Comparteix:

Activitat Investigadora

Tesis doctorals

Durant el curs 2017-2018 s’han llegit 3 tesis del programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient, organitzat pel Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT) de l’EPSEM:

 

 • Jiménez Franco, M. A. "Geochemical and metallogenic model of the Santa Fe Sn-Zn-Pb-Ag-(In) deposit in the Central Andean tin belt".
  Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2017.
  Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/114011>

 

 • Luján Blanco, I. La contribució de la gestió d'operacions a la sostenibilitat de l'empresa.
  Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2018.
  Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/115036>

 

 • Torras Melenchón, N. "Metodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura".
  Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2017.
  Disponible a: < http://hdl.handle.net/2117/114438>

 

També un professor de l’escola ha llegit la seva tesi doctoral del programa de doctorat en Enginyeria Elèctrica del grup de recerca de Qualitat del subministrament elèctric (QSE), del Departament d’Enginyeria Elèctrica de l’ETSEIB:

 

 • Cunill Solà, J. “Estudio y caracterización armónica de las lámparas fluorescentes compactas de baja potencia”. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Elèctrica, 2018. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/114009>

 

 I s’han defensat  3 tesis doctorals dirigides per professorat de l’Escola:

 

 • Bernardi, G. “The problem of ranking players: from semivalues to games with abstention”.
  Tesi doctoral, Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica, 2017.
  Disponible a: < http://hdl.handle.net/10589/138982>
 • Delgado Rodríguez, J. “Extensions of free groups: algebraic, geometric, and algorithmic aspects”.
  Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2017.
  Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/112428>
 • Perarnau Pauner, M. “Prevalencia de la onicodistrofia en los pacientes con enfermedad venosa crónica de los miembros inferiores”.
  Tesi doctoral, UAB, Departament de Medicina, 2017.
  Disponible a: < http://hdl.handle.net/10803/457511>

 

 

Grups de recerca

Durant el curs 2017-2018 el PDI de l’EPSEM ha estat vinculat a 25 grups de recerca, treballant en diferents línies.  D’aquests  grups, 5 estan liderats des de l’EPSEM:

CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació

EXPLORATORI - EXPLORATORI dels Recursos de la Natura

TRAGASOL - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors

GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible

GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs

 

 

Publicacions científiques

A continuació es recullen i s’analitzen totes les publicacions científiques entrades pel PDI de l’EPSEM a DRAC[1] i que han estat publicades durant el curs 2017-2018.

Aquesta informació, igual que la dels punts anteriors, s’ha extret de FUTUR, fent una cerca per Centre Docent (EPSEM) i filtrant per dates, de setembre 2017 a l’agost 2018.



[1] Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC. DRAC https://drac.upc.edu/info/

 

Articles de revista:

A continuació es detalla la relació dels autors-investigadors de l’EPSEM i els seus articles. Per tal de facilitar la consulta, s’acompanya d’un enllaç al llistat de l’Annex I. 

Autors

Articles

Referència i enllaç a l'Annex I

 

 

 

Alfonso, P.

7

2

4

18

19

20

24

34

Anticoi, H.F.

5

2

4

19

29

30

Bascompta, M.

5

4

19

29

30

31

Calvo, D.

1

2

Conangla, L.

1

8

Cors, J.M.

6

3

5

6

9

21

22

De Felipe, J.J.

1

4

Dorado, A.D.

3

23

32

33

Domènech, M.

2

11

12

Escobet Canal, A.

1

4

Escobet Canal, T.

5

1

4

19

26

28

Franch, J.

3

13

14

15

Freijo, M.

2

16

29

Freixas, J.

1

17

Gamisans, X.

1

23

Giménez, J.

2

11

12

Guasch, E.

4

2

4

19

30

Lao-Luque, C.

1

23

Molinero, X.

1

27

Montaña, J.

1

16

Oliva, J.

4

1

2

4

19

Palacios-Quiñonero, F.

