Comparteix:

Ofertes treballs fi d'estudis

Quines ofertes cerques?

Loading...

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00652

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Estudi energètic i anàlisi d'alternatives energètiquesper aconseguir una industria d'emissions "zero"

Objectius:

Realitzar una avaluació energètica d'una Industria tipus i analitzar les diferentes alternatives energètiques per reduir les seves emissions a "zero"

Tasques a realitzar / Característiques:

Avaluació energètica Anàlisi tècnic, ambiental i econòmic dels diferentes mix energètics per cobrir la demanda energètica

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/05/2024

Caducitat: 20/05/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Llusa Serra, Aleix

Email del professor/a: aleix.llusa@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Soler Conde, Marc antoni

Email del codirector/a: MARC.ANTONI.SOLER@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00651

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El laboratori de mecànica està construint una màquina de tracció per a poder utilitzar-la en pràctiques docents. A aquesta màquina li manca tota la part de control digital i visualització, cosa que es pot aconseguir mitjançant un controlador lògic programable amb Raspberry, Arduino o similar. Aquesta oferta inclou el repte singular de participar en un projecte multidisciplinar conjuntament amb un estudiant d'enginyeria mecànica.

Objectius:

- Programar un dispositiu Raspberry o similar per a controlar un assaig en una màquina de tracció - Programar la visualització i l'extracció de dades de l'experiment - Formar un equip multidisciplinar entre l'enginyeria TIC i mecànica

Tipus: Projecte

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/05/2024

Caducitat: 17/05/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Soler Conde, Marc antoni

Email del professor/a: MARC.ANTONI.SOLER@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00348

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: Si

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Càlcul, disseny i construcció d'una màquina de tracció petita ( 5000N força) . Contempla només la part mecànica. TFG finançat pel departament i/o col·legi d'enginyers.

Objectius:

Dissenyar, calcular i construir una maquina de tracció de 5000 N, incloent-hi les mordaces.

Tasques a realitzar / Característiques:

- Disseny i càlcul de l'estructura i mordaces . -DImensionement i realizació de plànols. -Selecció de motor i cèl·lula de càrrega. -Muntatge. -Pressupost

Tipus: Projecte

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits ( 600 h)

Requisits:

Els propis de la titulació.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/05/2024

Caducitat: 22/12/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00637

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Dissenyar, modelitzar i demostrar la seva viabilitat tècnica de diversos elements aerodinàmics d'un vehicle

Objectius:

Demostrar la viabilitat tècnica dels elements aerodinàmics en un vehicle

Tasques a realitzar / Característiques:

Dissenyar un CAD d'un vehicle Dissenyar dos elements aerodinàmics Modelitzar Comparar i treure conclusions

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/05/2024

Caducitat: 15/05/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00636

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Estudi i disseny del sistema antibolcada mitjançant el mètode dels elements finits. La validació virtual es durà a terme mitjançant la simulació de l'assaig d'homologació requerit.

Objectius:

Disseny d’un sistema antibolcada per a un Honda Civic Type R (2005) i la homologació de la reforma del vehicle per circular de manera legal per la via pública.

Tipus: Projecte

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Requisits:

Mecànica, Estructures, Enginyeria de Materials

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 14/05/2024

Caducitat: 15/05/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00635

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

simulació soldadura

Objectius:

optimitzar els paràmetres del procés

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Materials

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 29/04/2024

Caducitat: 29/04/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00630

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Espanyol

Descripció:

Este trabajo implica el cálculo y diseño de una máquina automatizada para el proceso de prensado de varillas con núcleos. Se realizará el diseño de las piezas, la elaboración de planos, esquemas neumáticos, así como cálculos de esfuerzos y deformaciones para garantizar su óptimo funcionamiento.

Objectius:

Obtención del diseño de una máquina automatizada para el procesado de prensado de varillas y núcleos

Tasques a realitzar / Característiques:

Diseño y diseño mecánico.

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 08/04/2024

Caducitat: 13/02/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00631

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Anglès

Descripció:

Aquest treball se centrarà en el disseny i construcció de l'estructura d'un simulador de moviment de dos graus de llibertat així com el càlcul de la seva viabilitat. Abordarà l'anàlisi de la càrrega, la selecció de components, i les tècniques d'assemblatge per a la creació d'una plataforma robusta i segura que s’adapti el màxim possible a una sensació realista de conducció.

Objectius:

- Dissenyar l'estructura de suport per la plataforma de moviment, el mecanisme de pivot i la base fixa. - Realitzar càlculs estructurals i d’elements finits per validar la resistència i l'estabilitat de la plataforma. - Realizar càlculs de càrregues per adaptar el sistema de moviment i comprovar-ne la integritat. - Desenvolupar plans detallats per a la fabricació i el muntatge de l'estructura. - Assemblar l'estructura i preparar les integracions per a la instal·lació del seient adquirit, la wheelbase, i els pedals. - Documentar el procés de disseny i muntatge, inclòs un manual d'instruccions. - Procés de comercialització i recerca de millores.

Tipus: Projecte

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Requisits:

Teoria del procés i transformació de materials.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 08/04/2024

Caducitat: 26/03/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00632

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Anglès

Descripció:

Enfocant-se en la dinàmica de conducció i l'interacció amb l'usuari, aquest treball inclourà el disseny i la implementació del sistema de direcció per un simulador de conducció. També es durà a terme l’estudi del comportament dinàmic d’un simulador de dos graus de llibertat per optimitzar i adquirir la òptima sensació realista de conducció.

Objectius:

- Dissenyar, fabricar i muntar un volant. - Calcular l’ergonomia i la resistència d’aquest. - Integrar els pedals adquirits amb el sistema de control del simulador.

Tipus: Projecte

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Teoria del procés i transformació de materials.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 08/04/2024

Caducitat: 26/03/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00634

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Avaluació energètica d'un edifici Anàlisi tècnic-econòmic de diferents posibles implantacions d'energies renovables Determinació de la millor opció a través d'un anàlisi matricial Conclusions

Objectius:

Determinar el millor mix d'energies renovables per aconseguir un habitatge o edifici d'emissions "cero" en el clima mediterrani de Catalunya

Tasques a realitzar / Característiques:

Avaluació energètica Simulació anual de la demanda Selecció dels diferents mix d'energies renovables necessaries per obtenir "emissions cero" Determinar la viabilitat econòmica

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 07/04/2024

Caducitat: 07/04/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00633

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Realitzar el model d'un coet que permeti sortir de l'atracció terrestre i sigui viable en quant a les relacions de pes i propulsió

Objectius:

Realitzar un predisseny d'un vehicle tripulat orbital

Tasques a realitzar / Característiques:

Realitzar un estat de l'art de la materia Determinar, mitjançant simulacions, sistemes de propulsió i pes màxim del coet que permetria sortir de l'atmosfera Parametrizar les variables principals del sistema Conclusions

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 07/04/2024

Caducitat: 07/04/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Catala Calderon, Pau

Email del professor/a: pau.catala@upc.edu

Departament del professor/a: 712-EM

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00535

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en diseñar calcular y fabricar una pedalera para el equipo de Formula Student Dynamics UPC Manresa

Objectius:

Reducir el peso del sistema un mínimo del 25 %. Solventar todos los problemas del monoplaza anterior. Diseñar un nuevo concepto que permita un cambio de posición de los pedales rápido y sencillo. Mejorar la ergonomía del pedal de freno para los pilotos.

Tasques a realitzar / Característiques:

Análisis dinámico del sistema: Fuerzas, pares y reacciones. Diseño CAD. Análisis a través de elementos finitos. Elaboración de Mastercam. Realización de diseños y prototipos experimentales

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS equival a 300 h de treball

Requisits:

Els propis del grau en enginyeria mecànica o enginyeria d'automoció i coneixement de l'equip de Fórmula Student UPC Dynamics

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 29/01/2024

Caducitat: 01/07/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Llusa Serra, Aleix

Email del professor/a: aleix.llusa@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00621

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Es tracta d'estudiar un algoritme per tal de poder gestionar els equips disputats durant el cap de setmana de qualsevol club esportiu. La finalitat es crear una pàgina web/aplicació perquè els clubs tinguin a la seva disposició un configurador d'horaris per preveure que els jugadors que doblen partits o els entrenadors que porten dos partits no se'ls hi solapin durant el cap de setmana

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/01/2024

Caducitat: 26/01/2025

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00620

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En el mercat de les càmeres d'acció existeix un gran ventall d'accessoris i solucions per captar els moments i la vida de les persones, pretenent filmar accions i escenes més originals i creatives. En aquest treball, es dissenya i fabrica un prototip d'accessori per a càmeres d'acció capaç de captar una imatge única d'un esportista en tota la seva pròpia òrbita, i també executar un pla de negoci amb el seu estudi de mercat.

Objectius:

Dissenyar i fabricar un model conceptual d'un accessori per a càmeres d'acció, que sigui còmode i portable en situacions esportives d'acció, i dur a terme un estudi de mercat per dur a terme el seu pla de negoci i comprovar la seva viabilitat econòmica.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Requisits:

Enginyeria de Materials, Mecànica

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 26/01/2024

Caducitat: 25/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Vilalta, Maria dolors

Email del professor/a: DOLORS.GRAU@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2015 - Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals

Identificador de l'oferta: 330-00619

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Se estudiaran los beneficios de los Páramos en el ciclo del agua, y situación en Ecuador. Aplicación a una cuenca hidrográfica concreta. Posible aprovechamiento del agua para al obtención de energía hidroeléctrica.

Objectius:

Evaluar la presencia de Páramos en Ecuador Realizar un Balance hídrico para una cuenca hidrográfica concreta Evaluar el posible uso energético del agua

Tasques a realitzar / Característiques:

Búsqueda bibliográfica Situación de los Páramos Posible uso energético

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

400 horas

Requisits:

Haber realizado, o estar realizando el 2º cuatrimestre del Master

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 26/01/2024

Caducitat: 25/01/2025

Director/a: Escobet Canal, Teresa

Email del professor/a: TERESA.ESCOBET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00618

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El BSPD és un dispositiu analògic que ha d'aturar un cotxe de Formula Student en cas que es premin els pedals d'acceleració i de frenada a la vegada durant 10 segons. El sistema ha de ser completament analògic.

Objectius:

L’objectiu d’aquest projecte és fer una placa des de zero del BSPD, aplicat a normativa establerta del Formula Student i comparar les millores establertes de la nova placa comparada amb anteriors.

Tasques a realitzar / Característiques:

Fer una cerca de consums energètics del BSPD nou i versions anteriors, comprovar funcionalitats i evaluar millores realitzades.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 26/01/2024

Caducitat: 26/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Perez Rafols, Francisco

Email del professor/a: francisco.perez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00617

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Dissenyar un fre d’emergència, de tipus aerodinàmic, i fer-ne l’estudi CFD per evaluar-ne la viabilitat.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 26/01/2024

Caducitat: 25/01/2025

Director/a: Prat Cornet, Joan jaume

Email del professor/a: joan.jaume.prat@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Elèctrica
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00616

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

A partir d'un terreny qualificat urbanísticament com a equipament esportiu, dissenyar i realitzar el projecte de construcció d'un pavelló per a la pràctica esportiva. El projecte comprendrà els càlculs estructurals, la realització de la memòria constructiva i el pressupost per a la seva execució.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Requisits:

Haver completat els 3 primers anys del Grau.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 26/01/2024

Caducitat: 25/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00615

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Cada cop són més les restriccions que es van imposant al sector miner, i cada cop més es requereix l'electrificació de la maquinària pesada per a millorar en diversos aspectes. En aquest treball, s'estudia la conversió d'un vehicle pesat de la mineria en la seva propulsió d'un motor de dièsel a un motor completament elèctric.

