Comparteix:

Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

20/10/2017

Gest! Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, CaixaBank, el Cedem de l'Ajuntament de Manresa, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa i la Fundació Universitària del Bages signen un conveni de col·laboració per a la convocatòria de la segona edició del Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial.

El premi consisteix en l'entrega de 5.000€ al projecte empresarial guanyador, que seran aportats per CaixaBank. I el compromís de l'entitat d'estudiar la possibilitat de finançament de tots els projectes presentants que obtinguin una puntuació final mínima de 60 punts.

Gest!, Cedem, l'EPSEM i la FUB es comprometen a assessorar i acompanyar els projectes que es considerin viables per tal de fomentar l'esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.

Els projectes presentats seran avaluats per un tribunal constituit per les entitats signants del conveni.

Per més informació, es poden consultar les bases del concurs a www.gestcat.cat

Veure Cartell en format PDF