Comparteix:

Estada breu de Lledó Prades a la Delft University of Technology (Països Baixos)

14/09/2017

L'estudiant de doctorat del grup de recerca TRAGASOL, dirigit per Xavier Gamisans i Toni Dorado, està fent una estada per treballar amb el grup de recerca de Biotecnologia Ambiental de la Delft University of Technology (TU Delft) dirigit pel Prof. Mark van Loosdrecht.

L’estada té una duració de 4 mesos (del 14/08/2017 fins al 14/12/2017) i es realitza sota la supervisió de Cristian Picioreanu, investigador del grup de recerca de Biotecnologia Ambiental, qui ha publicat nombrosos treballs relacionats amb la modelització de sistemes biològics durant més de 20 anys.

L’objectiu de l’estada és elaborar un model acurat d’un sistema de biofiltració, modelitzant les interaccións que es produeixen a l’interior del llit empacat entre el sistema biològic i les fases de fluids (liquids i gasos) que circulen a través del mateix.

L’estada d’investigació es realitza amb fons del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), dintre del “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016”  (Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D 2016), fons que formen part de la beca predoctoral FPI 2013 (MINECO) de la que disfruta la doctoranda per a la realització de la seva tesis.