Objectius:

Descriure i planificar el procés d'electrificació del vehicle, incloent els càlculs necessaris, la integració de diversos components elèctrics i electrònics i el redisseny d'algunes zones de l'estructura de la màquina.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 24/01/2025

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00614

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Dissenyar un model 3D d’un vehicle per competir a les 24 hores de Le Mans i fer una anàlisi aerodinàmica per diferents configuracions dels elements aerodinàmics. Treure concluions de quina és la millor configuració pel vehicle dissenyat

Objectius:

Obtenir la millor configuració aerodinàmica d'un vehicle esportiu tipus"24 hores de Le Mans"

Tasques a realitzar / Característiques:

CAD del vehicle i primera simulació Disseny i implementació en el CAD de les millores Simulació, comparació i parametrització. Conclusions

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 24/01/2025

Director/a: Perez Rafols, Francisco

Email del professor/a: francisco.perez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00613

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El projecte consisteix a dissenyar la refrigeració d'una bateria, tenint en compte tant el moviment del fluid com els intercanvis de calor.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 24/01/2025

Director/a: Demirkol Kamar, Ilker seyfettin

Email del professor/a: ilker.demirkol@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00612

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Este TFG se sumergirá en un análisis minucioso del ransomware WannaCry, utilizando técnicas avanzadas de reversing. El enfoque se centrará en un binario de muestra del malware, priorizando el uso de herramientas de código abierto

Objectius:

Análisis estático: Profundizar en el entendimiento del funcionamiento interno del ransomware mediante la decompilación del código, haciendo uso de herramientas como Ghidra. Análisis dinámico: Ejecutar el malware en un entorno controlado para desentrañar su comportamiento en tiempo real. Contramedidas: Desarrollar estrategias efectivas para actuar en caso de infección y crear indicadores de compromiso que fortalezcan la prevención contra futuras amenazas.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 25/01/2025

Director/a: Demirkol Kamar, Ilker seyfettin

Email del professor/a: ilker.demirkol@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00611

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

We will use TinyML on ESP32 to implement ML-based applications

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 25/01/2025

Director/a: Aguila Lopez, Francisco del

Email del professor/a: FD.AGUILA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del codirector/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00610

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Realització d'un aplicatiu Web que en base a uns paràmetres d'entrada proporciona uns resultats i recomanacions. Aquests resultats podrien generar uns informes en forma de gràfics.

Objectius:

- Realització aplicatiu web responsive - Generació d'informes en diferents formats - Càlcul de resultats en base a paràmetres - Introducció de dades per formulari

Tasques a realitzar / Característiques:

Les tasques associades al desenvolupament de l'aplicatiu Web.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: Si

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 24/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Aguila Lopez, Francisco del

Email del professor/a: FD.AGUILA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00609

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Es tracta de crear una PCB senzilla equipada d'un sensor giroscòpic i que compleixi el protocol USB. Aquest dispositiu s'enganxarà darrere d'una pantalla d'ordinador que, a la vegada, reposarà sobre un suport que permeti rotar-la. Mitjançant software es vol aconseguir que, al rotar la pantalla física, es canviï la configuració d'orientació de l'entorn gràfic de tal forma que l'usuari sempre vegi els continguts en l'orientació correcta.

Objectius:

- Implementar el sistema mencionat anteriorment per l'entorn GNU/Linux. - Explorar la possibilitat de portar el software a altres sistemes operatius. - Explorar la viabilitat de treure aquest dispositiu al mercat.

Tasques a realitzar / Característiques:

- Dissenyar una PCB i una carcassa. - Programar el microcontrolador de la PCB per a que compleixi el protocol USB. - Implementar els drivers necessaris per que el dispositiu pugui interactuar amb un Sistema Operatiu GNU/Linux. - Facilitar la instal·lació dels drivers, per exemple creant un paquet de Linux.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 24/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Garcia Saez, Lidia

Email del professor/a: lidia.garcia.saez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Ribas Fargas, David

Email del codirector/a: david.ribas@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00605

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

La "Black Mass" (BM) és el producte resultant intermig del procés de reciclatge de bateries al final de la seva vida. És important tenir un bon coneixement de la composició de la black mass per poder determinar els millors processos d'extracció i recuperar els metalls valuosos que conté.

Objectius:

L'Objectiu del treball és caracteritzar la BM de mòbils de bateries segons les seves fraccions

Tasques a realitzar / Característiques:

Recerca biobliogràfica Procediment de digestió Àcida Analisis del contingut de metalls valuosos mitjançant Espectroscopia d´absorció atòmica

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

25

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 23/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00608

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En un entorn de proves industrial realitzar la programació de la placa ESP 32 per integrar diverses senyals i transmetre la informació a una WEB

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 31/10/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00607

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Projecte d'instal·lació d'energia solar en una impulsió de la xarxa d'aigua potable. Es treballarà sobre esquemes elèctrics reals, consums reals, pressupost d'inversió real i les bombes existents. Caldrà valorar l'excedent d'energia solar produïda per la seva venda, magatzematge elèctric i/o hidràulic. També s'haurà de calcular el retorn de la inversió.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 31/10/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Escobet Canal, Teresa

Email del codirector/a: TERESA.ESCOBET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Elèctrica
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00127

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El sistema de subministrament d’aigua elevada i sobreelevada de Manresa disposa de tres dipòsit, el d’aigua elevada de 4.000 m3 a la cota 304, el de la Culla de 10.000m3 a la cota 295 i el de Bufalvent de 15.000 m3 a la cota 370. El dipòsit d’aigua elevada s’alimenta amb una impulsió des de la cota 280 procedentr de l'ETAP, el dipòsit de la Culla, de cua, s’omple a través de la xarxa d’aigua elevada i el de Bufalvent amb una impulsió situada al dipòsit de la Culla. El dipòsit d’aigua elevada subministra cada dia 6.000m3/dia d’aigua, el de la Culla 0m3/dia i el de Bufalvent 1.400m3/dia. És proposen dos escenaris d’estudi: a) Optimitzar el sistema des d’un punt de vista energètic amb la instal·lació d’una turbina entre el dipòsit de Bufalvent i el de la Culla, de manera que quan l’energia sigui barata, o disponible amb plaques solars, es bombi aigua des de la Culla a Bufalvent i quan l’energia sigui cara es turbini aigua de Bufalvent a la Culla. A la vegada aquest desplaçament d’aigua entre la Culla i Bufalvent hauria d’ajudar a optimitzar el volum de reserva segons criteris sanitaris i, al moure l’aigua, optimitzar el comportament del Clor i millorar-ne la qualitat. A més a més, i per reduir la despesa energètica de la impulsió que subministra agua al dipòsit d’aigua elevada des de l'ETAP, es proposa, quan l’energia sigui cara, subministrar aigua al sector d’aigua elevada directament des del dipòsit de Bufalvent amb l’ús del turbinatge com a reductora de pressió. b) A partir del cas anterior, plantejar un cas extrema amb l’eliminació del dipòsit de la Culla concentrant tota la reserva al dipòsit de Bufalvent.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 31/10/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Escobet Canal, Teresa

Email del codirector/a: TERESA.ESCOBET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00126

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Un dels sistemes que habitualment s’utilitzen les companyies d’aigües per reduir el volum de fuites de la xarxa és reduir la pressió nocturna, o sigui quan el consum és menor, a través d’una reductora de pressió; aquesta és un tipus de vàlvula que ajusta l'obertura segons la consigna de pressió a la sortida. A la ciutat de Manresa cada dia és subministren 9.500 metres al sector d’aigua normal, aquesta aigua, que be directament del llac de l’Agulla, passa per l’ETAP i d’aquí entra a la xarxa, no passa per cap impulsió, o sigui no rep aportació d'energia. És proposa realitzar com a TFG un estudi consistent en instal·lar un turbinatge nocturn d’alt cabal i baixa pressió enlloc d'una reductora de pressió, amb la finalitat de reduir la pressió nocturna, reduïnt les fuites del sector, i a la vegada generar electricitat d’origen renovable.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 31/10/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Elèctrica
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00606

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Implementar un sistema de reg per degoteig automatitzat en un camp agrícola utilitzant una ESP32. Proporcionar un control remot eficient sobre el reg, permeten gestionar la vàlvula d'engegada i aturada de manera online a través d'una interfície web accessible des del mòbil.

Objectius:

Automatitzar el Reg Implementar el sistema amb ESP Desenvolupar interfície web per controlar el Reg Incorporar Sensors per optimitzar el reg

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 31/10/2025

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Elèctrica
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00599

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Implementar un sistema de reg per degoteig automatitzat en un camp agrícola utilitzant una ESP32. Proporcionar un control remot eficient sobre el reg, permeten gestionar la vàlvula d'engegada i aturada de manera online a través d'una interfície web accessible des del mòbil.

Objectius:

Automatitzar el Reg Implementar el sistema amb ESP Desenvolupar interfície web per controlar el Reg Incorporar Sensors per optimitzar el reg

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 25/01/2024

Caducitat: 31/10/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Anticoi Sudzuki, Hernan francisco

Email del professor/a: hernan.anticoi@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Yubero De mateo, Maria teresa

Email del codirector/a: MARIA.TERESA.YUBERO@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00604

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El trabajo trata de investigar el funcionamiento de un separador magnético, y a partir de los principios fundamentales, diseñar un prototipo que sea capaz de procesar pequeñas cantidades para probar la viabilidad de separación de un material dado por métodos magnéticos.

Objectius:

- Diseñar un dispositivo mecánico de separación magnética - Estudiar su comportamiento y su principio físico - Determinar los materiales más aptos para este dispositivo

Tasques a realitzar / Característiques:

- Dibujo en CAD, SolidWork y otros - Diseño de control - Control de funcionalidad

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

18

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: Si

Publicació: 24/01/2024

Caducitat: 23/01/2025

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00603

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Dissenyar uns pontons per un cotxe esportiu de fórmula Student

Objectius:

Dissenyar uns pontons per un cotxe esportiu de fórmula Student

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny CAD d'uns pontons Simulació fluid - mecànica Optimització Procés constructiu

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 24/01/2024

Caducitat: 23/01/2025

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00601

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

S'optimitzarà el sistema de suspensió per al vehicle de Formula Student DYN05. L'estudi es centrarà en simulacions dinàmiques i CAE.

Objectius:

Nou càlcul del sistema de suspensió. Validació, a través de simulacions dinàmiques i CAE. Nou ensamblatge del sistema de suspensió

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Engiyeria de Materials, CAE

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Director/a: Lujan Blanco, Itziar

Email del professor/a: ITZIAR.LUJAN@UPC.EDU

Departament del professor/a: 732-OE

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00600

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Adaptació de la documentació d'una empresa del sector automobilístic a una nova política sorgida amb l'objectiu d'unificar la documentació de totes les plantes de la multinacional, mitjançat una nova cartografia de processos i procediments de gestió global. Tota modificació es realitzarà assegurant que es compleixen tots els requisits de la IATF 16949 i dels processos productius que permeten un correcte funcionament de la planta. Per donar visibilitat a la documentació a tota la planta s'utilitza un software de gestió de la qualitat i, s'aprofitarà aquesta actualització de la documentació per incloure al software la pissarra de planificació d'accions correctores per tal de poder fer una millor gestió.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

360

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00579

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Planteamiento de una solución integral para alcanzar los objetivos estratégicos del sistema de gestión de calidad de una empresa, subsanar las debilidades actuales, y aportar valor a los empleados para mejorar la eficiencia de trabajo de la empresa.

Objectius:

El principal objetivo es integrar todas las funciones de gestión de la calidad para lograr su alineación con la estrategia de empresa definida por la dirección. El nivel de madurez de los procesos, el “partnership” con el resto de la empresa, la integración de sistemas de gestión y la realización de auditorías virtuales se engloban por los otros dos objetivos de carácter más general: La sostenibilidad de la empresa, a nivel económico, medioambiental y social, y la digitalización como motor de evolución de la empresa.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24c/12c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 17/01/2025

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00598

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball consistirà en l'estudi de l'aerodinàmica d'un vehicle de producció i l'elaboració de propostes de millora a partir de la incorporació d'elements que incrementin el Downforce i redueixin el Drag.

Objectius:

Millora del comportament dinàmic d'un vehicle de sèrie a partir de la millora del seu comportament aerodinàmic.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny gràfic, modelització CFD.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c/24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Director/a: Alfonso Abella, Maria pura

Email del professor/a: maria.pura.alfonso@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Maite García Vallès

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines

Identificador de l'oferta: 330-00594

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

El objetivo principal de este trabajo, es la caracterización los niveles arcillosos intercalados en las sales de la Fm Cardona, así como su evaluación como posibles causantes de deslizamientos y desprendimientos en el interior de la mina.

