Comparteix:

Patrimoni / Manteniment

Tancament del pressupost 2022, del Servei d’Obres i Manteniment del Campus de Manresa.

 

Servei d’Infraestructures / Obres i Manteniment 


Assignació pressupost descentralitzat 2022 per Manteniment (assignació inicial + ampliació per tasques sobrevingudes) un cop descomptats contractes transversals

Materials emprats pel personal intern i materials i treballs realitzats per industrials i tècnics de manteniment d’empreses externes
(incloent-hi la revisió les revisions previstes de l’ICIT).

44.648,88 €


Feines dutes a terme des de l’Àrea d’Obres i Manteniment

  • Renovació dels quadres elèctrics dels laboratoris d’electrònica i instal·lació de volumètrics per l’apagada dels llums d’aquests espais.
  • Electrificació aules (instal·lació d’endolls i quadres elèctrics).
  • Instal·lació de ventiladors en l’aula 3.1, com a prova pilot.
  • Feines complementàries associades a les feines vinculades al PIU 2022 i a l’ampliació d’aquest pressupost (moviment de mobiliari, suport en el condicionament dels tubs exteriors de clima de la BCUM, etc).


PIU 2022

Substitució de les bancades fixes de les aules 2.1, 2.3, 3.1 i 3.4, per mobiliari mòbil.

Projecte bàsic de protecció contra incendis que a banda dels elements de protecció activa contra incendis,
contempli la protecció passiva, sectoritzacions i estudi d’evacuació de l’edifici.

46.500,00€


AMPLIACIÓ PIU 2022

Condicionament els tubs exteriors de clima de la BCUM (MN6)

41.321,71€


Subministraments energètics EPSEM i BCUM

Electricitat

59.653,31€

Gas

38.112,16€

Aigua

6.546,73€