Comparteix:

Patrimoni / Manteniment

Tancament del pressupost 2017, del Servei d'Obres i Manteniment del Campus de Manresa.

 

Servei d’Infraestructures / Obres i Manteniment 


Assignació pressupost descentralitzat 2017 per Manteniment un cop descomptats contractes transversals

Treballs realitzats per industrials i tècnics de manteniment d'empreses empreses externes dintre del programa de manteniment previst (incloent-hi la revisió de la instal·lació de gasos tècnics i les revisions previstes del ICIT)

20.806,75€

Materials i eines

4.868,65€

 

Ampliació del pressupost assignat degut a feines imprevistes

Reparació coberta de la BCUM

60.000,00€

Reparació façana interior del MN3

4.356,00€

Canvi de l´enllumenat exterior a la zona de façana principal

1.100,00€

Canvi de claus de pas d'aigua, renovació de llicencia panys elèctrics i canvi de filtres d'aigua

1.947,27€

 

PIU 2017

Remodelació  zones exteriors de la façana principal i col·locació de lletres corporatives de la UPC.

15.000,00€

Remodelació  de la Consergeria per millorar  i adaptar el llocs de treballs tant per al personal com als usuaris.

4.500,00€

 

Subministraments energètics EPSEM i BCUM

Electricitat

65.571,25€

Gas

32.647,38€

Aigua

4.008,15€