Comparteix:

TFE: TFG i TFM

Treball final de Grau (TFG)  o  Treball Final de Màster (TFM)

 

NOVETAT

 

INSCRIPCIÓ TFE MODALITAT UNIVERSITAT

S'ha habilitat una aplicació web per gestionar les ofertes i demandes de TFE en modalitat "Universitat".
Actualment els professors i professores estan publicant les ofertes.
Al mes de juny els estudiants poden escollir projecte a través d'aquesta aplicació.
Una vegada s'hagi escollit el projecte, el professor validarà la sol·licitud i finalment l'estudiant ho acceptarà. Quan l'estudiant hagi acceptat, el projecte quedarà automàticament inscrit a PRISMA. 
Aquesta aplicació únicament és per als projectes en modalitat Universitat

 

Accés a l'aplicació

 

INSCRIPCIÓ TFE MODALITAT EMPRESA

Tots els TFE que es vulguin realitzar en modalitat empresa: Cal realitzar el TFE vinculat a un conveni de pràctiques. Consulta la informació aquí

 

MATRÍCULA

Una vegada inscrit el projecte, des de Secretaria es revisarà la informació i si tot és correcte, en el moment de la matrícula apareixerà el TFG / TFM per poder ser matriculat, juntament amb la resta d'assignatures seguint el calendari establert. 

En cas que es detecti algun problema per no acceptar la inscripció del TFE, es comunicarà a l'estudiant.

 

Actualitzat: 11/04/2024