Comparteix:

Ponència de Josep Maria Rossell al X International Conference on Structural Dynamics (Itàlia)

18/09/2017

Josep Maria Rossell ha participat en aquest congrés amb "LMI‐based design of distributed energy‐dissiption systems for vibrtion control of large multi‐story structures", treball de Francesc Palacios, Josep Rubió, Josep M. Rossell i Hamid R. Karimi.

El X International Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2017) va tenir lloc del 10 al 13 de setembre a Roma (Itàlia).

Et treball de Palacios, Rubió, Rossell i Karimi desenvolupa noves eines de control per tal de reduir les vibracions que poden afectar edificis de gran altura quan aquests es troben sotmesos a certes vibracions externes, com ara un terratrèmol. La temàtica del treball pertany a l'àmbit de la matemàtica aplicada al control d'estructures flexibles.