Comparteix:

Doble Màster en col·laboració amb l'ETSECCPB

El passat 13 de juliol de 2017 el Consell de Govern de la UPC va aprovar el doble Màster en Enginyeria de Mines i Enginyeria del Terreny.

Així, a partir del curs 2017/2018 els Graduats en Enginyeria Minera i els Graduats en Enginyeria Geològica podran cursar aquest doble Màster de 150 ECTS que es realitzarà entre l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). També hi podran accedir graduats en altres titulacions similars (Geologia, Obra Civil...) cursant els corresponents complements. Per consultar el pla d'estudis del doble màster podeu accedir al següent enllaç:

https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/masters-universitaris/mu-en-enginyeria-de-mines