Comparteix:

Jornada Impuls i Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

El passat 10 d'abril va tenir lloc una jornada sobre economia circular al Vallés Oriental. La UPC Manresa hi va participar presentant el projecte Biometallum.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha iniciat al llarg dels darrers mesos un conjunt de projectes per a l’impuls, millora, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la comarca. Els projectes han estat debatuts àmpliament a nivell territorial amb el Pla d’Acció de PAE 2019 i aprovats per part del grup de treball de PAE de la Taula de Desenvolupament Econòmic i Ocupació – Vallès Oriental Avança, que agrupa més d’una vintena d’agents públics i privats.

L’impuls de noves accions de millora i dinamització dels PAE coincideix amb el procés de debat i redacció del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018 – 2025). El Pla incorpora en els seus objectius estratègics l’enfortiment del sector industrial a la comarca i la millora dels polígons d’activitat econòmica.

En aquest sentit, la Jornada Impuls i Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental es va dur a terme amb els següents objectius:

- Intercanviar i conèixer experiències d’altres ens locals, associacions d’empresaris de PAE i empreses, per a la dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica.

- Conèixer i debatre sobre les principals problemàtiques i necessitats dels PAE i les respostes i projectes a implementar per part de l’administració.

- Reflexionar sobre el repte de la reducció de residus i la implantació de processos d’economia circular a partir de bones pràctiques desenvolupades per empreses, associacions i/o universitats.

I destinada a:

- Responsables polítics i tècnics de desenvolupament local i polígons d’activitat econòmica d’ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats...

- Associacions d’empresaris i entitats gestores de PAE.

- Empreses ubicades a polígons d’activitat econòmica interessades en associacionisme empresarial o la incorporació de processos d’economia circular en la seva activitat.

- Organitzacions socials, econòmiques i empresarials.

- Qualsevol persona o col·lectiu interessat en el desenvolupament i millora dels polígons d’activitat econòmica.

Dins el programa de la jornada, Antoni David Dorado, professor i investigador de la UPC Manresa, com a representant del projecte Biometallum, va presentar l'experiència d'aquest projecte d’economia circular aplicada a la recuperació biològica de metalls de residus electrònics.