56

Journal of Irrigation and Drainage Engineering

0,706

Q1

Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)

72

Journal of Materials Research and Technology

0,898

Q1

Metals and Alloys

3; 45

Journal of Number Theory

0,923

Q1

Algebra and Number Theory

2

Journal of Optimization Theory and Applications

0,894

Q1

Control and Optimization

13

Journal of Pure and Applied Algebra

1,003

Q1

Algebra and Number Theory

60

Minerals Engineering

0,905

Q1

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

71

Planta Medica

0,572

Q1

Complementary and Alternative Medicine

5

Renewable Energy

2,052

Q1

Renewable Energy, Sustainability and the Environment

25

Sensors

0,653

Q1

Instrumentation

30

Telecommunications Policy

0,888

Q1

Electrical and Electronic Engineering

64

Ultrasonics

0,974

Q1

Acoustics and Ultrasonics

37

Urban Water Journal

0,596

Q1

Geography, Planning and Development

28

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana

0,343

Q2

Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)

38

Communications in Algebra

0,646

Q2

Algebra and Number Theory

74

Energies

0,635

Q2

Energy Engineering and Power Technology

19

Environmental Science and Pollution Research

0,788

Q2

Environmental Chemistry

29; 46

Female Pelvic Medicine Reconstructive Surgery

0,661

Q2

Obstetrics and Gynecology

59

IEEE Microwave Magazine

0,515

Q2

Electrical and Electronic Engineering

48

International Journal of Environmental Research and Public Health

0,739

Q2

Public Health, Environmental and Occupational Health

62

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy

0,407

Q2

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

6; 63

Materials

0,647

Q2

Materials Science (miscellaneous)

32; 33

Minerals

0,494

Q2

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

1; 9; 10; 24; 26; 27; 34; 70

Powder Metallurgy

0,509

Q2

Metals and Alloys

11

Symmetry

0,365

Q2

Chemistry (miscellaneous)

58

Turkish Journal of Earth Sciences

0,526

Q2

Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)

65

Waste and Biomass Valorization

0,569

Q2

Waste Management and Disposal

7; 8

Waste Management and Research

0,65

Q2

Environmental Engineering

35

Advances in Mechanical Engineering

0,325

Q3

Mechanical Engineering

12

Dirección y Organización

0,181

Q3

Industrial and Manufacturing Engineering

21

Journal of Mechanics in Medicine and Biology

0,233

Q4

Biomedical Engineering

50; 51
Accés obert

Pel que fa a la disponibilitat en accés obert de les publicacions d’aquest curs, 74 articles de revista (el 96%) estan dipositats en obert a UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC7.

D’aquests 74 articles, 28 s‘han publicat a 13 revistes científiques d’accés obert (o de via daurada8). A la taula anterior, s’han marcat les revistes amb la icona de l’accés obert

En darrer terme, cal destacar també les dades de recerca en obert, que el professorat de l’EPSEM ha dipositat a UPCommons Researh Data durant aquest curs i que estan vinculades a un projecte de recerca o a publicacions:

 


7 La UPC dona suport a l’accés obert amb la Política institucional d’accés obert.

8 Via daurada: revistes que publiquen tots els continguts en accés  obert: https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert#estrategies-publicar-acces-obertAnnex

Annex I: articles de revista

A continuació la relació alfabètica de les referències dels 73 articles publicats pel personal docent i investigador de l’EPSEM durant el curs acadèmic 2019-2020. L’enllaç porta a la informació del portal FUTUR.


