Comparteix:

Gestió econòmica i recerca

Situació

ServeiSituació

Gestió de Projectes i convenis de recerca

Gestió econòmica de la recerca, suport departamental i al PDI

Edifici MN3, planta 0, porta 3014

Gestió econòmica capítol II i centralitzada

Edifici MN1, planta 0, porta 1028

Cap de l’àrea

Edifici MN3, planta 0, porta 3017

 

Horaris d’atenció

TemporadaHorari
Hivern (de l’1 d’octubre al 31 de maig) Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00

Dimarts tarda de 15:30 a 17:30

Estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre) Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 (Agost tancat)

 

Informació de contacte

Tipus de consultaCorreu electrònic
Genèrica recerca.utgmanresa@upc.edu
Compres Projectes CTT      compresctt.utgmanresa@upc.edu

 

Capítol segon       compres.utgmanresa@upc.edu
Desplaçaments viatges.utgmanresa@upc.edu
Compres material oficina

 

Tràmits

Compres a proveïdors*Procediment

Compres a càrrec de projectes CTT

Enviar correu a l’adreça compresctt.utgmanresa@upc.edu indicant projecte de càrrec, NIF proveïdor, import net (sense IVA), justificació de l'adquisició i descripció del producte/servei.

Compres a càrrec del pressupost de capítol II (docència, administració, etc.,)

Enviar correu a l’adreça compres.utgmanresa@upc.edu indicant partida pressupostària, NIF proveïdor, import net (sense IVA), justificació de l'adquisició i descripció del producte/servei.

Més informació

Enllaç al Servei de Patrimoni de la UPC

Guia de compres de la UPC

* Nota informativa / Informe justificatiu / Gestió de compres / Informació per a proveïdors: tramesa i estat de pagament de factures


Viatges i desplaçaments

Procediment

Desplaçaments a càrrec de projectes CTT

Emplenar la sol·licitud i trametre-la per correu electrònic a viatges.utgmanresa@upc.edu o personalment a gestió econòmica de la recerca.

Desplaçaments a càrrec del pressupost de capítol II

Emplenar el document d’autorització i trametre’l per correu electrònic a viatges.utgmanresa@upc.edu o personalment a gestió econòmica.

Més informació

Directrius de contractació de viatges de la UPC

Manual de gestió econòmica, apartat 8.Despeses de viatge

Resum de la normativa

Imports de les dietes