Objectius:

El objetivo principal de este trabajo, es la caracterización los niveles arcillosos intercalados en las sales de la Fm Cardona, así como su evaluación como posibles causantes de deslizamientos y desprendimientos en el interior de la mina.

Tasques a realitzar / Característiques:

En primer lugar se realizará un muestreo exhaustivo de los materiales de un pozo de ventilación realizado en la mina de Cabanasses. Para llevar a cabo la caracterización, se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio: difracción de rayos X (DRX), difracción de rayos X en agregados orientados, fluorescencia de rayos X (FRX), espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), ensayo de plasticidad, análisis térmico diferencial-termogravimétrico (ATD-TG) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Estos ensayos permitirán descubrir la mineralogía, geoquímica y reología de las arcillas en cuestión.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

15

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Director/a: Alfonso Abella, Maria pura

Email del professor/a: maria.pura.alfonso@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00597

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Espanyol

Descripció:

Este trabajo final de grado se halla en el marco del proyecto de cooperación del CCD “Optimización de los recursos de los depósitos de la Faja Estannífera Boliviana: minimización de energía del procesamiento y aumento de la recuperación. El proyecto consiste en investigar para mejorar las condiciones de procesamiento de los minerales de estaño procedentes de la Faja Estannífera Boliviana con objetivo de disminuir los gastos energéticos y, por tanto, su huella de emisiones de CO2 y aumentar el aprovechamiento de los recursos minerales disponibles.

Objectius:

El proyecto trata sobre la mejora del procesamiento de las mena de estaño y de esfalerita procedentes de la mina de Colquiri, situada en la Faja Estannífera Central Andina, en Bolivia con el objetivo de facilitar las características para diseñar un sistema de procesamiento más eficiente.

Tasques a realitzar / Característiques:

Para caracterizar mineralogía y geoquímicamente los materiales de la mina y planta de procesamiento de Colquiri, , determinar si tenemos elementos estratégicos como el indio en los posibles minerales de la mina, como la esfalerita, la casiterita y la estannita y determinar el tamaño de liberación del mineral, se van a realizar los siguientes estudios: 1. Ensayo granulométricos tanto del material muestreado como de las distintas pruebas de molienda hechas en laboratorio. 2. Preparar las muestras y analizar una parte con el equipo de FRX de Manresa y la otra parte, para comprobar que los resultados son correctos, en laboratorios acreditados. 3. Realizar difracciones de rayos X para averiguar, semi cuantitativamente, las fases de minerales dominantes, en los minerales de alimentación y procesados. 4. Realizar secciones en probetas en el laboratorio de geología de Manresa y alguna sección prima al servició de lámina prima de los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona, para la observación de las láminas y probetas en el microscopio óptico y electrónico del laboratorio de geología. 5. Realizar una sesión de microsonda electrónica para determinar la distribución de elementos interesantes (como el indio) en los minerales de interés económico. 6. Con los datos anteriores se establecerá un tamaño de liberación de los minerales de interés, dada necesaria para establecer la dimensión necesaria a obtener en la molienda.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

18

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: Si

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Anticoi Sudzuki, Hernan francisco

Email del professor/a: hernan.anticoi@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Alfonso Abella, Maria pura

Email del codirector/a: maria.pura.alfonso@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00596

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: Si

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Definir les millores actuacions, per tant, d'augmentar el rendiment d'una planta de reciclatge, estudiant els aspectes fonamentals del funcionament dels processos, per tenir la capacitat d'identificar punts ineficients i com fer modificacions per obtenir un procés més sostenible.

Objectius:

-Estudi i descripció del reciclatge de residus de la construcció i demolició. -Desenvolupament de models matemàtics per la predicció de productes en processos miners aplicats a la recuperació de residus. -Determinació de condicions dels processos per millorar la separació de materials i la seva valorització. -Aplicació d'estratègies per assolir una gestió sostenible i eficient.

Tasques a realitzar / Característiques:

- Definició del diagrama de fluxos de la planta - Mostreig dels punts rellevants de la planta per la seva caracterització, en termes de granulometria i composició - Desenvolupament de models matemàtics per la simulació de productes dels diferents processos de la planta - Proves de laboratori de millora amb nous processos de separació -Anàlisis i processament de dades - Redacció de documentació del projecte

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

18

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Director/a: Alfonso Abella, Maria pura

Email del professor/a: maria.pura.alfonso@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00595

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Les aigües àcides han de ser tractades per a la seva neutralització'o. Els neutralitzadors més eficients són la calç i, en segon lloc, el carbonat càlcic. Com més petita sigui la superfície específica d'aquest més eficient serà. Hormiconsa produeix un residu que és majoritàriament carbonat de calci i magnesi. Aquest residu té mida de partícula molt fina. Es provarà la seva aplicació com a neutralitzador, aplicant-lo a aigües del Pirineu que presenten una elevada acidesa a causa de les activitats mineres del passat. D'aquesta manera es donarà una aplicació a un residu i es esmenarà un problema ambiental als Pirineus.

Objectius:

L’objectiu és la caracterització del material anomenat “torta de ciment”, (residu generat per l’empresa Hormiconsa), que correspon al material procedent del rentatge dels àrids que es faran servir per a la fabricació del formigó amb la finalitat de la seva possible aplicació com a neutralitzador d’aigües àcides.

Tasques a realitzar / Característiques:

Es mostrejaran aquests residus i es caracteritzaran determinant la seva composició química mitjançant fluorescència de raigs X i la seva mineralogia a partir de difracció de pols de raigs X. Per a determinar la seva aplicabilitat com a neutralitzador es duran a terme proves amb aquest residu, i paral·lelament amb carbonat càlcic comercial, primer amb diferents aigües àcides creades al laboratori, i posteriorment en aplicació a un cas pràctic de les aigües àcides del Pirineu, concretament a la zona de les Mines de Liat (Riu Unhòla). Es compararan els resultats obtinguts en els dos casos i es valorarà la rendibilitat des d'un punt de vista ambiental, tenint en compte que el residu estudiat ja està mòlt.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

18

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00593

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Simulació de processos simples i complexos tenint en compte les restriccions presents en una activitat minera.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

S'adaptarà als crèdits de la titulació

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/01/2024

Caducitat: 22/01/2034

Sol·licita l'oferta

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00592

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Espanyol

Descripció:

CAD y simulación de un sistema de frenos, con su posterior optimización, nuevo CAD y simulación. Conclusiones

Objectius:

Optimizar un sistema de frenos de un automóvil convencional

Tasques a realitzar / Característiques:

CAD/simulación de un sistema de frenos convencional CAD/simulación de un sistema de frenos optimizado Conclusiones

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/01/2024

Caducitat: 21/01/2025

Director/a: Font Teixido, Jose

Email del professor/a: JOSEP.FONT.TEIXIDO@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00591

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Plantejament i disseny del sistema de potència per a la part elèctrica d'un monoplaça de Formula Student; definició del control d'aquests components per a poder treballar conjuntament amb un tren de potència de combustió.

Objectius:

Definir un sistema de potència elèctric (secundari) segons els requisits definits per l'actual funcionament amb motor de combustió interna (primari); tant a la part de bateries, com control i mecànica necessària per a implementar al tren davanter (direccional). Tot segons les limitacions de la normativa actual de Formula Student (FS-Rules_2024_v1.1). Per a poder adaptar a la normativa 2025 i implementar al funcionament del monoplaça de l'equip Dynamics UPC Manresa per al 2025 (DYN-09).

Tasques a realitzar / Característiques:

Càlcul, disseny teòric i software del sistema de potència elèctric.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/01/2024

Caducitat: 21/01/2025

Director/a: Moncunill Geniz, Francisco javier

Email del professor/a: xavier.moncunill@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00590

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Aquest projecte pretén validar el funcionament d'un sistema wake-up radio per a comunicacions mòbils 5G que, oferint un baix consum de potència, ha de ser capaç de detectar els missatges adreçats a aquest dispositiu mitjançant un identificador únic per posar en marxa el receptor de ràdio principal. Es parteix de diferents blocs disponibles que caldrà assemblar, configurar i calibrar. La generació de senyal es farà mitjançant software-defined radio (SDR) a partir de Gnuradio, la recepció es farà mitjançant un receptor superregeneratiu i el processament digital de la informació sobre FPGA.

Objectius:

Els objectius principals son, per un costat, validar el correcte funcionament de tot el sistema, i per un altre, disposar d'informació relativa a les prestacions que aquest ofereix, com són el consum de potència, la sensibilitat o la probabilitat de falsa alarma.

Tasques a realitzar / Característiques:

Configuració del transmissor per a la correcta generació de senyals OFDM òptims per al receptor wake-up. Posta a punt del front-end superregeneratiu. Implementació dels algoritmes digitals per al processament de la informació rebuda mitjançant FPGA. Validació i test del sistema complet.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Requisits:

Coneixements bàsics de l'enginyeria de sistemes TIC

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/01/2024

Caducitat: 21/01/2025

Director/a: Tarres Puertas, Marta isabel

Email del professor/a: MARTA.ISABEL.TARRES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00588

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Desarrollo de un Marketplace Móvil Peer-to-Peer: Priorizando la Solidez, Mantenibilidad y Escalabilidad.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/01/2024

Caducitat: 21/01/2025

Director/a: Tarres Puertas, Marta isabel

Email del professor/a: MARTA.ISABEL.TARRES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00587

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

L’entorn del projecte s’emmarca en les portes automàtiques de passatgers per l’accés als vehicles de transport públic (autobusos per a transport públic urbà). Aquests sistemes estan equipats amb una ECU (Electronic Control Unit) que controla la porta en els aspectes de moviment a través del motor elèctric, seguretat en el tancament, funcions antiatrapament, així com tots els accessoris necessaris per a la correcta operació de la porta. La ECU te un sistema de comunicació CAN que comunica a vehicle. També disposa d’entrades i sortides digitals que comuniquen amb tots els dispositius discrets del sistema porta. Alguns d’aquest dispositius discrets son solidaris de la “fulla de porta”. Actualment la comunicació entre al ECU i aquest dispositius a la fulla es va via cables individuals per a cada dispositiu.

Objectius:

Problemàtica actual: Hi ha una creixent demanda de requisits que impliquen més dispositius i, per tant, més capacitat de comunicació entre ECU i la "fulla de porta". Els inconvenients en l'ampliació del sistema actual són l'augment del cost, la dificultat tècnica en voler augmentar el nombre de conductors, així com l'exigència que tenen aquests sistemes de garantir 1,5 milions de cicles que han de resistir aquests conductors al llarg de la seva vida. La combinació del nombre de conductors i el sistema en moviment obre l'oportunitat per a altres sistemes de comunicació. Objectius del projecte: Cercar un sistema de comunicació alternatiu que permeti un major grau d'escalabilitat, compatible amb els requisits de vida (1,5 milions de cicles), a un cost competitiu en comparació amb la solució d'incrementar el nombre de fils conductors.

Tasques a realitzar / Característiques:

Les tasques més rellevants haurien d'incloure: • Recerca de l'estat de l'art en quant als sistemes de comunicació entre una ECU i dispositius accessoris. • Valorar tècnicament les solucions possibles. Estudiar els costos de les viables. • Escollir la òptima per al projecte. • Construir una maqueta de "sobretaula" i testejar. • Construir una maqueta a mida real i testejar.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/01/2024

Caducitat: 21/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Moncunill Geniz, Francisco javier

Email del professor/a: xavier.moncunill@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Bonet Dalmau, Jordi

Email del codirector/a: JORDI.BONET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00586

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Anglès

Descripció:

El treball consisteix en el desenvolupament d'un sistema de monitoratge de la càrrega exercida sobre cadascuna de les extremitats inferiors del pacient en activitats de rehabilitació. El sistema ha d'incloure uns sensors de pressió estratègicament distribuïts a la planta dels peus, un sistema d'adquisició de dades i un microcontrolador que processi les dades i informi en temps real del percentatge de pressió exercida per cada extremitat sobre el terra. Es considera la possibilitat d'emmagatzemar les dades en el núvol.

