Comparteix:

Pressupost

Origen dels recursos

Import

Assignació UPC per funcionament 2021

46.135,16€

Romanent 2020

    11.846,44

 

   

D'activitats de l'EPSEM

 

Cessió d'espais

         11.664,50 €

Convenis Cooperació Educativa

       59.703,39 €

Aportació a Premis a Expedients

       13.000,00€

Aportacions 75 aniversari EPSEM 3.424,19 €

Mecenatge túnel de vent

        9.600,00 €

Altres ingressos

      70.260,330 €

Total

    225.633,98 €

  
  

Destí dels recursos

Import

Administració i direcció

     13.040,72 €

Docència

   29.239,28 €

Pla de promoció

  6.331,38 €

Millora docent

3.403,06 €

Inversions en equipament docent

     33.549,76 €

Erasmus 2.320,84 €

Premis als millors expedients

      12.288,44 €

75è aniversari 1.477,64 €
Altres projectes 8.732,35 €
Túnel de vent   - €
Al proper exercici 115.250,51€

Total

   225.633,98 €