 1. Alfonso, P. et al. Liberation characteristics of Ta–Sn ores from Penouta, NW Spain. Minerals. 2020, vol. 10, no. 6, p. 509: 1-509: 22. DOI 10.3390/min10060509. + Info a Futur
 2. Alsina, M. i Chatzakos, D. CM-points and lattice counting on arithmetic compact Riemann surfaces. Journal of number theory. 2020, vol. 212, p. 339-353. DOI 10.1016/j.jnt.2019.11.009. + Info a Futur
 3. Anticoi, H. et al. High-pressure grinding rolls: model validation and function parameters dependency on process conditions. Journal of materials research and technology. 2019, vol. 8, no. 6, p. 5476-5489. DOI 10.1016/j.jmrt.2019.09.016. + Info a Futur
 4. Barrabés, E. i Cors, J. On strictly convex central configurations of the 2n-body problem. Journal of dynamics and differential equations. 2019, vol. 31, no. 4, p. 2293-2304. DOI 10.1007/s10884-018-9708-5. + Info a Futur
 5. Basas, J. i De Las Heras, F.X.C. GC-MS metabolite profile and identification of unusual homologous cannabinoids in high potency Cannabis sativa. Planta medica. 2020, vol. 86, no. 5, p. 338-347. DOI 10.1055/a-1110-1045. + Info a Futur
 6. Bascompta, M. et al. Ventilation friction factor determination and comparison: two case studies of potash mining. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2019, vol. 119, no. 10, p. 865-870. DOI 10.17159/2411-9717/707/2019. + Info a Futur
 7. Benzal, E. et al. Elemental copper recovery from e-wastes mediated with a two-step bioleaching process. Waste and biomass valorization. 2020, vol. 11, no. 10, p. 5457-5465. DOI 10.1007/s12649-020-01040-2. + Info a Futur
 8. Benzal, E. et al. Copper recovery from PCBs by Acidithiobacillus ferrooxidans: toxicity of bioleached metals on biological activity. Waste and biomass valorization. 2020, vol. 11, no. 10, p. 5483-5492. DOI 10.1007/s12649-020-01036-y. + Info a Futur
 9. Cantarero, I. et al. Fracturing and near-surface diagenesis of a silicified miocene deltaic sequence: the Montjuïc Hill (Barcelona). Minerals. 2020, vol. 10, no. 2, p. 135: 1-135: 22. DOI 10.3390/min10020135. + Info a Futur
 10. Casas, L., Di Febo, R. i Parcerisa, D. Petrographic markers for archaeometric identification of Montjuic sandstone, the flagship stone of Barcelona (NE Spain). Minerals. 2020, vol. 10, no. 2, p. 154: 1-154: 24. DOI 10.3390/min10020154. + Info a Futur
 11. Cegarra, S. et al. Effect of processing parameters on copper powder produced by novel hybrid atomisation technique. Powder metallurgy. 2020, DOI 10.1080/00325899.2020.1724431. + Info a Futur
 12. Chen, P. et al. Sustainable manufacturing: exploring antecedents and influence of Total Productive Maintenance and lean manufacturing. Advances in mechanical engineering. 2019, vol. 11, no. 11, p. 1-16. DOI 10.1177/1687814019889736. + Info a Futur
 13. Domenech, M., Gimenez, J. i Puente, M. Some properties for bisemivalues on bicooperative games. Journal of optimization theory and applications. 2020, vol. 185, p. 270-288. DOI 10.1007/s10957-020-01640-x. + Info a Futur
 14. Dos Rei, G. et al. Fabrication, microstructure, and properties of fired clay bricks using construction and demolition waste sludge as the main additive. Journal of cleaner production. 2020, vol. 258, p. 120733: 1-120733: 14. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.120733. + Info a Futur
 15. Dos Rei, G. et al. Adsorption and recovery of phosphate from aqueous solution by the construction and demolition wastes sludge and its potential use as phosphate-based fertiliser. Journal of environmental chemical engineering. 2020, vol. 8, no. 1, p. 103605: 1-103605: 11. DOI 10.1016/j.jece.2019.103605. + Info a Futur