Objectius:

Disposar d'un sistema ergonòmic que indiqui de forma visual i/o acústica la càrrega exercida en cadascuna de les extremitats.

Tasques a realitzar / Característiques:

Estudi i selecció de sensors de pressió existents al mercat. Disseny del sistema d'adquisició i processament de les dades. Realització de proves de camp amb pacients.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Requisits:

Coneixements generals del grau en enginyeria de sistemes TIC

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 19/01/2024

Caducitat: 18/01/2025

Director/a: Moncunill Geniz, Francisco javier

Email del professor/a: xavier.moncunill@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Comerma Montells, Albert

Email del codirector/a: albert.comerma@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00583

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Partint d'un disseny de front-end de ràdio superregeneratiu integrat en tecnologia CMOS de 180 nm ja existent, el treball consisteix en optimitzar-ne les prestacions així com incorporar nous blocs digitals de control i de processament de la informació rebuda. El disseny s'orientarà cap a l'aplicació en sistemes wake-up radio per a comunicacions 5G.

Objectius:

Disposar d'un front-end configurable, capaç de: rebre modulacions d'amplitud i de fase; efectuar un cert processament de la informació rebuda; proporcionar màxima sensibilitat al senyal de RF rebut minimitzant alhora el consum de potència; oferir una robustesa millorada.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny microelectrònic i simulació a nivell d'esquema i de layout, incloent blocs analògics i digitals. Disseny full-custom i semi-custom, síntesi digital. Utilització de Cadence.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Requisits:

Coneixements bàsics de microelectrònica

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 19/01/2024

Caducitat: 18/01/2025

Director/a: Escobet Canal, Teresa

Email del professor/a: TERESA.ESCOBET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Alsina Aubach, Montserrat

Email del codirector/a: MONTSERRAT.ALSINA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 749-M

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00562

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

L'aigua és un requisit bàsic per a la vida i la salut. Moltes activitats econòmiques necessiten aquest recurs limitat. Amb l'objectiu de millorar-ne la gestió, s'estan aplicant a aquest sector les noves tecnologies basades en la indústria 4.0. La difusió d'aquestes noves tecnologies i com contribueixen en la millora del cicle de l'aigua permet, per una banda, contribuir en el desenvolupament sostenible i per altre promoure les vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques). El resultat final es farà arribar al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, MAT, que justament estan dissenyant una nova exposició de l'aigua.

Objectius:

La proposta que presentem té per objectiu desenvolupar un demostrador relacionat amb l'aigua que pugui ser integrat en una exposició actual relacionada amb l'aigua. Aquest demostrador a de donar a conèixer les noves tecnologies (Indústria 4.0) de forma pràctica i com aquestes contribueixen en la millora de la gestió dels sistemes d'aigua.

Tasques a realitzar / Característiques:

Cercar desenvolupadors/maquetes dissenyades amb el mateix objectiu o similar, proposar un demostrador seguint els objectius del projecte AquaSTEAM, analitzar quines tecnologies s'incorporen i com.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS per a TFG / 15 ECTS per a TFM

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: Si

Publicació: 19/01/2024

Caducitat: 26/01/2025

Director/a: Leon Pardo, Miquel

Email del professor/a: miquel.leon@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00584

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El projecte pretén establir una sistemàtica per tal de poder controlar dimensionalment les peces que surten del procés de producció per tal de determinar-ne la seva qualitat en quant a dimensions, toleràncies, etc. mitjançant un algoritme informàtic en base a programari PROLOG

Objectius:

. Control dimensional de peces. . Utilització del programari PROLOG per establir algoritmes de control dimensional . Estudi estadistic de la producció . Calcul del CP i CPK de les diferents peces mesurades

Tasques a realitzar / Característiques:

El projecte pretén establir una sistemàtica per tal de poder controlar dimensionalment les peces que surten del procés de producció per tal de determinar-ne la seva qualitat en quant a dimensions, toleràncies, etc. mitjançant un algoritme informàtic en base a programari PROLOG

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

25

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 19/01/2024

Caducitat: 18/01/2026

Director/a: Barcons Xixons, Victor

Email del professor/a: VICTOR.BARCONS@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00582

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

L'objectiu del treball és dissenyar una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum per un habitatge, optimitzant des del punt de vista econòmic, les càrregues que alimenta. En l'estudi es consideraran diferents càrregues: - La pròpia xarxa elèctrica a la que estarà connectada. - Bateria instal·lada a l'habitatge. - Consums “intel·ligents” que es puguin regular de forma autònoma, per maximitzar el consum de la pròpia energia produïda, com per exemple: vehicle elèctric, acumulador elèctric d'aigua calenta sanitària, equip de climatització aerotèrmic... En el treball es concretarà un disseny a partir d'unes dimensions i consums d'un habitatge mitjà, tenint en compte l'aplicació de les càrregues estudiades.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

Els crèdits corresponents al TFG

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 19/01/2024

Caducitat: 31/10/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Albiol Rodriguez, Jordi

Email del professor/a: jordi.albiol@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00581

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Crear un disseny innovador estètic i funcional d'un transportcol·lectiu de viatgers com és un autobús

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 19/01/2024

Caducitat: 18/01/2025

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00580

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Mitjançant el programa ANSYS, realitzar l'estudi aplicant el criteri de fallida dúctil del procés d'estampació.

Objectius:

Aconseguir la viabilitat del procés d'estampació aplicant les corbes FLD del máterial

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Teoria del procés i transformació de materials; CAE

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 18/01/2024

Caducitat: 17/01/2025

Director/a: Escobet Canal, Teresa

Email del professor/a: TERESA.ESCOBET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00578

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball inclou un procés de disseny elèctric i electrònic, un procés de disseny del vehicle amb integració dels sistemes elèctrics i, finalment, la fabricació del conjunt. Tot aquest procés ha de tenir, un estudi de temps i tasques que serveixin de full de ruta, un procés de disseny que, en aquest cas, ha d’estar coordinat entre els tres diferents àmbits ja mencionats, un estudi financer per tal de fer el projecte el més econòmic possible, un procés de fabricació i un procés final de test, també ha d'incloure un estudi de l'impacte ambiental.

Objectius:

Els objectius tècnics d’aquest treball són els següents: realitzar el disseny del sistema elèctric i electrònic bàsic per al funcionament del cotxe teledirigit, dissenyar el control remot del vehicle, dissenyar el cos del vehicle, fabricar i integrar tots els sistemes per tal de fer funcionar el cotxe, anàlisis de temps i tasques acotat i costos associats al projecte.

Tasques a realitzar / Característiques:

Les tasques necessàries per a assolir tots els objectius poden resumir-se en: fer un estudi del temps a dedicar a cada part del projecte, recollir el màxim d’informació possible sobre les diferents possibles implementacions de l’apartat elèctric, estudiar i optimitzar el dimensionat del sistema elèctric per tal d’adaptar al màxim el disseny del vehicle, fer un estudi econòmic sobre tots els àmbits de producció del cotxe final (compres dels components elèctrics, possibilitats de fabricació, materials a fer servir, relació qualitat/preu, etc.), dur a terme la producció del sistema elèctric (tant de funcionament com de control) dissenyat i testejar el funcionament, realitzar els canvis i les adaptacions necessàries fins a aconseguir el comportament desitjat, dur a terme la fabricació del cos del vehicle, integrar els sistemes dins de l’estructura del vehicle, testejar el conjunt i realitzar les modificacions necessàries fins a assolir el comportament desitjat.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 18/01/2024

Caducitat: 26/01/2025

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00577

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball consistirà en l'estudi i disseny d'un pla de formació i un pla de manteniment per el centre de mecanitzat CNC SCM d'una empresa. Els dos plans han d'ajudar a l'empresa a millorar el procesos de treball, millorar la productivitat i la fiabilitat i, com a resultat, augmentar la competitivitat de l'empresa. L'estudi tindrà molt en compte els diferents materials així com les característiques i els requeriments de les peces treballades per tal d'optimitzar-ne la producció.

Objectius:

L'objectiu principal del treball doble, d'una banda es vol l'obtenció d'un pla de formació per tal d'ampliar els coneixements de les estacions de treball CNC de 5 eixos. D'altra banda es vol obtenir un pla de manteniment amb la finalitat de reduir els temps morts i improductius i, alhora, augmentar la fiabilitat de la màquina i les eines i repercutir en estalvis econòmics. Com a objectius secundaris es persegueix l'estudi dels polímers mecanitzables amb aquesta tecnologia i avaluar la prevenció de riscos laborals d'aquesta indústria.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24c/12c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/01/2024

Caducitat: 16/01/2025

Director/a: Al omar Mesnaoui, Anas

Email del professor/a: ANAS.AL.OMAR@UPC.EDU

Departament del professor/a: 712-EM

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00576

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

La proposta se centra en l'estudi del comportament mecànic a compressió dels elements interns d'un motor de combustió interna, sotmesos a diferents condicions de contorn. L'objectiu de l'anàlisi és estudiar les tensions i deformacions que pateixen els pistons i bieles d'un motor d'un vehicle comercial, i analitzar com es veu influenciat el seu comportament quan se substitueixen els materials convencionals pels nous materials emergents en la indústria automotriu.

Tipus: Altre

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/01/2024

Caducitat: 16/01/2025

Director/a: Al omar Mesnaoui, Anas

Email del professor/a: ANAS.AL.OMAR@UPC.EDU

Departament del professor/a: 712-EM

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00575

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

El objetivo de este trabajo es crear una guía práctica que pueda servir de base para futuros trabajos de diseño de geometría de suspensión de vehículos de Formula Student. Para ello se tratarán aspectos cómo la modelización de neumáticos, conceptos teóricos, cálculos de dinámica de vehículos y la creación de modelos para la validación de dicha geometría de suspensión con distintos softwares; esto se hará con el objetivo de mejorar la geometría de suspensión del vehículo del año anterior, diseñado por el equipo de Dynamics de la EPSEM, para que pueda ser usada en el monoplaza que presentará el equipo para participar en la competición de “Formula Student”.

Objectius:

- Desarrollar una una base que pueda servir de guía para futuros diseños de sistemas de suspensión de monoplazas de “Fórmula Student”. - Mejorar la geometría del sistema de suspensión del modelo actual desarrollado por el equipo Dynamics de la EPSEM. - Dimensionar el sistema de suspensión para mejorar el comportamiento del vehículo actual. - Estudiar del comportamiento del vehículo en pista y la influencia del sistema de suspensión durante una aceleración y/o frenada

Tipus: Altre

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/01/2024

Caducitat: 16/01/2025

Director/a: Tarres Puertas, Marta isabel

Email del professor/a: MARTA.ISABEL.TARRES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00574

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió en temps real de sistemes de defensa antidrons (C-UAS)

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/01/2024

Caducitat: 16/01/2025

Director/a: Demirkol Kamar, Ilker seyfettin

Email del professor/a: ilker.demirkol@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Moncunill Geniz, Francisco javier

Email del codirector/a: xavier.moncunill@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00573

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Es realitzarà un estudi de la zona plantejant possibles solucions per a tal de poder establir una connexió a internet d'una vivenda en una zona aïllada via radioenllaç.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 16/01/2024

Caducitat: 20/01/2025

Director/a: Ribas Fargas, David

Email del professor/a: david.ribas@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Morell Llorens, Joan

Email del codirector/a: joan.morell@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00572

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Buscar les condicions òptimes per a l'extracció de metalls de lixiviats de PCBs. En una primera fase cal caracteritzar el lixiviat mitjançat absorció atòmica, Seguidament, buscar les condicions de temperatura, corrent i agitació per a l'obtenció d'una làmina metàl·lica pura. Si no és possible es desenvoluparà un mètode de dues etapes.

