Comparteix:

Personal Docent i Investigador

Total de PDI durant el curs 2018-2019 a l’EPSEM:

Categoria Total Doctor/a
Catedràtic/a d'universitat 3 3
Catedràtic/a contractat/da 1 1
Agregat/da 8 8
Col·laborador/a 7 7
Lector/a 1 1
Associat/da 50 11
Investigador/a en formació 1 0
Investigador postdoctoral 1 1
Titular d’Universitat 27 27
Titular d’Escola Universitària 5 0
Catedràtic d’Escola Universitària 4 4
Ajudant 0 0
Total 108 63

 

 

Formació del Personal Docent i Investigador

En aquest curs el Personal Docent i Investigador ha assistit a 20 cursos de formació de l’ICE en els quals han participat 71 professors (44 persones diferents).

 

Formació Continuada del PDI

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Seminari: La direcció dels TFM del màster de secundària 2 21/01/2019 21/01/2019 2
Contextualització de les Matemàtiques (10a) - Aplicacions de Realitat Virtual per a Enginyeria Biomèdica 1.5 27/02/2019 27/02/2019 1
4a Jornada Docent de Matemàtiques: La perspectiva de gènere en la pràctica de les M@temàtiques 4 26/06/2019 26/06/2019 1
El concurs Planter i Sondeig d’Experiments com a eina STEM 3 27/03/2019 27/03/2019

1

Contextualització de les Matemàtiques (12a) - Modelització amb sistemes d'EDOs lineals 1.5 10/04/2019 10/04/2019 1

 

Formació Atenea

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Iniciació al GeoGebra (Campus de Manresa) 5 05/11/2018 12/11/2018

7

Eines bàsiques per simulació numèrica a l’enginyeria amb programari lliure OpenFOAM i SALOME (3a edició) (Campus Terrassa)

 

8

 

26/03/2019

 

02/04/2019

 

2

 

Gestió d'un curs amb Atenea. Taller (EPSEM) 3 03/07/2019 03/07/2019 22

 

Formació Altres Àmbits

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Modelització estadística de dades 6 22/10/2018 29/10/2018 1
Com utilitzar les xarxes socials per divulgar la recerca 6 19/06/2019 26/06/2019 2
OpenProject per a grups de recerca (EPSEM) 10 04/06/2019 11/06/2019 13
Aplicació de la perspectiva de gènere a la direcció i la coordinació 4 08/07/2019 08/07/2019 1
XVII Reunión de Profesores de Ingeniería Mecánica y Vehículos. II Encuentro de Jóvenes Investigadores de Ingeniería Mecánica 14 10/07/2019 12/07/2019 1
Trobar i organitzar informació per a la recerca: DiscoveryUPC i Mendeley 3 27/02/2019 27/02/2019 1
Inclusió de la perspectiva de gènere a la docència i el treball pedagògic 5 18/01/2019 18/01/2019 4
VI Jornada d'Igualtat de la UPC 7 06/02/2019 06/02/2019 3
Projecte Gènere i Docència 29 18/01/2019 28/06/2019 4
Introducció a l'eina: Òrgans de Govern 2.0 6 23/10/2018 06/11/2018 2

 

Formació STEM

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

La classe invertida: eines i recursos per implementar-la 8 07/11/2018 14/11/2018 1
Introducció al disseny d’enquestes per estudis d’opinió, amb aplicacions a docència o recerca 10 18/06/2019 09/07/2019 1