Comparteix:

Personal d'Administració i Serveis

Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEM durant el curs 2017-2018 per denominació de la plaça. Total 36 persones i 2 vacants.

1 Cap UTG Campus Manresa
1 Cap Àrea Gestió Econòmica i Suport PDI
1 Cap Unitat de Gestió Acadèmica i Organització Docent
1 Promotor
6 Tècniques de Gestió (1 vacant)
3

Tècniques de Suport

1 Responsable de Serveis Informàtics
1 Tècnic Superior en Informàtica i Comunicació
2 Tècnic/a en Informàtica i Comunicació
1 Operador/a en Informàtica i Comunicació (1 vacant)
1 Directora Biblioteca
2 Bibliotecàries Responsables de Serveis
1 Bibliotecària
1 Tècnic de Suport de Biblioteques
1 Promotor del CTT
7 Tècnic/a de Taller i Laboratori
1 Responsable Serveis de Recepció
1 Responsable Recepció Tarda
1 Auxiliar de Serveis
1 Cap de Manteniment i Obres
1 Encarregat de Manteniment
1 Tècnic de Manteniment

 

Formació del Personal d’Administració i Serveis

En la línia de millora contínua dels serveis, s’ha potenciat el desenvolupament professional del personal de l’Escola facilitant l’assistència als següents cursos del Pla de Formació Interna de la UPC, organitzats en diversos Eixos Formatius. Valorem de forma positiva l’impacte d’aquesta formació en els llocs de treball del PAS. Aquestes accions s’emmarquen dins el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’EPSEM (SGIQ).

 

DENOMINACIÓ DEL CURSPARTICIPANTS
Adquisició de dades amb Arduino 1
Correu UPC: Bones pràctiques en l’ús de l’agenda, llibretes d’adreces i llistes de correus 1
Disseny i edició de mecanismes i multisòlids amb SolidWorks 1
Disseny i programació d’una API REST 2
E-comanda, e-factura i signatura digital a través de SAP Fico 1
Fonaments d'analítica digital 1
Fonaments del Disseny Gràfic i eines digitals de disseny 2
Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal de recepció 2
Genweb. Edició bàsica de continguts 1
Gestió econòmica R+D a les UTG: justificació de projectes MINECO i presentació d'al·legacions i requeriments 1
Introducció al Cloud UPC 1
Introducció al subministrament immediat 4
La comunicació a les xarxes socials: l’estàndard de qualitat lingüística UPC a les xarxes socials MÒDUL 8 1
La gestió de la recerca a les UTG 1
Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 1
Programació de sistemes d'adquisició de dades i control d'instrumentació amb Labview 1
Reciclatge en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) 1
Sistemes de calefacció industrials per calderes i noves tendències 3
Subministrament Immediat de Informació (SII): Nous documents i gestió de transaccions 5
Taller avançat: conversions i usabilitat amb Google Analytics 1
Taller d’anàlisi, disseny i millora dels processos associats al treball fi de carrera 1
Taller pràctic: gestió del canvi aplicant metodologies àgils 1
Videotutorials i storytellings com a eines de comunicació i difusió d'informació 1