 16. Dos Rei, G. et al. Effect of concrete carbonation on phosphate removal through adsorption process and its potential application as fertilizer. Journal of cleaner production. 2020, vol. 256, p. 120416: 1-120416: 12. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.120416. + Info a Futur
 17. Escobet, A. et al. Sensor-data-driven prognosis approach of liquefied natural gas satellite plant. Applied system innovation. 2020, vol. 3, no. 34, p. 1-18. DOI 10.3390/asi3030034. + Info a Futur
 18. Fàbrega, C. et al. Permian–Triassic red-stained albitized profiles in the granitic basement of NE Spain: evidence for deep alteration related to the Triassic palaeosurface. International journal of earth sciences. 2019, vol. 108, no. 7, p. 2325-2347. DOI 10.1007/s00531-019-01764-0. + Info a Futur
 19. Fernández-Alaiz, F. et al. Analysis of the fire propagation in a sublevel coal mine. Energies. 2020, vol. 13, no. 14, p. 3754: 1-3754: 14. DOI 10.3390/en13143754. + Info a Futur
 20. Fernández-Alaiz, F. et al. Mine fire behavior under different ventilation conditions: real-scale tests and CFD modeling. Applied sciences. 2020, vol. 10, no. 10, p. 3380: 1-3380: 14. DOI 10.3390/app10103380. + Info a Futur
 21. Fortuny-Santos, J. et al. Evaluación de las sinergias entre lean manufacturing y la Industria 4.0. Dirección y organización. 2020, vol. 71, p. 71-86. DOI 10.37610/dyo.v0i71.579. + Info a Futur
 22. Freixas, J. The Banzhaf value for cooperative and simple multichoice games. Group decision and negotiation. 2020, vol. 29, no. 1, p. 61-74. DOI 10.1007/s10726-019-09651-4. + Info a Futur
 23. Frómeta, D. et al. Identification of fracture toughness parameters to understand the fracture resistance of advanced high strength sheet steels. Engineering fracture mechanics. 2020, vol. 229, p. 106949:1-106949:17. DOI 10.1016/j.engfracmech.2020.106949. + Info a Futur
 24. Garcia, E., Alfonso, P. i Tauler, E. Mineralogical characterization of dolomitic aggregate concrete: the Camarasa Dam (Catalonia, Spain). Minerals. 2020, vol. 10, no. 117, p. 1-13. DOI 10.3390/min10020117. + Info a Futur
 25. García-Céspedes, J. et al. Characterisation of efficiency losses in ground source heat pump systems equipped with a double parallel stage: a case study. Renewable energy. 2020, vol. 147, part 2, p. 2761-2773. DOI 10.1016/j.renene.2019.01.029. + Info a Futur
 26. García-Vallès, M. et al. Mineralogical and thermal characterization of kaolinitic clays from Terra Alta (Catalonia, Spain). Minerals. 2020, vol. 10, no. 2, p. 142: 1-142: 15. DOI 10.3390/min10020142. + Info a Futur
 27. Gonçalves, A.O. et al. The distribution of rare metals in the LCT pegmatites from the Giraúl field, Angola. Minerals. 2019, vol. 9, no. 10, p. 580-617. DOI 10.3390/min9100580. + Info a Futur
 28. Grau, S. i Perez, R. Modelling daily water consumption through potential curves. Disaggregating apparent and real losses. Urban water journal. 2020, vol. 17, no. 4, p. 292-302. DOI 10.1080/1573062X.2020.1764594. + Info a Futur
 29. Guimera, X. et al. Optimization of SO2 and NOx sequential wet absorption in a two-stage bioscrubber for elemental sulphur valorisation. Environmental science and pollution research. 2020. DOI 10.1007/s11356-020-09607-1. + Info a Futur
 30. Guimera, X. et al. A minimally invasive microsensor specially designed for simultaneous dissolved oxygen and pH biofilm profiling. Sensors. 2019, vol. 19, no. 21, p. 4747: 1-4747: 13. DOI 10.3390/s19214747. + Info a Futur