1

25

Parcerisa, D.

3

2

4

35

Peña-Pitarch, E.

1

4

Puente, M.

3

7

11

12

Rossell, J.M.

3

25

29

30

Rubió-Massegú, J.

1

25

Sanmiquel, L.

6

4

16

19

29

30

31

Tomasa, O.

1

2

Ventura, E.

1

10

Vintró, C.

2

16

31

Yubero, M.

1

31

 

 

Participacions en congressos:

En aquest apartat es detalla la relació dels autors-investigadors de l’EPSEM i les seves participacions en congressos. Per tal de facilitar la consulta dels documents, s’acompanya d’un enllaç al llistat de l’Annex II. 

Autors

Congressos

Referència i enllaç a l'Annex II

 

 

Al Omar, A.

1

31

Alcelay, I.

1

31

Alfonso, P.

3

27

38

39

 

 

Alsina, M.

2

1

2

Anticoi, H.F.

1

34

Barcons, V.

1

33

Bascompta, M.

3

3

34

35

Benzal, E.

3

4

8

17

Bonsfills, A.

1

8

Busquets, P.

3

8

36

37

Conangla, L.

3

5

23

24

De Las Heras, F.X.C.

3

6

7

8

De Felipe. J.J.

2

3

35

Domènech, M.

3

9

18

32

Dorado, A.D.

3

4

8

17

Ferreres, E.

1

24

Freixas, J.

6

11

12

13

14

15

16

Gamisans, X.

2

8

17

Giménez, J.M.

3

9

18

32

Gorchs, R.

1

8

Grau, M.D.

5

8

19

20

21

40

Guimerà, X.

1

8

Guash, E.

1

34

Jorge, J.

1

22

Lao-Luque, C.

1

8

Molinero, X.

2

25

26

Oliva, J.

1

27

Palacios-Quiñonero, F.

2

28

29

Parcerisa, D.

2

10

34

Peña-Pitarch, E.

2

30

31

Pons, M.

5

12

13

14

15

16

Prades, Ll.

1

8

Puente, M.A.

3

9

18

32

Rossell, J.M.

3

28

29

33

Rubió-Massegú, J.

3

28

29

33

Sala, F.

1

8

Sanmiquel, L.

3

3

34

35

Solé-Sardans, M.

2

4

8

Tomasa, O.

2

38

39

Torra, I.

5

8

19

20

21

40

Vicente-Rodrigo, J.

1

33

Vives, J.

2

3

35

 

 

Impacte i visibilitat de la recerca EPSEM

Per conèixer quin és l’impacte a nivell internacional de la recerca realitzada a l’EPSEM, s’ha consultat la base de dades SCOPUS[1]. S’han cercat els títols dels 35 articles[2] i les 40[3] participacions en congressos.  S’han localitzat 31 articles, que estan indexats a Scopus.

 

Col·laboracions amb altres investigadors

 

Classificació per àrees temàtiques

El següent gràfic mostra la classificació dels articles analitzats segons els àmbits temàtics d’Scopus.

 


[1] Base de dades produïda per Elsevier que engloba resums, referències i índexs de les principals revistes de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials. http://www.fecyt.es/es/recurso/scopus

[2]  A l’Annex I es pot consultar la llista dels 35 articles incorporats a Futur.

[3] A l’Annex II es pot consultar la llista de les 40 participacions en congressos incorporades a Futur.

 

 

Impacte i visibilitat

A continuació es presenten les dades d’impacte i visibilitat de les publicacions analitzades, segons l’indicador Scimago Journal and Contry Rank (SJR).[1]

 

 

Al següent llistat s’ordenen les revistes segons el seu indicador SJR 2017, indicant el quartil, la categoria temàtica en què es troben i la posició dins d‘aquesta.

Per facilitar la identificació i consulta dels articles publicats a cada revista, s’ha afegit un enllaç a l’Annex I.

Títol de la revista

SJR 2017

QUARTIL

Posició

Categoria temàtica

Referència a l'Annex I

International Journal of Climatology

1,797

Q1

12/102

Atmospheric Science

8

Applied Mathematics Letters

1,457

Q1

39/423

Applied Mathematics

3

Marine and Petroleum Geology

1,440

Q1

6/115

Oceanography

24

Chemosphere

1,435

Q1

9/107

Environmental Engineering

32;33

Knowledge Based Systems

1,378

Q1

5/76

Management Information Systems

27

Minerals Engineering

1,248

Q1

16/176

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

19

Journal of Dynamics and Differential Equations

1,208

Q1

36/125

Analysis

5;22

Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy

1,092

Q1

73/423

Applied mathematics

6;21

Control Engineering Practice

1,069

Q1

18/423

Applied Mathematics

1

International Journal of Adaptive Control and Signal Processing

0,915

Q1

135/644

Electrical and Electronic Engineering

28

Journal of Chemical Technology and Biotechnology

0,766

Q1

52/272

General Chemical Engineering

22

International Journal of Environmental Research and Public Health

0,735

Q1

77/478

Public Health, Environmental and Occupational Health

30

Comptes Rendus Geoscience

0,666

Q1

46/182

General Earth and Planetary Sciences

35

Minerals

0,462

Q1

33/176

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

2;4

Optimization

0,736

Q2

192/423

Applied Mathematics

12

Optimization Letters

0,721

Q2

34/73

Control and Optimization

11

International Journal of Algebra and Computation

0,635

Q2

167/327

General Mathematics

10

Procedia Engineering

0,282

Q2

105/270

General Engineering

28

IFAC Papersonline

0,260

Q2

150/224

Control and Systems Engineering

26

TOP

0,679

Q2

19/66

Discrete Mathematics and Combinatorics

7

Theory and Decision

0,583

Q3

70/213

General Social Sciences

17

Qualitative Theory of Dynamical Systems

0,492

Q3

20/55

Discrete Mathematics and Combinatorics

9

Mineralogical Magazine

0,751

Q3

66/113

Geochemistry and Petrology

2

Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen

0,307

Q3

82/113

Geochemistry and Petrology

34

Boletin de la Sociedad Geologica Mexicana

0,291

Q3

98/182

General Earth and Planetary Sciences

18

Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology

0,198

Q3

365/644

Electrical and Electronic Engineering

33


[1] És un índex desenvolupat pel grup SCImago com alternativa al JCR. Per mesurar l’impacte de les revistes de Scopus. Més informació a Bibliotècnica:  http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/indexs-bibliometrics


 

Annexos:

Annex I.   Articles de revista consultables a FUTUR

 1. Alcala, E. et al. Autonomous vehicle control using a kinematic Lyapunov-based technique with LQR-LMI tuning. Control engineering practice. 2018, vol. 73, p. 1-12. DOI 10.1016/j.conengprac.2017.12.004. + Info a Futur
 2. Alfonso, P. et al. Textural and mineral-chemistry constraints on columbite-group minerals in the Penouta deposit: evidence from magmatic and fluid-related processes. Mineralogical magazine. 2018, vol. 82, Supple, p. S199-S222. DOI 10.1180/minmag.2017.081.107. + Info a Futur
 3. Alvarez-Ramírez, M. et al. A note on a family of non-gravitational central force potentials in dimension one. Applied mathematics letters. 2017, vol. 74, p. 74-78. DOI 10.1016/j.aml.2017.04.020. + Info a Futur
 4. Anticoi, H. et al. Breakage function for HPGR: mineral and mechanical characterization of tantalum and tungsten ores. Minerals. 2018, vol. 8, no. 4, p. 1-15. DOI 10.3390/min8040170. + Info a Futur
 5. Barrabés, E. i Cors, J. On strictly convex central configurations of the 2n-body problem. Journal of dynamics and differential equations. 2018, p. 1-11. DOI 10.1007/s10884-018-9708-5. + Info a Futur
 6. Barrabés, E., Cors, J. i Vidal, C. Spatial collinear restricted four-body problem with repulsive Manev potential. Celestial mechanics and dynamical astronomy. 2017, vol. 129, no. 1-2, p. 153-176. DOI 10.1007/s10569-017-9771-y. + Info a Futur
 7. Carreras, F. i Puente, M. A note on multinomial probabilistic values. TOP. 2018, vol. 26, no. 1, p. 164-186. DOI 10.1007/s11750-017-0464-1. + Info a Futur
 8. Conangla, L. et al. Cold-air pool evolution in a wide Pyrenean valley. International journal of climatology. Wiley, 2018, vol. 38, no. 6, p. 2852-2865. DOI 10.1002/joc.5467. + Info a Futur
 9. Corbera-Subirana, M., Cors, J. i Roberts, G. A four-body convex central configuration with perpendicular diagonals is necessarily a kite. Qualitative theory of dynamical systems. 2018, vol. 17, no. 2, p. 367-374. DOI 10.1007/s12346-017-0238-z. + Info a Futur
 10. Delgado, J., Ventura, E. i Zakharov, A. Intersection problem for Droms RAAGs. International journal of algebra and computation. 2018, vol. 28, no. 7, p. 1129-1162. DOI 10.1142/S0218196718500509. + Info a Futur
 11. Domènech, M., Giménez, J. i Puente, M. Semivalues: weighting coefficients and allocations on unanimity games. Optimization letters. 2017, vol. 12, no. 8, p. 1841-1854. DOI 10.1007/s11590-017-1224-8. + Info a Futur
 12. Domènech, M., Giménez, J. i Puente, M. Bisemivalues for bicooperative games. Optimization. 2018, vol. 67, no. 6, p. 907-919. DOI 10.1080/02331934.2018.1432611. + Info a Futur
 13. Franch, J. Should we fear deflation? an economic analysis. Journal of Business & Economic Policy. 2018, vol. 5, no. 1, p. 22-30. + Info a Futur
 14. Franch, J. Unconventional expansionary monetary policies. An economic analysis of quantitative easing. Journal of Business & Economic Policy. 2018, vol. 5, no. 2, p. 22-28. DOI 10.30845/jbep.v5n2a4. + Info a Futur
 15. Franch, J. i Carmona, G. The german business model: the role of the Mittelstand. Journal of Management Policies and Practices. 2018, vol. 6, no. 1, p. 10-16. DOI 10.15640/jmpp.v6n1a3. + Info a Futur
 16. Freijó, M. et al. Influencia del factor humano en la siniestralidad laboral en las canteras españolas antes de la crisis económica. ORP Journal. 2017, no. Actas  ORP2017, p. 239-245. + Info a Futur
 17. Freixas, J., Freixas, M. i Kurz, S. On the characterization of weighted simple games. Theory and decision. 2017, vol. 83, no. 4, p. 469-498. DOI 10.1007/s11238-017-9606-z. + Info a Futur
 18. González-Partida, E. et al. Modelo de formación de los yacimientos estratoligados de Cu en lechos rojos de Las Vigas (Chihuahua, México). Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 2017, vol. 69, no. 3, p. 611-635. + Info a Futur
 19. Guasch, E. et al. New approach to ball mill modelling as a piston flow process. Minerals engineering. 2018, vol. 116, p. 82-87. DOI 10.1016/j.mineng.2017.04.002. + Info a Futur
 20. Jiménez-Franco, A. et al. Mineralogía del depósito de Sn del distrito de Santa Fe, Bolivia. Revista de Medio Ambiente Minero y Minería. 2017, vol. 2, p. 3-12. + Info a Futur
 21. Lino, J., Alvarez-Ramírez, M. i Cors, J. A family of stacked central configurations in the planar five-body problem. Celestial mechanics and dynamical astronomy. 2017, vol. 129, no. 3, p. 321-328. DOI 10.1007/s10569-017-9782-8. + Info a Futur
 22. Lino, J., Alvarez-Ramírez, M. i Cors, J. A special family of stacked central configurations: Lagrange plus Euler in one. Journal of dynamics and differential equations. 2018, p. 1-8. DOI 10.1007/s10884-018-9647-1. + Info a Futur
 23. Morral, E. et al. Capillary membrane bioreactor for abatement of low soluble compounds in waste gas. Journal of chemical technology & biotechnology. 2017, DOI 10.1002/jctb.5400. + Info a Futur
 24. Núñez-Useche, F. et al. Redox conditions and authigenic mineralization related to cold seeps in central Guaymas Basin, Gulf of California. Marine and petroleum geology. 2018, vol. 95, p. 1-15. DOI 10.1016/j.marpetgeo.2018.04.010. + Info a Futur
 25. Palacios-Quiñonero, F. et al. Design of distributed multi-actuator systems with incomplete state information for vibration control of large structures. Designs. 2018, vol. 2, no. 1, p. 1-18. DOI 10.3390/designs2010006. + Info a Futur
 26. Quevedo, J. et al. A two-tank benchmark for detection and isolation of cyber attacks. IFAC-PapersOnLine. 2018, vol. 51, no. 24, p. 770-775. DOI 10.1016/j.ifacol.2018.09.662. + Info a Futur
 27. Riquelme, F. et al. Centrality measure in social networks based on linear threshold model. Knowledge-based systems. 2018, vol. 140, p. 92-102. DOI 10.1016/j.knosys.2017.10.029. + Info a Futur
 28. Sánchez, H.E. et al. Health-aware model predictive control of wind turbines using fatigue prognosis. International journal of adaptive control and signal processing. 2018, vol. 32, no. 4, p. 614-627. DOI 10.1002/acs.2784. + Info a Futur
 29. Sanmiquel, L. et al. Características de la siniestralidad laboral del sector minero español de productos de cantera y rocas ornamentales en los períodos 2003-2008 y 2009-2014. ORP Journal. 2017, no. Actas ORP2017, p. 302-309. + Info a Futur
 30. Sanmiquel, L. et al. Analysis of occupational accidents in underground and surface mining in Spain using data-mining techniques. International journal of environmental research and public health. 2018, vol. 15, no. 3 (462), p. 1-11. DOI 10.3390/ijerph15030462. + Info a Futur
 31. Sanmiquel, L. et al. Subsidence management system for underground mining. Minerals. 2018, vol. 8, no. 6, p. 1-13. DOI 10.3390/min8060243. + Info a Futur
 32. San-Valero, P. et al. Biotrickling filter modeling for styrene abatement. Part 1: Model development, calibration and validation on an industrial scale. Chemosphere. 2017, DOI 10.1016/j.chemosphere.2017.10.069. + Info a Futur
 33. San-Valero, P. et al. Biotrickling filter modeling for styrene abatement. Part 2: Simulating a two-phase partitioning bioreactor. Chemosphere. 2017, DOI 10.1016/j.chemosphere.2017.10.141. + Info a Futur
 34. Yasami, N., Ghaderi, M. i Alfonso, P. Sulfur isotope geochemistry of the Chodarchay Cu-Au deposit, Tarom, NW Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen. 2018, vol. 195, no. 2, p. 101-113. DOI 10.1127/njma/2018/0097. + Info a Futur
 35. Zoghlami, K. et al. The building stone of the Roman city of Dougga (Tunisia): Provenance, petrophysical characterisation and durability. Comptes Rendus Geoscience. 2017, vol. 349, no. 8, p. 402-411. ISSN 16310713. DOI 10.1016/j.crte.2017.09.017. + Info a Futur

