Comparteix:

WDSA CCWI Ferrara 2024

10/07/2024

Marina Lloys i Sergi Grau van participar en el congrés sobre anàlisi de sistemes de distribució d'aigua i computació i control de la indústria de l'aigua que va tenir lloc de l'1 al 4 de juliol a Ferrara, Itàlia.

10/07/2024

La 3a Conferència Internacional sobre Anàlisi de Sistemes de Distribució d’Aigua i Informàtica i Control per a la Indústria de l’Aigua (WDSA_CCWI) és un fòrum d’intercanvi d’investigacions, desenvolupaments i experiències en infraestructures hidràuliques i el cicle urbà de l’aigua. Aquest any, els temes principals de la conferència van incloure sistemes intel·ligents d’aigua urbana, planificació i gestió de xarxes de distribució, xarxes de reg, sistemes d’aigua urbana en cas d’emergència, IoT en sistemes d’aigua urbana, avenços en drenatge, clavegueram, i tractament d’aigües i aigües residuals.

La convocatòria de resums d’aquest any ha atret més de 300 propostes de les quals se n’han presentat 250, procedents de 40 països diferents, després d’una rigorosa avaluació per part del Comitè Científic.

D'una banda, en Sergi Grau va presentar “Digital Transition of Integrated Water Cycle Investments in a Case Study”. En la seva exposició, va destacar la importància de la digitalització per optimitzar la gestió de les xarxes d’aigua, la depuració i el tractament d’aigües residuals. Aquesta transició digital té com a objectiu reduir les fuites, millorar la qualitat de l’aigua subministrada, perfeccionar els processos de depuració i minimitzar la contaminació durant els episodis de pluja.

D’altra banda, Marina Lloys va defensar l’article “Development of an Integrated System for Efficient Water Resources Management using ESP32, Micropython and IoT”. Aquest treball se centra en el disseny d’un sistema integrat per a una gestió eficient dels recursos hídrics, aplicable tant a les aigües residuals com a l’aigua potable. L’objectiu principal és implementar tecnologia d’aigua intel·ligent per reduir els costos associats a la gestió de l’aigua.