 31. Hamid, S.A. et al. Modeling the liberation of comminuted scheelite using mineralogical properties. Minerals. 2019, vol. 9, no. 9, p. 1-16. DOI 10.3390/min9090536. + Info a Futur
 32. Hernandez, D. et al. Impact properties and water uptake behavior of old newspaper recycled fibers-reinforced polypropylene composites. Materials. 2020, vol. 13, no. 5, p. 1079:1-1079:15. DOI 10.3390/ma13051079. + Info a Futur
 33. Hernandez, D. et al. Topography of the interfacial shear strength and the mean intrinsic tensile strength of hemp fibers as a reinforcement of polypropylene. Materials. 2020, vol. 13, no. 4, p. 1012:1-1012:16. DOI 10.3390/ma13041012. + Info a Futur
 34. Hoffmann, C. et al. Destoning the Moatize coal seam, Mozambique, by dry jigging. Minerals. 2020, Vol. 10, núm. 9, p. 771: 1-771:13. DOI 10.3390/min10090771. + Info a Futur
 35. Hoffmann, C. et al. Demolished concretes recycling by the use of pneumatic jigs. Waste management and research. 2020, vol. 38, no. 4, p. 392-399. DOI 10.1177/0734242X20902835. + Info a Futur
 36. Irazabal, M. et al. Dynamic buffer sizing and pacing as enablers of 5G low-latency services. IEEE transactions on mobile computing. 2020, p. 1-15. DOI 10.1109/TMC.2020.3017011. + Info a Futur
 37. Janer, M., Planta, X. i Riera, M. Ultrasonic moulding: current state of the technology. Ultrasonics. 2020, Vol. 102, p. 106014-106038. DOI 10.1016/j.ultras.2019.106038.  + Info a Futur
 38. Jiménez-Franco, A. et al. The Velardeña Zn–(Pb–Cu) skarn-epithermal deposits, central-northern Mexico: new physical-chemical constraints on ore-forming processes. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 2020, vol. 72, no. 3, p. A270719: 1-A27019: 26. DOI 10.18268/BSGM2020v72n3a270719. + Info a Futur
 39. Lopez-Aguilera, E. et al. IEEE 802.11-Enabled Wake-Up Radio: use cases and applications. Sensors. 2019, Vol. 20, no. 1, p. 16-66. DOI 10.3390/s20010066. + Info a Futur
 40. Maghfouri, S. et al. Vent-proximal sub-seafloor replacement clastic-carbonate hosted SEDEX-type mineralization in the Mehdiabad world-class Zn-Pb-Ba-(Cu-Ag) deposit, southern Yazd Basin, Iran. Ore geology reviews. 2019, vol. 113, p. 103047: 1-103047: 31. DOI 10.1016/j.oregeorev.2019.103047. + Info a Futur
 41. Mollahasani, S. et al. Density-aware mobile networks: opportunities and challenges. Computer networks. 2020, Vol. 175, p. 107271:1-107271:15. DOI 10.1016/j.comnet.2020.107271. + Info a Futur
 42. Mora, M. et al. Feasibility of S-rich streams valorization through a two-step biosulfur production process. Chemosphere. 2020, vol. 253, p. 126734: 1-126734: 10. DOI 10.1016/j.chemosphere.2020.126734. + Info a Futur
 43. Mousavi, S. et al. Stable isotope geochemistry of Chargar epithermal deposit: constraints on epithermal systems in the Tarom metallogenic belt, NW Iran. Journal of geochemical exploration. 2019, vol. 205, p. 1-18. DOI 10.1016/j.gexplo.2019.06.013. + Info a Futur
 44. Movahednia, M. et al. The Ab-Bagh Late Jurassic-Early Cretaceous sediment-hosted Zn-Pb deposit, Sanandaj-Sirjan zone of Iran: ore geology, fluid inclusions and (S–Sr) isotopes. Ore geology reviews. 2020, vol. 121, p. 13484: 1-13484: 22. DOI 10.1016/j.oregeorev.2020.103484. + Info a Futur
 45. Murillo, M. et al. Fire resistance performance of concrete-PVC panels with polyvinyl chloride (PVC) stay in place (SIP) formwork. Journal of materials research and technology. 2019, vol. 8, no. 5, p. 4049-4107. DOI 10.1016/j.jmrt.2019.07.018. + Info a Futur
