Comparteix:

Lliurament de premis i reconeixements a dues professores de l'EPSEM durant l'acte d'inauguració de la UPC

28/09/2017

Imma Martínez rep un Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària i Montse Alsina un reconeixement per un premi rebut durant el 2016.

El passat 22 de setembre, durant l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de la UPC, en va fer el lliurament de premis UPC 2017 i el reconeixement als guardonats durant l'any 2016.

El grup de treball Qualitat en xarxa a la UPC, del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, del qual forma part Imma Martínez, va rebre un Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària, convocat pel Consell Social.

La xarxa de Qualitat de la UPC (XQ-UPC) es basa en la necessitat de simplificar i clarificar els processos del SGIQ perquè aquests siguin útils per a la millora continua i la implantació real del sistema de Qualitat en els centres de la UPC i en el projecte FUNQ! Qualitat Fàcil i Divertida, integrat en el programa Nexus 24, que desenvolupa tres aspectes fonamentals:

- Una metodologia de treball col·laboratiu entre els responsables de qualitat (PAS i PDI) de tots els centres docents.
- Un espai virtual on es pugui dur a terme de manera senzilla aquesta col·laboració.
- Simplificació del procés del SGIQ donant-li un format adaptable per a tots els centres docents.

I té com a trets més característics:

- Participació voluntària dels responsables de qualitat (PAS i PDI) dels centres docents de la UPC.
- Organització de sessions plenàries cada semestre per definir objectius, grups de treball i equip dinamitzador.
- Presentació dels resultats de cada grup de treball a les sessions plenàries.
- Publicació de la feina feta per cada grup de treball.

El jurat va valorar que es tracta d’una projecte col·laboratiu que permet compartir el coneixement sobre temes de qualitat de totes les persones relacionades amb aquest tema, PAS i PDI i disposar d’un espai per intercanviar opinions o resoldre dubtes, que afecta una part molt important de la universitat. Igualment, destaca que s’hagi treballat la formació en temes de Qualitat per tal que qualsevol persona que n’assumeixi la responsabilitat en el seu centre tingui al seu abast informació clara.

Montserrat Alsina, del Departament de Matemàtiques a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, va rebre un reconeixement per la Menció d'Honor en la modalitat de Laboratori de Matemàtiques en el concurs internacional Ciencia en Acción 16, que va rebre el seu treball 7demates.

7demates és un projecte per a nois i noies de 2n i 3r d'ESO que vulguin gaudir resolent reptes de matemàtiques, acompanyats per experts que els donaran pistes.

El projecte consta de 7 sessions presencials en dissabtes al matí distribuïdes durant el curs escolar. En cada sessió s'introdueixen un tema a partir del qual es plantejaran preguntes i reptes que caldrà resoldre per grups.

El projecte està pensat per a un grup aproximat de 25 joves. A la primera sessió es realitza una prova per tal que l'equip coordinador pugui seleccionar els participants, en funció de les persones preinscrites i les places disponibles.

El programa es desenvolupa a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) i té el suport de la Societat Catalana de Matemàtiques, associacions de professorat de matemàtiques com Abeam, i sobretot de professorat de matemàtiques de les comarques de la Catalunya Central.