Objectius:

Recuperar els metalls en forma de làmina pura (és el què més interès comercial té)

Tasques a realitzar / Característiques:

En una primera fase cal caracteritzar el lixiviat mitjançat absorció atòmica, Seguidament, buscar les condicions de temperatura, corrent i agitació per a l'obtenció d'una làmina metàl·lica pura. Si no és possible es desenvoluparà un mètode de dues etapes.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 16/01/2024

Caducitat: 14/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Ribas Fargas, David

Email del professor/a: david.ribas@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00560

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

El grup de recerca de la UPC Biometallum fa anys que treballa en la creació d'un procés sostenible i econòmicament viable per a la recuperació del coure dels residus electrònics. Aquest procés es basa en: la producció biològica d'un agent extractant, una etapa de lixiviació i una posterior recuperació del coure mitjançant electròlisis. En la fase final d'aquest projecte és necessari poder simular el procés i determinar-ne els costos energètics, ambientals i econòmics d'aquests.

Objectius:

Simular mitjançant el software ASPEN PLUS un procés de bio recuperació de coure. Determinar els consums energètics. Determinar els costos econòmics d'operació.

Tasques a realitzar / Característiques:

Crear la simulació del procés mitjançant el software ASPEN PLUS. Determinar els consums energètics. Determinar els costos econòmics d'operació.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Requisits:

Haver cursat l'assignatura de simulació i control de processos químics.

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 16/01/2024

Caducitat: 08/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00571

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Mitjançant el programa ANSYS, realitzar l'anàlisi de les diferents etapes de l'estampació en fred d'un disc.

Objectius:

Veure i analitzar el comportament del disc i dels utillatges a través de les diferents etapes del procés de conformat.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Enginyeria de Materials, CAE

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/01/2024

Caducitat: 14/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00570

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball es centrarà en modificar una furgoneta de petites dimensions en un habitatge sobre rodes el qual satisfarà les necessitats principals sense haver de fer homologacions.

Objectius:

Dissenyar la camperització. Construir un prototip en una Citroën Berlingo. Reducció al màxim de costos.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Enginyeria de Materials, CAE

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/01/2024

Caducitat: 14/01/2025

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00569

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

La soldadura per fusió pot generar un estat de tensions residuals en la unió soldada que afectarà de forma notable el seu comportament mecànic en servei. Conèixer-lo permetra incorporar-lo a l'estudi del comportament real del conjunt soldat.

Objectius:

Conèixer l'estat mecànic real de les regions soldada i afectada pel calor d'una unió per fusió en aliatges metàl·liques.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 crèdits

Requisits:

Enginyeria de Materials, CAE

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/01/2024

Caducitat: 14/01/2025

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00568

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball es basarà en la proposta de reformes adients perquè un vehicle turisme participi en la UNIRAID Europe complint la normativa exigida per part de l'organització.

Objectius:

Projecte de reforma i millora de les condicions tècniques del vehicle per a fer front a la duresa de la prova

Tasques a realitzar / Característiques:

Aplicació de la normativa reguladora de reformes d'importància en vehicles, disseny d'elements de millora de les característiques tècniques del vehicle.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c/24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/01/2024

Caducitat: 14/01/2025

Director/a: Grau Vilalta, Maria dolors

Email del professor/a: DOLORS.GRAU@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Gomez Gamisans, Montserrat

Email del codirector/a: montserrat.gomez-gamisans@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00567

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Aquest treball pretèn avaluar el nexe Aigua-Energia al Campus Manresa, concretament en relació als consums energètics. Es tractarà d'avaluar el consum d'electricitat i de calefacció, comprovar els seus origens, per tal d'obtenir els valors de l'aigua necessària per produir aquestes formes d'energia.

Objectius:

Avaluar l'aigua necessària per produir l'energia utilitzada al Campus Manresa Determinar les diferents formes d'obtenció d'energia al Campus Manresa Avaluar el nexe Aigua-Energia

Tasques a realitzar / Característiques:

Obtenció de dades de consums energètics Cerca de les fonts primàries d'obtenció d'aquesta energia Relació entre l'energia consumida i l'aigua necessària Elaboració de prototips a petita escala Avaluació de l'aigua necessària per obtenir aquesta energia en una minihidràulica

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600

Requisits:

Estar cursant Q8

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 12/01/2024

Caducitat: 11/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00566

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Desenvolupar un CAD i les seves possibles millores d'un sistema d'admissió d'aire d' un motor d'una motocicleta prototipus "SRT-02P"

Objectius:

Optimització d'un sistema d'admissió d'aire d'una motocicleta amb motor tèrmic

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny CAD preliminar Modelització i simulació Redefinició CAD amb les millores pertinents Simulació Conclusions i discussió

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 12/01/2024

Caducitat: 11/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Font Teixido, Jose

Email del professor/a: JOSEP.FONT.TEIXIDO@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00561

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Disseny i costruccio d'un pany IOT per control acces de UCI

Objectius:

Construccio fisica del pany Soft Arduino Soft tractament de dades Soft webI

Tasques a realitzar / Característiques:

Dissey, software i construcció del pany inteligent

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 credits ECTS

Requisits:

Soft Arduino Soft tractament de dades Soft web

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 12/01/2024

Caducitat: 10/01/2025

Director/a: Cunill Sola, Jordi

Email del professor/a: jordi.cunill@upc.edu

Departament del professor/a: 709-EE

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Elèctrica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00564

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En aquest projecte s’explicarà com s’executa a la pràctica una instal·lació fotovoltaica residencial incloent tots els càlculs de dimensionat òptim, viabilitat tècnica i econòmica, execució de l’obra, legalització de la instal·lació i beneficis fiscals als que es poden accedir.

Tasques a realitzar / Característiques:

- Estudi del mercat actual de panells fotovoltaics, inversors i bateries - Anàlisi detallat de les corbes de demanda diàries, setmanals i mensuals per tal d’optimitzar la instal·lació - Estudi econòmic de rendibilitat i temps d’amortització - Certificació energètica prèvia i posterior a la implantació del sistema - Proposta d’instal·lació FV de consum compartit amb la comunitat de veïns - Finalment, s'avaluaran els aspectes ambientals implicats en el projecte, així com la normativa vigent a aplicar.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS (entre 500 i 600 hores de treball, principalment autònom).

Requisits:

Haver cursat amb suficiència l'assignatura optativa Recursos Energètics (Renovables) del Grau i estar motivat per les fonts renovables, especialment la solar fotovoltaica

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 11/01/2024

Caducitat: 10/01/2025

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00565

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Determinar les prestacions d'un fuselatge en quant a pes màxim i potència d'un avió

Objectius:

Desenvolupar els paràmetres principals d'un avió

Tasques a realitzar / Característiques:

CAD d'un fuselatge Simulació en vol creuer i maniobres d'enlairament i aterratge Determinació de paràmetres principals Discussió i conclusions

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 11/01/2024

Caducitat: 10/01/2025

Director/a: Bonet Gil, Enrique

Email del professor/a: enrique.bonet@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Vives Costa, Jordi

Email del codirector/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00563

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: Si

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En aquest TFG es proposa dissenyar i finalment construir, un sistema tancat de canonades al laboratori de mecànica, on l’aigua s’impulsarà amb una bomba centrífuga i es generaran canvis en l’operativa del sistema a partir d’un variador. Aquest variador es tindrà que instal·lar junt a la bomba, amb la finalitat de introduir canvis de freqüència en el variador, i poder simular canvis d’operativa de la xarxa. Per altra banda, s’ instal·larà també manòmetre i cabalímetre per conèixer en tot moment el comportament del sistema. La finalitat d’aquest sistema tancat de canonades, serà poder gaudir d’un pilot al laboratori, que permeti simular condiciones reals a una xarxa de distribució, i poder conèixer el comportament real del sistema en les condicions que es vulguin estudiar.

Objectius:

Dissenyar i construir un pilot d’una xarxa de distribució d’abastament

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 11/01/2024

Caducitat: 10/01/2025

Sol·licita l'oferta

Director/a: Tarres Puertas, Marta isabel

Email del professor/a: MARTA.ISABEL.TARRES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Comerma Montells, Albert

Email del codirector/a: albert.comerma@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00533

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Migració i desenvolupament d'eina software de gestió de dades provinents de sensors en una planta industrial

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 10/01/2024

Caducitat: 21/11/2024

Director/a: Fortuny Santos, Jordi

Email del professor/a: JORDI.FORTUNY@UPC.EDU

Departament del professor/a: 732-OE

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00559

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En aquest treball suposem que un/a alumne/a graduat/da en enginyeria mecànica s'ha de posar al front de la direcció de la qualitat en una empresa de ferreteria, un sector on no hi ha tradició d'implantació de sistemes de gestió de la qualitat. per aqust motiu, com a primera aproximació intentarem desenvolupar propostes que satisfaguin les necessitats de l'empresa i permetin ,és endavant, is és necessari, desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat complet.

Objectius:

Es tracta d'identificar les no conformitats o defectes més habituals en aquest tipus d'empresa (preferiblement a partir de visites a empreses reals) i definir la manera d'evitar-los. A través de l'estudi de les diferents normes sobre assegurament i gestió de la qualitat, s'identificaran els processos clau, es definiran i s'establiran els procediments necessaris.

Tasques a realitzar / Característiques:

Anàlisi dels processos de l'empresa i la seva relació amb la qualitat. Anàlisi de l'organigrama de l'empresa. Identificació dels tipus de defectes o no conformitats més habituals en el negoci. Estudi de diferents normes sobre la qualitat per a desenvolupar bones pràctiques d'assegurament i gestió de la qualitat. Elaboració dels procediments necessaris.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS o 600 hores

Requisits:

Preferiblement coneixements sobre organització d'empreses i gestió de la qualitat i experiència prèvia en el sector.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 08/01/2024

Caducitat: 15/09/2024

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00558

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El treball consistirà en el disseny i en la fabricació d'una admissió formada per una caixa airbox, un restrictor i les conduccions, connexions i suports necessaris, per a un motor KTM 690 aplicat a un monoplaça de la FS. El disseny haurà de complir la normativa exigida per la competició FS i es perseguirà l'obtenció del millor disseny que optimitzi d'una banda les prestacions del motor i de l'altre minimitzi la massa implicada.

Objectius:

Generar un model unidimensional del motor amb l'admissió que permeti optimitzar els paràmetres per obtenir el millor rendiment volumètric del motor. Dissenyar un model tridimensional de l'admissió i estudiar el seu comportament mitjançant tècniques CFD per tal de millorar també el rendiment. L'objectiu final perseguit és el de contribuïr a obtenir una potència efectiva del motor superior als 75 HP. D'altra banda, es pretén simular estructuralment el conjunt per maximitzar la seva lleugeresa, amb l'objectiu de que no es superin els 2 kg de massa.

Tasques a realitzar / Característiques:

Recerca de informació, disseny, càlcul, modelització estructural i CFD.

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 08/01/2024

Caducitat: 07/01/2025

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00556

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Disseny CAD i fabricació 3D de peces d'accessoris d'automòbils

Objectius:

Crear un procediment estàndard per la creació, disseny i fabricació de peces d'automòbil en format 3D.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny CAD Simulació Mecànica Fabricacció 3D

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 03/01/2024

Caducitat: 02/01/2025

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00553

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El treball consistirà en la proposta de reforma d'un vehicle comercial de categoria turisme per adaptar-lo a la normativa UNIRAID i dotar-lo de les característiques tècniques òptimes per tal de superar les exigències de la prova.

Objectius:

Projecte de reforma de un vehicle per a que pugui participar a la UNIRAID.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny, aplicació de legislació de reformes d'importància en vehicles.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c/24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 02/01/2024

Caducitat: 21/12/2024

Director/a: Perez Rafols, Francisco

Email del professor/a: francisco.perez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00555

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Mitjançant tècniques de CFD, es proposarà la millora aerodinàmica d'un aleró amb aplicació a automòbils de competició.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny CAD, Simulacions CFD, analisi de resultats aerodinàmics, optimització de la geometria.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/12/2023

Caducitat: 22/12/2024

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00554

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Anglès

Descripció:

L'estudi es centrarà en els darrers avenços per la millora en el camp de la reducció de la resistència aerodinàmica, en la generació de downforce, en la reducció de les vibracions i la millora de l'estabilitat de les motocicletes de competició.

Objectius:

Aprofundir en el funcionament dels dispositius darrerament desenvolupats per a la millora aerodinàmica en motociclisme.