 46. Novack, A. et al. Facile fabrication of hybrid titanium(IV) isopropoxide/pozzolan nanosheets (TnS-Pz) of high photocatalytic activity: characterization and application for Cr(VI) reduction in an aqueous solution. Environmental science and pollution research. 2020. DOI 10.1007/s11356-020-09178-1. + Info a Futur
 47. Palacios-Quiñonero, F. et al. Distributed passive actuation schemes for seismic protection of multibuilding systems. Applied sciences. 2020, vol. 10, no. 7, p. 2383: 1-2383: 31. DOI 10.3390/app10072383. + Info a Futur
 48. Palà-Schönwälder, P. et al. Superregeneration revisited: from principles to current applications. IEEE microwave magazine. 2020, vol. 21, no. 2, p. 35-47. DOI 10.1109/MMM.2019.2952018. + Info a Futur
 49. Parareda, S. et al. Fatigue resistance of press hardened 22MnB5 steels.  International Journal of Fatigue. 2020, Vol. 130, p. 105262. DOI 10.1016/j.ijfatigue.2019.105262. + Info a Futur
 50. Peña-Pitarch, E., Drochon, A. i Ng Yin Kwee, E. Preface: a special selection on biomechanics in medical applications - Part I. Journal of mechanics in medicine and biology. 2019, vol. 19, no. 7, p. 1902003: 1-1902003: 8. DOI 10.1142/S0219519419020032. + Info a Futur
 51. Peña-Pitarch, E., Drochon, A. i Ng Yin Kwee, E. Preface: a special selection on biomechanics in medical application - Part II. Journal of mechanics in medicine and biology. 2019, vol. 19, no. 8, p. 1902004:  1-1902004: 8. DOI 10.1142/S0219519419020044. + Info a Futur
 52. Perarnau, M. et al. Relevancia de la onicodistrofia en pacientes con alteración venosa crónica. European journal of podiatry. 2020, vol. 6, no. 1, p. 1-11. DOI 10.17979/ejpod.2020.6.1.5685. + Info a Futur
 53. Prades, L. et al. Computational and experimental investigation of biofilm disruption dynamics induced by high-velocity gas jet impingement. mBio. 2020, vol. 11, no. 1. DOI 10.1128/mBio.02813-19. + Info a Futur
 54. Quevedo, J. et al. La importancia y el alcance de los ciberataques sobre los sistemas de supervisión y control automático. Automática e instrumentación. 2020, no. 516, p. 40-45. + Info a Futur
 55. Rajabi, A. et al. The world-class Koushk Zn-Pb deposit, Central Iran: a genetic model for vent-proximal shale-hosted massive sulfide (SHMS) deposits – Based on paragenesis and stable isotope geochemistry. Ore geology reviews. 2020, vol. 124, p. 103654: 1-103654: 23. DOI 10.1016/j.oregeorev.2020.103654. + Info a Futur
 56. Rajabi, A. et al. Comments on “Dehydration of hot oceanic slab at depth 30–50 km: key to formation of Irankuh-Emarat Pb-Zn MVT belt, Central Iran” by Mohammad Hassan Karimpour and Martiya Sadeghi. Journal of geochemical exploration. 2019, vol. 205, p. 106346: 1-106346: 10. DOI 10.1016/j.gexplo.2019.106346. + Info a Futur
 57. Rodríguez Díez, R. i Bascompta, M. Vibration analysis and empirical law definition for different equipment in a civil construction. Applied sciences. 2020, vol. 10, no. 14, p. 4689: 1-4689: 19. DOI 10.3390/app10144689. + Info a Futur
 58. Rojas-Sola, J.I. et al. Computer-aided sketching: incorporating the locus to improve the three-dimensional geometric design. Symmetry. 2020, vol. 12, no. 7, p. 1181: 1-1181: 14. DOI 10.3390/sym12071181. + Info a Futur
 59. Romero, G. et al. Reliability and diagnostic accuracy of a new vaginal dynamometer to measure pelvic floor muscle strength. Female pelvic medicine and reconstructive surgery. 2020, vol. 26, no. 8, p. 514-519. DOI 10.1097/SPV.0000000000000796. + Info a Futur
