Comparteix:

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat és un sistema que es va actualitzant constantment desprès del seu novè any de funcionament.

 

Durant el curs 2019/20 s’han elaborat les al·legacions a l’Informe d’Acreditació del Programa de Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient, en el mes de gener de 2020 i finalment, l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) ha concedit, al maig de 2020, la qualificació de Favorable al Programa de Doctorat que s’imparteix des de l’EPSEM. Aquest informe està disponible a:

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/informe-de-laqu/acreditacio_recursos-naturals-i-medi-ambient.pdf

 

Els procediments simplificats del SGIQ de l’EPSEM, que varem ser aprovats a la Comissió Permanent d’abril de 2019, han estat traduïts integrament al castellà durant abril-maig de 2020, tal com es pot visualitzar a:

 https://www.epsem.upc.edu/es/escuela/sistema-de-calidad-y-medio-ambiente/sgiq/sgic

 

Durant els mesos de maig-juny es va iniciar el procés de recollida de dades dels indicadors del quadre d’indicadors (https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/quadre-indicadors.pdf) corresponents al curs 2018-2019 i successius per tal de disposar d’aquesta informació i poder-la utilitzar en els Informes de Seguiment i d’Acreditació de les titulacions impartides a l’EPSEM.

 

S’ha de destacar la especial situació que varem viure a partir del 14 de març de 2020 en que es va confinar tota la població i es va deixar d’impartir docència presencial, a partir d’aquest moment varem haver de treballar per tal d’organitzar la docència virtual i canviar, si era necessari, els criteris d’avaluació de les diferents assignatures de les titulacions de l’Escola. Es va recopilar tota la informació referent a la manera d’impartir la docència en format no presencial i a la manera d’avaluar en aquestes noves condicions. Tota aquesta documentació va ser enviada al Vicerectorat de Política Acadèmica i aprovada en diverses sessions de la Comissió Permanent i la Junta de l’EPSEM durant els mesos de maig, juny i juliol. Els nous mètodes d’avaluació es van agrupar per titulacions i es van afegir com una addenda a les guies docents de les assignatures impartides a la Escola.

 

Continuem col·laborant amb “Qualitat en xarxa a la UPC”, encara que la seva activitat presencial s’ha vist interrompuda degut a la pandèmia, però s’ha mantingut la comunicació mitjançant correu electrònic i sessions telemàtiques. 

 

Al final del quadrimestre de primavera 2020 s’ha realitzat una enquesta de satisfacció i acollida dels estudiants que han iniciat els seus estudis de Grau a l’EPSEM.

La Declaració de la Política de Qualitat de l’escola i tota la documentació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat es pot consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat i els protocols de verificació dels estudis i els informes de seguiment, modificació i acreditació es poden consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA