Comparteix:

La gestió de la Recerca

 

Centre de Transferència de Tecnologia CTT-EPSEM

 
Projectes iniciats entre 01/09/2017 i 31/08/2018

Durant el curs 2017-2018 s’han iniciat un total de 24 projectes nous, fets en col·laboració amb Sofamel SL., Ecología Técnica SA, Agència del Desenvolupament del Bergadà, Disseny Estudi i Mecanització, Masats SA, Selba, Funderia Condals, Coopera Technologies Barcelona, Casals Cardona, Ausa Center SLU, Rotary Club de Manresa, Ajuntament de Manresa, ACCIÓ, Montajes Rus SL, Serradora Boix SL, Liven SA, AGAUR, Agencia Estatal de Investigación, EURCOM, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y Iberpotash SA, per un import total de 576.150,07€.
En el curs 2016-2017 se’n van iniciar un total de 10, per un import de 353.017€


Convenis de suport tècnic: 5                                                          Import: 121.965,07€

 • EMIT (3)
 • EGE (2)


Projectes Estatals: 2                                                                        Import: 24.360€

 • MA (1)
 • EMIT (1)


Projectes Generalitat de Catalunya: 2                                            Import: 39.960€

 • EMIT (2)


Altres projectes: 12                                                                          Import: 66.800€

 • MA (7)
 • EMIT (3)
 • EPSEM (2)


Projectes Europeus: 1                                                                     Import: 39.065€

 • EMIT (1)


Premi: 1                                                                                             Import: 5.000€

 • EMIT (2)


Càtedra ICL en Mineria Sostenible                                                 Import: 279.000€

 • EMIT (1)

 


Projectes iniciats entre 1/09/2017 i 31/08/2018, per Departament

Per departaments l’EMIT ha iniciat 12 projectes per un total de 446.788€, el departament de MA 8 per un import de 21.160€, l’EGE n’ha iniciat 2 per un import de 47.202,07 i l’EPSEM 2 per un import de 61.000€.
 

 • EMIT         12
 • MA             8
 • EGE           2
 • EPSEM      2


Total projectes: 24 (dels quals 2 Projectes Nacionals i 1 Europeu)
Import total: 576.150,07€

 


Projectes actius entre 1/09/2017 i 31/08/2018

A més a més dels 29 projectes iniciats, en aquest període s’ha estat treballant en un total de 24 projectes, per un import total de 1.887.050,40€. Són projectes alguns dels quals s’han signat amb data anterior a l’1/09/2017 però que han estat vius entre 1/09/2017 i 31/08/2018 ó posterior.
No s’inclouen: comptes de serveis, comptes de romanent, comptes de cursos.


Acords marc: 2

 • EMIT (1)
 • EM    (1)

Convenis de suport tècnic: 3                                Import: 75.913,43€

 • EMIT (2)
 • EGE  (1)

Projectes europeus: 2                                            Import: 1.146.407€

 • EMIT (finalitza el 30.11.2017)
 • EMIT (finalitza el 31.08.2018)

• Es coordina un PE d’un import total de 5.230.109€, dels quals a la UPC en corresponen 1.118.890€.

Altres projectes: 3                                                  Import: 27.700€

 • EMIT  (1)
 • MA     (1)
 • EPSEM (1)

Projectes MINECO: 5                                             Import: 568.700€

 • MA     (3)
 • EMIT  (2)

Projectes Generalitat de Catalunya: 4                  Import: 60.832€
(Són 2 Doctorats Industrials)

 • EMIT  (4)

Reconeixement de Grups de Recerca: 5

L’AGAUR reconeix 5 Grups de Recerca de l’EPSEM: BIOGAP, CIRCUIT, EXPLORATORI, GREMS i TEORIA DE NOMBRES


Total projectes: 24 (dels quals 5 Projectes Nacionals i 2 Europeus)
Import total: 1.887.050,40€Projectes actius entre 1/09/2017 i 31/08/2018, per Departament

Per departaments l’EMIT ha estat treballant en 16 projectes per un import de 1.595.133€, el departament de MA en 5 projectes per un import de 260.229€, el departament d’EGE en 1 per un import de 19.188,43€, el departament d’EM en 1 per un import de 0€ i l’EPSEM en 1 per un import de 12.500€.

 • EMIT 16
 • MA 5
 • EGE 1
 • EM 1
 • EPSEM 1