 60. Roy, M. i Ventura, E. Fixed subgroups and computation of auto-fixed closures in free-abelian times free groups. Journal of pure and applied algebra. 2020, vol. 224, no. 4, p. 106210: 1-106210: 19. DOI 10.1016/j.jpaa.2019.106210. + Info a Futur
 61. Rubió-Massegú, J. et al. A novel iterative linear matrix inequality design procedure for passive inter-substructure vibration control. Applied sciences. 2020, vol. 10, p. 5859: 1-5859: 21. DOI 10.3390/app10175859. + Info a Futur
 62. Sanmiquel, L., Bascompta, M. i Anticoi, H. Analysis of a historical accident in a Spanish coal mine. International journal of environmental research and public health. 2019, vol. 16, no. 19, p. 1-11. DOI 10.3390/ijerph16193615. + Info a Futur
 63. Sanmiquel, L., Bascompta, M. i Rossell, J.M. Assessment of errors in the transmission of the orientation and cartographic system from the surface to an underground mine. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2020, vol. 120, no. 2, p. 139-148. DOI 10.17159/2411-9717/826/2020. + Info a Futur
 64. Santos, S., Kissamitaki, M. i Chiesa, M. Should humans work? Telecommunications policy. 2020, vol. 44, no. 6, p. 101910: 1-101910: 7. DOI 10.1016/j.telpol.2020.101910. + Info a Futur
 65. Shahbazi, S., Ghaderi, M. i Alfonso, P. Mineralogy, alteration, and sulfur isotope geochemistry of the Zehabad intermediate-sulfidation epithermal deposit, NW Iran. Turkish journal of earth sciences. 2019, vol. 28, no. 6, p. 882-901. DOI 10.3906/yer-1902-1. + Info a Futur
 66. Silva, L. et al. Occurrence of carbon nanotubes and implication for the siting of elements in selected anthracites. Fuel. 2020, vol. 263, p. 116740: 1-116740: 10. DOI 10.1016/j.fuel.2019.116740. + Info a Futur
 67. Silva, L. et al. A three-dimensional nanoscale study in selected coal mine drainage. Chemosphere. 2020, vol. 248, p. 125946: 1-125946: 8. DOI 10.1016/j.chemosphere.2020.125946. + Info a Futur
 68. Silva, L. et al. Nanometric particles of high economic value in coal fire region: opportunities for social improvement. Journal of cleaner production. 2020, vol. 256, p. 120480: 1-120480: 8. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.120480. + Info a Futur
 69. Silva, L. et al. Rare earth elements and carbon nanotubes in coal mine around spontaneous combustions. Journal of cleaner production. 2020, vol. 253, p. 120068: 1-120068: 8. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.120068. + Info a Futur
 70. Torró, L. et al. Indium mineralization in the volcanic dome-hosted Ánimas–Chocaya–Siete Suyos polymetallic deposit, Potosí, Bolivia. Minerals. 2019, vol. 9, no. 10, p. 604-642. DOI 10.3390/min9100604. + Info a Futur
 71. Veras, M. et al. Affinity of dual energy X-ray transmission sensors on minerals bearing heavy rare earth elements. Minerals engineering. 2020, vol. 147, p. 106151: 1-106151: 10. DOI 10.1016/j.mineng.2019.106151. + Info a Futur
 72. Vives, J., De Felipe, J.J. i Peña-Pitarch, E. Numerical model for a nineteenth-century hydrometric module. Journal of irrigation and drainage engineering. 2019, vol. 11, no. 145, p. 1-11. DOI 10.1061/(ASCE) IR.1943-4774.0001415. + Info a Futur
 73. Waskow, R. et al. Optimization and dust emissions analysis of the air jigging technology applied to the recycling of construction and demolition waste. Journal of environmental management. 2020, vol. 266, p. 110614: 1-110614: 8. DOI 10.1016/j.jenvman.2020.110614. + Info a Futur
 74. Wu, J., Ventura, E. i Zhang, Q. Fixed subgroups in direct products of surface groups of Euclidean type. Communications in algebra. 2020, vol. 48, no. 7, p. 3003-3010. DOI 10.1080/00927872.2020.1726939. + Info a Futur