Tasques a realitzar / Característiques:

12c / 24c

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c / 24 c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/12/2023

Caducitat: 21/12/2024

Director/a: Bonet Gil, Enrique

Email del professor/a: enrique.bonet@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Yubero De mateo, Maria teresa

Email del codirector/a: MARIA.TERESA.YUBERO@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00552

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Es pretén desenvolupar una eina, que a partir imatges per satèl·lit (imatges del EUMETSAT), i algorismes de predicció d'intensitat de pluja, es poguessin detectar esdeveniments extrems de pluja i generar alarmes per poder avisar a protecció civil. En aquest sentit, es podrà predir les zones que seran més afectades en temps real.

Objectius:

Generar un algoritme amb capacitat per detectar pluges d’alta intensitat al territori i poder predir avingudes

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 h

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/12/2023

Caducitat: 21/12/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Vilalta, Maria dolors

Email del professor/a: DOLORS.GRAU@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Heras Cisa, Francesc xavier de las

Email del codirector/a: fxavier.de.las.heras@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00551

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En aquest treball s’identificaran en primer lloc els components volàtils dels olis essencials de la planta L’Artemisia absinthium, mitjançant les tècniques analítiques de Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses (CG-EM). A partir dels resultats obtinguts es determinarà quins compostos s'han descrit i quins mai s'han descrit en aquests olis essencials en comparació amb la literatura publicada. Així mateix, s’elaborarà un document amb els protocols necessaris a seguir per tal de caracteritzar amb exactitud els esmentats components.

Objectius:

Caracterització mitjançant cromatografia de gasos acoblada a l'espectrometria de masses dels compostos orgànics volàtils presents a l' Artemisia absinthium.

Tasques a realitzar / Característiques:

Identificar els components volàtils dels olis essencials de les mostres silvestres i de cultiu de L’Artemisia absinthium, mitjançant les tècniques analítiques de Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses (CG-EM). Caracterització qualitativa i semiquantitativa. Cerca dels compostos orgànics de l'Artemisia descrits a la literatura. Comparació de resultats i elaboració del protocol del mètode utilitzat.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600

Requisits:

Haver cursat Q7

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/12/2023

Caducitat: 21/12/2024

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00550

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Disseny CAD d'un perfil aerodinàmic Simulació amb ANSYS, treure resultats Optimització del disseny amb un altre perfil Simulació en ANSYS Optimització Conclusions

Objectius:

Realitzar un estudi sobre un tren de perfils aerodinàmics per poder parametritzar per la seva posterior optimització

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny Simulació Redacció TFG

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 21/12/2023

Caducitat: 20/12/2024

Director/a: Bonet Gil, Enrique

Email del professor/a: enrique.bonet@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Yubero De mateo, Maria teresa

Email del codirector/a: MARIA.TERESA.YUBERO@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00547

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

En la operativa habitual de les operadores d’aigua, es produeixen molt sovint cops d’ariet deguts al tancament ràpid de de vàlvules, encesa o apagada de bombes o simplement degut als gran consumidors de la xarxa. Per altra banda, els cops d’ariet generen danys important a la xarxa tant a curt termini com llarg termini. A l’actualitat, existeixen sensors amb la capacitat de mesurar aquest cops d’ariet, realitzant 128 mesures de pressió per segon, i les operadores poden monitoritzar el comportament de la xarxa, però desconeixen quina es la font generadora de cops d’ariet, i per aquest raó, és molt difícil poder proposar mesures de mitigació directes dels cops d’ariet. En aquest TFG, es vol desenvolupar una algoritme que sigui capaç de poder localitzar la font generadora dels cops d’ariet en una xarxa de distribució d’aigua.

Objectius:

Generar un algoritme en Python, que sigui capaç de poder localitzar la font generadora dels cops d’ariet a partir de les dades de pressió en un punt de la xarxa.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 20/12/2023

Caducitat: 19/12/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00546

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Creació d'un codi de MATLAB que serveixi per determinar l'ona de sobrepressió transitòria generada pel tancament d'una vàlvula al llarg del temps.

Objectius:

Obtenció d'un model que permeti determinar el cop d'ariet generat en el tancament d'una vàlvula.

Tasques a realitzar / Característiques:

Estudi del problema, recerca bibliogràfica, modelització del problema mitjançant MATLAB, validació del model

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 c

Requisits:

Coneixements de fluidodinàmica, especialment de fenòmens transitoris

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 19/12/2023

Caducitat: 18/12/2024

Director/a: Bonet Dalmau, Jordi

Email del professor/a: JORDI.BONET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Arumi Casanovas, Arnau

Email del codirector/a: arnau.arumi@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00545

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Anglès

Descripció:

El desplegament de l'internet de les coses es basa en la utilització de les anomenades xarxes LPWAN (Low Power Wide Area Network). Actualment hi ha varies tecnologies com LoRaWAN, SigFox, NBIoT, LTE, i altres. Amb l'objectiu de tenir informació per decidir quina tecnologia usar en cada aplicació es farà un estudi per saber l'estat de l'art de les xarxes LPWAN. Aquest estudi inclou diferenciar les característiques de la tecnologia pròpia de cada xarxa (banda estreta, banda ample, consum, latència, volum de dades...), la disponibilitat i facilitat d'ús i contractació en cada país, el cost de desplegament...

Objectius:

Proporcionar prou informació per a decidir quines xarxes són adequades per a cada aplicació.

Tasques a realitzar / Característiques:

Cerca sobre l'estat de l'art de les xarxes LPWAN. Fer alguna prova pilot amb aquelles xarxes amb les que hi hagi més disponibilitat.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 18/12/2023

Caducitat: 17/12/2028

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bonet Dalmau, Jordi

Email del professor/a: JORDI.BONET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Arumi Casanovas, Arnau

Email del codirector/a: arnau.arumi@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00111

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El desplegament de sensors IoT ha d'usar actualment dades 2G/GPRS (telefonia) per enviar/rebre dades. Hi ha un grup de dispositius IoT que han d'enviar poques dades i han de consumir poc (normalment pel fet d'estar alimentats amb bateries). Aquests requeriments no encaixen bé amb la xarxa de telefonia. Per aquest motiu han aparegut les xarxes LPWAN. Una d'aquestes xarxes és LoRaWAN. Aquesta xarxa es basa en la instal·lació de 'gateways' en llocs elevats, de la mateixa manera que es fa amb la xarxa de telefonia mòbil, als quals es connecten els dispositius IoT. En aquest projecte ens proposem realitzar un sistema LoRaWAN format per un gateway i un o varis dispositius IoT. El gateway ha de tenir el condicionant de ser mòbil per tal de realitzar proves en diferents entorns. En concret, ha d'estar alimentat per bateries i ha de tenir connectivitat a internet (per exemple usant una raspberry amb connectivitat 3G).

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 18/12/2023

Caducitat: 30/07/2027

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bonet Dalmau, Jordi

Email del professor/a: JORDI.BONET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Arumi Casanovas, Arnau

Email del codirector/a: arnau.arumi@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00299

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

La xarxa LoRaWAN (una xarxa sense fils ideada per a l'internet de les coses) permet que nodes finals enviïn dades a "gateways". Aquests gateways es connecten a un servidor que, per exemple, forma part de The Things Network (TTN). En aquest projecte cal usar uns gateways gestionats per la UPC-EPSEM (ja instal·lats, configurats i funcionals) que s'usen per rebre dades de nodes finals. Caldrà explorar la funcionalitat d'enviar dades en sentit invers, és a dir, del servidor TTN cap als nodes finals, passant pels gateways. Amb això serà possible comunicar-se amb el node i canviar la seva configuració o demanar-li dades o ordenar-li que actuí sobre un perifèric.

Objectius:

Utilitzant una xarxa LoRaWAN, un servidor TTN i uns nodes finals, tots ells funcionals i gestionats per la UPC-MANRESA, que actualment s'usen per rebre dades de sensors connectats als nodes finals, es vol explorar l'enviament de dades en sentit invers, del servidor TTN cap als nodes, per tal d'augmentar la funcionalitat i operativitat dels nodes finals.

Tasques a realitzar / Característiques:

1. Realització d'una recerca sobre el funcionament de la xarxa LoRaWAN i la seva integració amb TTN 2. Posada en marxa d'un node final, rèplica d'algun dels ja existents. 3. Implementació d'una aplicació que es comuniqui amb el TTN, per tal d'enviar missatges cap al node final, que caldrà configurar per tal de rebre aquests missatges.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 18/12/2023

Caducitat: 23/09/2027

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bonet Dalmau, Jordi

Email del professor/a: JORDI.BONET@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Arumi Casanovas, Arnau

Email del codirector/a: arnau.arumi@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00544

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El projecte consisteix en integrar les dades provinents d'un giroscopi i d'un inclinòmetre per tal de determinar la trajectòria d'una perforació en el subsòl. S'estableix un mètode basat en discretitzar la trajectòria en trams de, per exemple, un metre. Cadascun d'aquests trams té una trajectòria determinada per la inclinació i l'orientació (obtinguda integrant les dades del giroscopi) proporcionades pels sensors estàtics (sense moviment) a l'inici d'un tram.

Objectius:

1. Validar el mètode de mesura. 2. Mesurar l'error acumulat en integrar les dades del giroscopi en el temps de realització de la mesura. Aquestes dades es compararan amb un magnetòmetre. 3. Mesurar la precisió de l'inclinòmetre.

Tasques a realitzar / Característiques:

1. Disseny d'una PCB que integri els sensors i un microcontrolador 2. Programació del microcontrolador per tal de capturar les dades del sensor, processar-les i interactuar amb una interfície (com un ordinador) per presentar resultats

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 18/12/2023

Caducitat: 17/06/2026

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Bonet Gil, Enrique

Email del codirector/a: enrique.bonet@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00542

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

En aquest TFG, es vol desenvolupar un simulador amb el qual es pugui realitzar el precàlcul d'un MACI a partir d'uns paràmetres de disseny establerts per l'usuari. On es tindrà en compte el precàlcul geomètric, tèrmic i mecànic per poder establir les diferents corbes característiques del motor (potències indicades, parell i consums específics del motor) en funció d'un rang de rpm.

Objectius:

Desenvolupar un model que permeti analitzar numèricament i gràficament el funcionament d'un MACI

Tasques a realitzar / Característiques:

Desenvolupar un model que permeti analitzar numèricament i gràficament el funcionament d'un MACI

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 14/12/2023

Caducitat: 13/12/2024

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Vives Costa, Jordi

Email del codirector/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00532

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Realitzar un CAD d'un petit prototip de transportadors de partícules amb baixa velocitat d'aire Realitzar un CFD Treure resultats i conclusions

Objectius:

Estudiar els paràmetres principals que influeixin en el transport de partícules a baixa velocitat

Tasques a realitzar / Característiques:

Realitzar un CAD d'un petit prototip de transportadors de partícules amb baixa velocitat d'aire Realitzar un CFD Treure resultats i conclusions

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 14/12/2023

Caducitat: 15/11/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Llusa Serra, Aleix

Email del professor/a: aleix.llusa@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00540

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Aquest treball de final de grau es centra en la optimització de la gestió dels equips de futbol formatiu a través del desenvolupament d'una eina interactiva. Amb un fort enfocament en l'experiència de l'usuari, aquesta eina ofereix solucions eficients per als coordinadors i entrenadors, facilitant la supervisió d'assistència, estadístiques de partits i altres aspectes clau de la gestió d'equips. La proposta destaca per la seva adaptabilitat i accessibilitat, amb el potencial d'evolucionar per satisfer les necessitats dels usuaris en un entorn web interactiu.

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 11/12/2023

Caducitat: 10/06/2024

Director/a: Perez Rafols, Francisco

Email del professor/a: francisco.perez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00539

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

S'estudiarà, mitjançant CFD, l'aerodinàmica d'un cotxe Formula Student, amb l'objectiu de millorar-ne les prestacions aerodinàmiques

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 04/12/2023

Caducitat: 03/12/2024

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00538

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Estudi i disseny del sistema antibolcada mitjançant el mètode dels elements finits. La validació virtual es durà a terme mitjançant la simulació de l'assaig d'homologació requerit.

