Comparteix:

Pressupost

Origen dels recursos

Import

Assignació UPC per funcionament 2017

     40.582,07 €

Romanent 2016*

     17.041,52 €

 

   

 

 

D'activitats de l'EPSEM

 

Cessió d'espais

         9.210,84 €

Convenis Cooperació Educativa

       52.703,95 €

Càtedra ICL (Iberpotash)

       10.000,00 €

Aportació per Premis a Expedients

       16.000,00 €

Altres ingressos

            668,00 €

 

           

Total

    146.206,38 €Destí dels recursos

Import

Administració i direcció

     16.146,13 €

Docència

     19.303,11 €

Pla de promoció

     17.291,72 €

Inversions en equipament docent

     70.560,31 €

Premis als millors expedients

       8.000,00 €

Acte de graduació

       2.224,45 €

Romanent premis proper curs

       8.000,00 €

Romanent per inversions proper curs

       4.680,66 €

Total

   146.206,38 €

 

*Romanent generat pels convenis de cooperació educativa cobrats amb el pressupost tancant