 

Annex II: participació en congressos

Finalment aquest apartat recull les 13 publicacions en congressos pel personal docent i investigador de l’EPSEM durant el curs 2019-2020. L’enllaç porta a la informació del portal FUTUR.

 1. Alsina, M. On the integration of gender dimension in STEM degrees: reflections and analysis, statistics activities. A: International Conference of Education, Research and Innovation. 2019, p. 8520. + Info a Futur
 2. Alsina, M. et al. STEM students’ perception of gender mainstreaming in teaching: the development of a measuring tool. A: International Conference of Education, Research and Innovation. 2019, p. 6851-6859. + Info a Futur
 3. Domenech, M., Gimenez, J. i Puente, M. Estudio de propiedades complementarias para valores probabilísticos en juegos cooperativos. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. 2019, p. 181. + Info a Futur
 4. Freixas, J. i Pons, M. A mathematical perspective on how test-type exams are evaluated. A: Conference on Applied Mathematics. 2020, p. 448-458. + Info a Futur
 5. Freixas, J. i Pons, M. A mathematical perspective on how test-type exams are evaluated. A: Conference on Applied Mathematics. 2020, p. 56. + Info a Futur
 6. Padilla, J., Peña-Pitarch, E. i Sánchez, I. Simulación de la extremidad superior del cuerpo humano en un entorno virtual para la rehabilitación médica. A: Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2019, p. 1. + Info a Futur
 7. Palacios-Quiñonero, F. et al. An iterative linear matrix inequality controller-design strategy for H-infinity structural vibration control. A: International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. CRC Press/Balkema, 2019, p. 49-54. DOI 10.1201/9780429426506. + Info a Futur
 8. Puente, M. i Gimenez, J. The Owen and the Owen-Banzhaf values. A computational procedure. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. 2019, p. 172. + Info a Futur
 9. Pupiales, C. et al. Software-based implementation of dual connectivity for LTE. A: IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019, p. 178-179. DOI 10.1109/MASSW.2019.00048. + Info a Futur
 10. Quevedo, J. et al. Time evolution pattern analysis for cyber attack detection in a two-tank benchmark. A: International Conference on Systems and Control. 2019, p. 277-282. DOI 10.1109/ICSC47195.2019.8950618. + Info a Futur
 11. Sanmiquel, L. et al. Transmission of the topographic system and orientation from the surface to an underground mine using 2 vertical shafts. Comparison between the classical and gyroscope method. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. 2020 DOI 10.11159/mmme20.125. + Info a Futur
 12. Sanmiquel, L. et al. Advantages in the design of open-pit and quarries by computer mean. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. 2020. DOI 10.11159/mmme20.126. + Info a Futur     
 13. Sidki, N., Bascompta, M. i Sanmiquel, L. Study of the geomechanical behaviour of different saline typologies in the Catalan basin. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. 2020. DOI 10.11159/mmme20.124. + Info a Futur