Objectius:

Disseny d'un sistema antibolcada per a un Peugeot 205 GTX (1991) que es vol preparar per a competició.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Requisits:

Materials, Enginyeria de Materials, Mecànica

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 29/11/2023

Caducitat: 29/11/2024

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00537

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El treball consistirà en el disseny i construcció d'un banc de proves de bombes fluidodinàmiques que permeti determinar experimentalment les corbes característiques de diferents bombes característiques. L'aparell haurà de servir per a la realització d'activitats pràctiques per a l'estudiantat d'Enginyeria Fluidodinàmica en el laboratori de l'escola.

Objectius:

Obtenció d'un equipament docent de laboratori que permeti la realització de pràctiques experimentals en el camp de les màquines hidràuliques.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny, construcció, elaboració de material didàctic

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24c

Requisits:

Capacitat per resoldre problemes pràctics d'enginyeria

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 29/11/2023

Caducitat: 28/11/2024

Director/a: Lopez Martinez, Joan antoni

Email del professor/a: joan.antoni.lopez@upc.edu

Departament del professor/a: 717-DEGD

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00534

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Es calcularà, dissenyarà i construirà amb impressió 3d un mecanisme caminador que haurà de poder desplaçar-se de manera autònoma amb algun tipus d'actuador elèctromecànic.

Objectius:

calcular, dissenyar i construir el mecanisme-robot caminador caldrà a més generar continguts didàctics per tal que l'activitat pugui ser desenvolupada per estudiants de batxillerat

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 23/11/2023

Caducitat: 22/11/2024

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00531

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Disseny i estudi CFD amb processos tèrmics acoblats per optimitzar els pontons del monoplaça de Formula Student

Objectius:

Dissenyar el potons d'un monoplaça Formula Student d'una manera eficient a través de la seva simulació

Tasques a realitzar / Característiques:

1. Disseny CAD 2. Estudi dels radiadors, buscar les necessitats de flux d'aire necessaris pel seu funcionament 3. Simulacions CFD per optimitzar i iterar el disseny, incloent la zona porosa dels radiadors i la rotació dels ventiladors. 3. Conceptes teòrics sobre aerodinàmica per la geometria i sobre convecció dels radiadors. 4.- Procés industrial de producció

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 14/11/2023

Caducitat: 13/11/2024

Director/a: Demirkol Kamar, Ilker seyfettin

Email del professor/a: ilker.demirkol@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00529

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

We will use TinyML on ESP32 to implement ML-based applications

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 08/11/2023

Caducitat: 07/11/2024

Director/a: Bonet Gil, Enrique

Email del professor/a: enrique.bonet@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Perez Rafols, Francisco

Email del codirector/a: francisco.perez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00528

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Es desenvoluparà l'algoritme SLPO que treballarà com: A) Una multiplataforma, generant múltiples escenaris, a partir d'un rang de condicions de contorn i geomètriques de un element en contacte amb un fluid a partir simulació amb OpenFoam. B) A partir dels resultats del conjunt d'escenaris anterior, SLPO identificarà l'òptim de Pareto (optimització multiobjectiu), tenint en compte un conjunt de paràmetres, com podria ser en el cas d'una turbina: la potència generada per la turbina, cost de la turbina, rendiment de la turbina, etc.

Tipus: Altre

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Requisits:

Coneixements de programació i simulació Coneixements de mecànica de fluids

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 03/11/2023

Caducitat: 02/11/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bonet Gil, Enrique

Email del professor/a: enrique.bonet@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Yubero De mateo, Maria teresa

Email del codirector/a: MARIA.TERESA.YUBERO@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00527

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

En aquest TFG, es vol realitzar l'aprenentatge d'una xarxa neuronal a partir d'un model de mecànica de fluids, així com la posterior optimització de la xarxa. El model de mecànica de fluids (OpenFoam) representarà el comportament d'un element en contacte amb un fluid, a partir de diferents condicions de contorn i formes de l'element, per tal d'estimar el seu comportament en diferents escenaris. L'anàlisi posterior dels diferents comportaments, permetrà dur a terme l'aprenentatge de la xarxa i generar un model d'IA que representi fidelment el comportament de l'element en qualsevol escenari.

Objectius:

Generar un model d'IA a partir de xarxes neuronals, que representi fidelment el comportament d'un element en contacte amb un fluid

Tipus: Altre

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Requisits:

Coneixements de programació i simulació Coneixements de mecànica de fluids

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 03/11/2023

Caducitat: 29/10/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Grau Torrent, Sergi

Email del professor/a: sergi.grau.torrent@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Identificador de l'oferta: 330-00526

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

El projecte inclourà el disseny d'un quadre elèctric, esquemes inclosos, un PLC SIEMENS 1200 o superior programat amb TIA PORTAL i una pantalla HMI KTP 700 o superior. S'inclourà la posada en marxa de l'automatització en el procés industrial.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 30/10/2023

Caducitat: 09/06/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Lopez Martinez, Joan antoni

Email del professor/a: joan.antoni.lopez@upc.edu

Departament del professor/a: 717-DEGD

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00525

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Es calcularà, dissenyarà i construirà amb impressió 3d un mecanisme caminador que haurà de poder desplaçar-se de manera autònoma amb algun tipus d'actuador elèctromecànic.

Objectius:

calcular, dissenyar i construir el mecanisme-robot caminador caldrà a més generar continguts didàctics per tal que l'activitat pugui ser desenvolupada per estudiants de batxillerat

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

300 / 600 segons grau cursat

Requisits:

Disseny

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 21/10/2023

Caducitat: 20/10/2024

Director/a: Lopez Martinez, Joan antoni

Email del professor/a: joan.antoni.lopez@upc.edu

Departament del professor/a: 717-DEGD

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00524

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Partint d´unes necessitats conegudes, es calcularà, dissenyarà i construirà un mecansime-bancada d'assaig per a per proves pneumàtiques

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

300 / 600 segons grau cursat

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 21/10/2023

Caducitat: 20/10/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Oliva Moncunill, Josep

Email del professor/a: josep.oliva@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2015 - Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00518

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Anglès

Descripció:

Resources recycling, valorization and characterization (XRF, XRD, SEM, ICP...) of steel slag by integration of hybrid separation processes (size, density, magnetic...).

Objectius:

Resources recycling, valorization and characterization (XRF, XRD, SEM, ICP...) of steel slag by integration of hybrid separation processes (size, density, magnetic...).

Tasques a realitzar / Característiques:

characterization (XRF, XRD, SEM, ICP...) of steel slag by integration of hybrid separation processes (size, density, magnetic...).

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

La càrrega de treball s'adaptarà als crèdits de la titulació.

Requisits:

Cap

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 20/10/2023

Caducitat: 30/10/2024

Director/a: Oliva Moncunill, Josep

Email del professor/a: josep.oliva@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2015 - Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00519

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Anglès

Descripció:

Recycling, valorization and characterization (XRF, XRD, SEM, ICP...) of Battery by integration of hybrid separation processes (size, density, magnetic...).

Objectius:

Recycling, valorization and characterization (XRF, XRD, SEM, ICP...) of Battery by integration of hybrid separation processes (size, density, magnetic...).

Tasques a realitzar / Característiques:

Recycling, valorization and characterization (XRF, XRD, SEM, ICP...) of Battery by integration of hybrid separation processes (size, density, magnetic...).

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

La càrrega de treball s'adaptarà als crèdits de la titulació.

Requisits:

Cap

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 20/10/2023

Caducitat: 29/09/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Oliva Moncunill, Josep

Email del professor/a: josep.oliva@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2015 - Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00520

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Anglès

Descripció:

Removing dolomite from a gravel pit involves a combination of characterization techniques and separation processes to separate the dolomite from the gravel. Here's a over view of step-by-step guide on how this can be done: Characterization Technique - XRF, XRD, SEM, PSA etc. Separation Processes- Froth flotation, Micro flotation, Electric separation.

Objectius:

Removing dolomite from a gravel pit involves a combination of characterization techniques and separation processes to separate the dolomite from the gravel. Here's a over view of step-by-step guide on how this can be done: Characterization Technique - XRF, XRD, SEM, PSA etc. Separation Processes- Froth flotation, Micro flotation, Electric separation.

Tasques a realitzar / Característiques:

Characterization Technique - XRF, XRD, SEM, PSA etc. Separation Processes- Froth flotation, Micro flotation, Electric separation.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

La càrrega de treball s'adaptarà als crèdits de la titulació.

Requisits:

cap.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 20/10/2023

Caducitat: 29/09/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00523

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball consistirà en el disseny i construcció d'un canal hidrodinàmic que permeti experimentar els diferents fenòmens lligats als fluxos amb superfície lliure. L'aparell haurà de servir per a la realització d'activitats pràctiques per a l'estudiantat d'Enginyeria Fluidodinàmica en el laboratori de l'escola.

Objectius:

Obtenció d'un equipament docent de laboratori que permeti la realització de pràctiques experimentals en el camp dels fluxos amb superfície lliure.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny, construcció, elaboració de material didàctic

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24c

Requisits:

Capacitat per resoldre problemes pràctics d'enginyeria

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/10/2023

Caducitat: 16/10/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Gamisans Noguera, Xavier

Email del professor/a: XAVIER.GAMISANS@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00522

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball pretén explorar algunes de les eines que existeixes de programari lliure (DWSIM, COCO, etc) per a la simulació de processos químics. S'exploraran els avantatges i inconvenients respecte eines comercials tipus ASPEN HYSYS.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Requisits:

Haver cursat l'assignatura Simulació i Control de Processos Químics

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 17/10/2023

Caducitat: 16/10/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Camara Zapata, Eduardo

Email del codirector/a: EDUARDO.CAMARA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00521

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Explorar la definició de nous paràmetres, tals com: relació RMR-càrrega d'explosiu, emissions generades pel procés d'extracció o vibracions generades en la perforació i voladura

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 3

Càrrega de treball:

Adaptat a la titulació

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 10/10/2023

Caducitat: 09/10/2032

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Sanmiquel Pera, Lluis

Email del codirector/a: LLUIS.SANMIQUEL@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines

Identificador de l'oferta: 330-00061

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Aplicació del concepte "Mineria urbana". Analitzar el potencial aprofitament de nuclis urbans per la recuperació dels seus recursos minerals. Possibilitat d'utilització de l'ArcGIS per fer l'anàlisi.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

Adaptada als crèdits de la titulació

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/09/2023

Caducitat: 02/06/2032

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00062

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Estudi de l'impacte generat per un o diversos recursos minerals. Possibilitat d'anàlisi de diverses fases: Extracció, càrrega, transport, etc. Utilitzant diversos indicadors (CO2, emissió de pols, soroll, vibracions...). L'estudi es pot basar en explotacions reals a cel obert o subterrànies.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

Adaptada als crèdits de la titulació

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/09/2023

Caducitat: 02/06/2032

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 205-ESEIAAT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00063

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Projecte per definir el circuit de ventilació principal i secundari. Així com els requisits de cabal a partir de les restriccions ambientals del cas d'estudi. Utilització del software VentSim. Possibilitat de simular escenaris d'incendi.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

Adaptada als crèdits de la titulació

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/09/2023

Caducitat: 02/06/2032

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 205-ESEIAAT

Codirector/a: Parcerisa Duocastella, David

Email del codirector/a: david.parcerisa@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines
 • 2016 - Grau en Enginyeria Minera

Identificador de l'oferta: 330-00059

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Estudi de l'estabilitat d'una explotació a cel obert mitjançant mètodes empírics, analítics i/o numèrics. Possibilitat d'utilitzar software específic de Rocscience (RS2, Slide2, Slide3, RS3, RocPlane i SWedge)

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

Adaptada als crèdits de la titulació

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/09/2023

Caducitat: 02/06/2032

Sol·licita l'oferta

Director/a: Bascompta Massanes, Marc

Email del professor/a: MARC.BASCOMPTA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Sanmiquel Pera, Lluis

Email del codirector/a: LLUIS.SANMIQUEL@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines

Identificador de l'oferta: 330-00092

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Optimitzar una explotació a cel obert tenint en compte els principals impactes ambientals generats, a part de les restriccions operatives, legals i geològiques. Utilització de Vulcan i ArcGIS per l'estudi

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

Adaptada als crèdits de la titulació

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/09/2023

Caducitat: 09/06/2032

Sol·licita l'oferta

Director/a: Lopez Martinez, Joan antoni

Email del professor/a: joan.antoni.lopez@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00516

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Basant-se en les diverses tipologies de portaelectrodes, es generaran les corresponents geometries en CAD3D per a ser tractades a mode de plantilla de disseny

Objectius:

Detectar les diverses famílies de portaelectrodes Detectar i anallitzar els paràmetres de cada familia Generar el CAD3D i 2D corresponent

Tasques a realitzar / Característiques:

Cerca i análisis d´informació Disseny en 3d i 2d correponent dels portaelectrodes i les seves variants Analitzar els problemes que apareixen al modificar les dimensions del model

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600

Requisits:

Coneixement de la problematica del disseny de portaelectrodes

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 04/07/2023

Caducitat: 03/07/2024

Director/a: Heras Cisa, Francesc xavier de las

Email del professor/a: fxavier.de.las.heras@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Guimera Villalba, Xavier

Email del codirector/a: xavier.guimera@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00515

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Consisteix en el cultiu, liofilització i extracció orgànica d'un bacteri hidrogenòtrof.