 

Annex II.   Participacions a congressos consultables a FUTUR

 1. Alsina, M. Dona i ciència. A: Cicle «Ciència a l’IEI». 2018, p. 3. + Info a Futur
 2. Alsina, M. i Gilibets, I. «Temps de... matemàtiques» una fórmula que funciona (finalista de Ciència en acció 2017). A: Jornada Didàctica Matemàtica d’ABEAM. 2018, p. 3. + Info a Futur
 3. Bascompta, M. et al. CFD friction factors verification in an underground mine. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. 2018, p. 1. DOI 10.11159/mmme18.105. + Info a Futur
 4. Benzal, E., Sole, M. i Dorado, A.D. Valorització biològica de residus electrònics. A: Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. 2017, p. 99-100. + Info a Futur
 5. Cuxart, J. et al. ET uncertainties linked to surface heterogeneities and energy imbalance. A: GEWEX Open Science Conference: Extremes and Water on the Edge. 2018. + Info a Futur
 6. De Las Heras, F.X.C. La qualitat sanitària de l’aigua als incendis. El cas dels rius a la Catalunya Central. A: Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. 2017. + Info a Futur
 7. De Las Heras, F.X.C. Nexo universidad-industria como herramienta para la captación de talento en el grado de ingeniería química. El caso de la UPC en Manresa. A: Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química. 2018, p. 1. + Info a Futur
 8. De Las Heras, F.X.C. et al. Eina per a la captació de talent al grau d’enginyeria química: el cas de la UPC Manresa. A: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2018, p. 1-6. + Info a Futur
 9. Domènech, M., Giménez, J. i Puente, M. Bisemivalores en juegos bicooperativos: estudio de algunas propiedades. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública. 2018, p. 125. + Info a Futur
 10. Fàbrega, C. et al. Application of Response Surface Methodology (RSM) to Instrumental Mass Fractionation (IMF) prediction in stable isotope SIMS analyses. A: International Maar Conference. 2018, p. 122-123. + Info a Futur
 11. Freixas, J. On the bargaining procedure of the Shapley value. A: Quantitative Methods of Group Decision Making. 2017. + Info a Futur
 12. Freixas, J. i Pons, M. An axiomatic characterization of simple majority rule and extension to broader contexts. A: Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory. 2018, p. 23. + Info a Futur
 13. Freixas, J. i Pons, M. Enumerating anonymous voting systems. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública. 2018, p. 188. + Info a Futur
 14. Freixas, J. i Pons, M. Extension and characterization of majority decision in a multiple-input multiple-output context. A: European Conference on Operational Research. 2018, p. 111. + Info a Futur
 15. Freixas, J. i Pons, M. On the curious relationship between anonymous and weighted voting games. A: Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory. 2018, p. 49-50. + Info a Futur
 16. Freixas, J. i Pons, M. How to extend and characterize simple majority rule when several degrees of support are allowed to voters? A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública. 2018, p. 124-125. + Info a Futur
 17. Gamisans, X., Dorado, A.D. i Benzal, E. Bioleaching of electronic scrap. A: Freiberger Univertätsforum. 2018. + Info a Futur
 18. Giménez, J., Domènech, M. i Puente, M. A dynamic axiomatization for the semivalues on classic cooperative games. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública. 2018, p. 124. + Info a Futur
 19. Grau, M.D. i Torra, I. Open Science Schooling: one experience of EXPLORATORI. A: Annual International Conference on Hands-on Science. 2018, p. 301-305. + Info a Futur
 20. Grau, M.D. i Torra, I. La química a l’abast dels estudiants de secundària. A: Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya. 2017, p. 42-54. + Info a Futur
 21. Grau, M.D. et al. ScienceGirls: engaging girls in science and technology. A: International Technology, Education and Development Conference. International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018,  p. 8021-8029. + Info a Futur
