Comparteix:

Visita a la indústria química Ercros Tortosa

El dimecres 25 de març, l'alumnat del Grau en Enginyeria Química i del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals van visitar la indústria química Ercros Tortosa.

De la mà del personal tècnic de la fàbrica, els alumnes han conegut els processos químics que es duen a terme a la fàbrica d’Ercros a Tortosa que pertany a la Divisió de Química Intermèdia.

La fàbrica de Tortosa es la única productora espanyola y la quarta del mon de pentaeritritol i dipentaeritritol, utilitzats en l’elaboració de pintures i lubricants. El centre també produeix formiat sòdic, usat en la industria dels adobs, i formaldehid.

Aquests productes tenen una ampli ventall de interessos: en l’obtenció de resines, pintures i vernissos; en el sector de components elèctrics, per a la fabricació d'endolls i interruptors, i per a la fabricació de vaixelles, material sanitari i envasos. També són presents a la indústria dels adobats tèxtils.

És destacable que a Tortosa hi ha un centre propi d'R+D, dels quatre totals, que donen servei a les divisions de Farmàcia (Aranjuez), Plàstics (Monzón), Química Bàsica (Sabiñánigo) i Química Intermèdia (Tortosa).