Objectius:

Caracterització mitjançant cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses dels compostos orgànics lipídics presents en la biomassa bacteriana dels bacteris hidrogenòtrofs. A partir dels resultats obtinguts es determinarà quins compostos s’han descrit i quins mai s’han descrit en aquest bacteri en comparació amb la literatura publicada.

Tasques a realitzar / Característiques:

La metodologia emprada és fonamentalment la pròpia de la ciència de les plantes inferiors amb la corresponent extracció dels lípids per a la posterior caracterització mitjançant la tècnica analítica qualitativa i semiquantitativa de la cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses (CG-EM). Tot això implica recopilar els compostos orgànics del bacteri hidrogenòtrof descrits a la literatura. Liofilitzar un cultiu i extracció dels lípids del bacteri amb dissolvents orgànics. Separar i identificar els components mitjançant la tècnica CG-EM.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

600 hores equivalents a 24 crèdits ECTS

Requisits:

cap

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 02/07/2023

Caducitat: 01/07/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00514

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball consistirà en dissenyar els elements aerodinàmics d'un prototip de vehicle de Le Mans Hypercar (LMH) seguint les directrius de la modalitat Hypercar de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) per la World Endurance Championship (WEC) 2023.

Objectius:

L'objectiu principal és aconseguir l'optimització dels coeficients d'arrossegament i de sustentació per obtenir una aerodinàmica el més eficient possible.

Tasques a realitzar / Característiques:

Disseny, simulació.

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c/24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 30/06/2023

Caducitat: 29/06/2024

Director/a: Camara Zapata, Eduardo

Email del professor/a: EDUARDO.CAMARA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2013 - Màster Universitari en Enginyeria de Mines

Identificador de l'oferta: 330-00513

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Desenvolupar un sismògraf que permeti enregistrar la velocitat de vibració del terreny (mm/s) en tres eixos (X Y Z) provocades per voladures. Estudi i comparativa dels sensors (geòfons) més adients

Objectius:

Desenvolupament d'un prototip per poder utilitzar en camps

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

15

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 30/06/2023

Caducitat: 29/06/2024

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00512

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

Avaluar energèticament un habitatge unifamiliar tipus, i analitzar les possibles alternatives perquè sigui un edifici “zero” emissions.

Objectius:

Determinar les millors opcions energètiques per cobrir les demandes energètiques d'un edifici tipus

Tasques a realitzar / Característiques:

Avaluació energètica Diagnosi Anàlisi d'alternatives Conclusiones

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 30/06/2023

Caducitat: 29/06/2024

Director/a: Fortuny Santos, Jordi

Email del professor/a: JORDI.FORTUNY@UPC.EDU

Departament del professor/a: 732-OE

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00511

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Descripció:

La introducció de robots col.laboratius (cobots) és un element paradigmàtic de l'anomenada quarta revolució industrial o Indústria 4.0. No obstant, aquesta aplicació no pot ser automàtica, sinó que cal analitzar cas per cas la seva viabilitat tant tècnica com econòmica i aquesta tasca correspont a l'aplicació de les eines i tècniques de l'organització industrial.

Objectius:

El present Treball Final de Grau (TFG) té com a objectiu principal realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implementació d'un robot col·laboratiu en diverses estacions de treball pre-existents en una planta de producció, avaluant avantatges i inconvenients, per a que la direcció de l'empresa pugui prendre decisions informades.

Tasques a realitzar / Característiques:

Descriure la situació de partida: analitzar l'estat actual de les estacions de treball objecte d'estudi, dels processos que s'hi realitzen i de les principals mètriques. Disseny dels nous llocs robotitzats Avaluació econòmica del projecte col·laboratiu a cada estació de treball. Es tindran en compte factors com els costos d'inversió inicial, els estalvis de temps i recursos derivats de l'automatització, els costos de manteniment i els beneficis econòmics esperats a llarg termini. Aquesta avaluació permetrà determinar la viabilitat financera del projecte i justificarà la seva implementació en funció dels rendiments econòmics previstos.

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 ECTS

Requisits:

Estudis d'enginyeria mecànica. Coneixement real de planta d'aplicació.

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 29/06/2023

Caducitat: 30/06/2024

Director/a: Riera Colom, Maria dolores

Email del professor/a: MD.RIERA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00510

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Justificació dels paràmetres de treball i geometria del tambor. Determinar les especificacions principals del tambor així com dels components que el conformen (Motors, rodaments, piques, tambor..) per fer els treballs requerits. -Demostrar com s'adapta el conjunt a una màquina ja existent (és desmontable). -Optimització del sistema i components. -Model 3D -Definir l'us, manteniment i prevenció de riscos.

Objectius:

Disseny d'un tambor fresador per adaptar a maquinaria del sector de la costrucció.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits

Requisits:

Disseny de màquines, Mecànica, CAE

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 28/06/2023

Caducitat: 27/06/2024

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica
 • 2017 - Grau en Enginyeria d'Automoció

Identificador de l'oferta: 330-00508

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El treball consistirà en el diseny d'un carenat per un superkart que millori les prestacions aerodinàmiques del vehicle.

Objectius:

Millorar les pretacions aerodinàmiques d'un superkart.

Tasques a realitzar / Característiques:

Simulacions CFD

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12c/24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/06/2023

Caducitat: 26/06/2024

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00507

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

El treball consistirà en l'estudi mitjançant tècniques CFD i l'ús del túnel de vent de diferents acabats superficials d'esferes amb la finalitat de determinar aquella configuració més eficient a l'hora de reduir la resistència aerodinàmica.

Objectius:

Millorar el disseny de l'acabat superficial en el cas de les formes bàsiques com l'esfera.

Tasques a realitzar / Característiques:

CFD, experimentació amb túnel de vent

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24c

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 27/06/2023

Caducitat: 26/06/2024

Director/a: Llusa Serra, Aleix

Email del professor/a: aleix.llusa@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2010 - Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Identificador de l'oferta: 330-00505

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El projecte consisteix en realitzar una plataforma descentralitzada de reserves de restaurants utilitzant la tecnologia blockchain i contractes intel·ligents. La plataforma permetrà als clients fer reserves en temps reals i realitzar els pagaments de manera automàtica quan es confirma que han arribat al restaurant, d'aquesta manera els restaurants poden preparar amb temps els menús i tant els restaurants com el clients no s'han de preocupar pel pagament. L'autenticació dels usuaris i restaurants es gestionarà a través de bitlleteres com Ethereum.

Tipus: Disseny

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 26/06/2023

Caducitat: 25/06/2024

Director/a: Vives Costa, Jordi

Email del professor/a: JORDI.VIVES@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00504

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

El treball consistirà en una primera part basada en l'estudi aerodinàmic d'una motocicleta de sèrie amb la finalitat de conèixer els seus coeficients de drag i de lift. D'acord amb aquest estudi es proposaran millores aerodinàmiques amb l'objectiu d'augmentar les prestacions, reduir el consum i així com les emissions de gasos contaminants.

Objectius:

Millora aerodinàmica d'una motocicleta de sèrie per aconseguir reduir el consum i les emissions contaminants.

Tasques a realitzar / Característiques:

CAD, CFD, aerodinàmica

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/06/2023

Caducitat: 21/06/2024

Director/a: Peña Pitarch, Esteban

Email del professor/a: ESTEBAN.PENA@UPC.EDU

Departament del professor/a: 712-EM

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00503

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Es desenvoluparà un sistema de detecció de falles mecàniques mitjançant diversos sensors de presió, temperatura, vibracions entre altres. Aquestes dades s'analitzaran a temps real mitjançant algoritmes estadístics de predicció per veure com evolucionarà el sistema amb les condicions actuals i els tipus de falles que podrien ocórrer .Les conclusions obtingudes per el model és compararan amb càlculs teòrics de falles mecàniques per valorar els resultats. Posteriorment un cop detectades les falles més comuns, es realitzarà un estudi de com aquestes es poden propagar a través del mecanisme mitjançant programari CAD. El sistema enviara alertes al usuari avisant del tipus de falla que es tindrà en tot moment.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/06/2023

Caducitat: 24/06/2024

Director/a: Felipe Blanch, Jose juan de

Email del professor/a: JOSE.JUAN.DE.FELIPE@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2016 - Grau en Enginyeria Mecànica

Identificador de l'oferta: 330-00502

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idiomes d'elaboració del treball:
 • Català
 • Espanyol

Descripció:

Este estudio tiene como objetivo optimizar el diseño del alerón trasero y el difusor en un automóvil de la categoría Formula Student, con el fin de mejorar el rendimiento aerodinámico y obtener una mayor carga aerodinámica y eficiencia en pista. Se utilizará un enfoque combinado de análisis teórico y simulación CFD para identificar la configuración óptima del alerón y difusor, teniendo en cuenta

Objectius:

1. Identificar las variables clave del diseño del alerón trasero y el difusor, como el ángulo de ataque, la forma, la altura y la geometría, que tienen un mayor impacto en la generación de carga aerodinámica y la reducción de la resistencia. Todo esto teniendo en cuenta la normativa actual de la competición. 2. Analizar la interacción entre el alerón trasero y el difusor en un vehículo de Formula Student para comprender cómo afecta al rendimiento aerodinámico y la eficiencia del vehículo.

Tasques a realitzar / Característiques:

CAD's CFD Mejoras Conclusiones

Tipus: Estudi

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

12 ECTS

Temàtica ambiental: No

Confidencial (informatiu): Si

Ambit de cooperació: No

Publicació: 22/06/2023

Caducitat: 20/06/2024

Director/a: Guimera Villalba, Xavier

Email del professor/a: xavier.guimera@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Gamisans Noguera, Xavier

Email del codirector/a: XAVIER.GAMISANS@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00498

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Posta en marxa d'un micro-cromatògraf de gasos per a la monitorització de CO2, H2 i CH4. Inoculació i cultiu de microorganismes metanògens utilitzant H2 com a donador d'electrons. Seguiment del procés mitjançant diferents tècniques analítiques, entre elles el procediment de cromatografia de gasos desenvolupat en aquest projecte.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits ECTS

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No

Publicació: 15/06/2023

Caducitat: 14/06/2024

Sol·licita l'oferta

Director/a: Guimera Villalba, Xavier

Email del professor/a: xavier.guimera@upc.edu

Departament del professor/a: 750-EMIT

Codirector/a: Gamisans Noguera, Xavier

Email del codirector/a: XAVIER.GAMISANS@UPC.EDU

Departament del professor/a: 750-EMIT

Titulacions:
 • 2009 - Grau en Enginyeria Química

Identificador de l'oferta: 330-00497

Modalitat: Universitat

Possibilitat de beca/finançament: No

Idioma d'elaboració del treball: Català

Descripció:

Selecció dels materials i fabricació de membranes amb diferents característiques. Posta en marxa d'un protocol per a l'estudi del funcionament de les membranes. Caracterització de la permeabilitat i la selectivitat als gasos d'interès.

Nombre d'estudiants: 1

Càrrega de treball:

24 crèdits ECTS

Temàtica ambiental: Si

Confidencial (informatiu): No

Ambit de cooperació: No