 22. Herms, I. et al. Aplicación de la geoquímica isotópica del agua a la comprensión del modelo conceptual del acuífero carbonatado kárstico del macizo del Port del Comte (Lleida, Spain). A: Congreso Ibérico de Geoquímica. Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 2017, p. 44-48. + Info a Futur
 23. Martínez, D. et al. Cold-air pooling in a wide Pyrenean valley. A: European Geosciences Union General Assembly. 2018. + Info a Futur
 24. Miró, J. et al. Cerdanya-2017: presentation and preliminary results. A: Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence. 2018. + Info a Futur
 25. Molinero, X. et al. On the extended dimensionality of simple games. A: Balkan Conference on Operational Research. 2018, p. B6-B6. + Info a Futur
 26. Molinero, X., Riquelme, F. i Serna, M. Centrality on social networks. A: Meeting of the European Working Group on Multicriteria Decision Aiding. 2018, p. 37. + Info a Futur
 27. Oliva, J. et al. Optimization systems developed to improve the yield on tungsten and tantalum extraction and reduce associated costs – the EU HORIZON 2020 Optimore project (grant no. 642201). A: Real Time Mining Conference. 2017, p. 69-89. + Info a Futur
 28. Palacios-Quiñonero, F. et al. LMI-based design of distributed energy-dissipation systems for vibration control of large multi-story structures. A: International Conference on Structural Dynamics. Elsevier, 2017, p. 1749-1754. DOI 10.1016/j.proeng.2017.09.433. + Info a Futur
 29. Palacios-Quiñonero, F. et al. Design of hybrid multi-actuation schemes for vibration control of adjacent twin structures. A: World Conference on Structural Control and Monitoring. 2018, p. 629-639. + Info a Futur
 30. Peña-Pitarch, E. i Ticó, N. Simulation of virtual human hand evolution after stroke. A: International Conference on Modeling and Applied Simulation. Università degli Studi di Genova, 2017, p. 123-127. + Info a Futur
 31. Peña-Pitarch, E. et al. Comparison finger angles after stroke vs healthy hand. A: International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. 2018, p. 1. + Info a Futur
 32. Puente, M., Domènech, M. i Giménez, J. The (p,q)-bisemivalues on bicooperative games. A: XXXVII Congreso Nacional SEIO: XI Jornadas de Estadística Pública, Oviedo, 29 mayo-1 junio 2018. 2018, p. 124.  + Info a Futur
 33. Rossell, J.M. et al. An effective strategy of real-time vision-based control for a Stewart platform. A: IEEE International Conference on Industrial Technology. 2018, p. 75-80. + Info a Futur
 34. Sanmiquel, L. et al. Comparison between GPS measurements and interferometry to control mining subsidence in the Catalan basin. A: International Conference on Gis and Remote Sensing. 2017, p. 38. DOI 10.4172/2469-4134-C1-009. + Info a Futur
 35. Sanmiquel, L. et al. Management of subsidence in a potash mining area. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. 2018, p. 1. DOI 10.11159/mmme18.106. + Info a Futur
 36. Segalas, J. et al. The EDINSOST project. Training sustainability change agents in Spanish and Catalan Engineering Education. A: International Conference on Engineering Education in Sustainable Development. 2018, p. 109-116. + Info a Futur
 37. Segalas, J. et al. El proyecto EDINSOST: educación e innovación para la sostenibilidad. A: International Congress of Educational Sciences and Development. 2018, p. 921. + Info a Futur
 38. Tomasa, O. et al. Glass-ceramic crystallization from tailings of the Morille wolfram deposit. A: International Symposium on Crystallization in Glasses and Liquids. 2017, p. 159. + Info a Futur
 39. Tomasa, O. et al. Recycling tungsten tailings for making glass. A: Vitrification and geopolymerization of wastes for immobilization or recycling. 2017, p. 39. + Info a Futur
 40. Torra, I., Grau, M.D. i Ledesma, G. SAVEnergy: foment de l’estalvi d’energia a les llars dels joves de secundària. A: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. 2018, p. 1-10. + Info a Futur