Comparteix:

Visita a la "Faja Pirítica"

Els alumnes del Màster en Enginyeria de Mines de la UPC Manresa visiten aquesta zona amb un gran potencial de creixement.

Els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny els alumnes del Màster en Enginyeria de Mines de la UPC Manresa van fer una visita a la “Faja Pirítica”, províncies de Sevilla i Huelva, on s’han visitat 3 activitats mineres i diversos punts d’interès per la seva riquesa mineral.

Es tracta d’una zona amb un gran potencial de creixement, on es preveu la obertura de noves mines a mig i llarg termini.

1. Mina “Aguas Teñidas” (MATSA). Obtenció de coure, plom i zinc a través de diverses explotacions subterrànies.

2. Mina “Cobre las Cruces”. Obtenció de coure mitjançant una explotació a cel obert i un posterior tractament a la planta de processament.

3. Mina “Río Tinto”. Obtenció de coure a través d’una explotació a cel obert.

Es tracta d’una mina històrica on s’havia extret diversos metalls des de l’edat antiga.