Comparteix:

Biblioteca

Dades i resum de les actuacions més rellevants desenvolupades durant el curs 2017-2018 a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM).

Dades:

-

superfície de la biblioteca

1.200 m2

-

sala

267 places

-

5 sales de treball en grup - places

32 places

-

aula de formació

25 places

-

nombre de visitants

107.179

-

préstec de documents

5.532

-

préstec de portàtils

1.907

-

préstec de documents del fons de la biblioteca

 8.095

-

préstec de sales de treball en grup

2.120

-

exemplars de llibres

31.289

-

títols de revistes

41

-

pressupost fons bibliogràfics UPC

4.963,00€

-

portàtils d’ús públic

6

 

Actuacions a destacar:

 • S’ha donat suport al nou grau en Enginyeria d’Automoció amb la compra de la bibliografia de les guies docents i participant en la competència transversal: Ús solvent dels recursos d’informació.
 • S’ha establert un protocol d’acollida a la biblioteca per als professors de nou ingrés per tal que coneguin els serveis de la biblioteca.
 • Revisió dels perfils d’autors i institucionals dels investigadors de l’EPSEM a Dialnet Plus.
 • S’ha posat en marxa el “Time to talk” en col·laboració amb l’EPSEM i el Servei de Llengües i terminologia de la UPC..
 • Modificació d’espais a la biblioteca per ampliar la zona de silenci. Per a fer-ho a calgut espaiar les col·leccions de referència.
 • Tertúlia amb vi: Les possessions amb l’autora del llibre Llucia Ramis i amb col·laboració de  la DO Pla de Bages, de la llibreria Parcir, del Celler Fargas-Fargas i dels clubs de lectura de les biblioteques de la comarca (14.06.18).
 • Digitalització de fotografies de l’EPSEM per a la Memòria Digital UPC.
 • Millores en l’informe de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central per incloure indicadors homologats per l’OCDE i de la visibilització dels resultats mitjançant un nou web.


 

FORMACIÓ:

Formació adreçada als estudiants:

Introducció de la competència genèrica: Ús solvent dels recursos d’informació (EPSEM):

Nivell 1 - Q1:

 • 3 sessions d’acollida en l’assignatura “Tecnologies mediambientals i sostenibilitat”
 • 2 sessions d’acollida en l’assignatura “Informàtica” (Eng. Sistemes TIC)
 • 1 sessió d’acollida en l’assignatura “Mineria i petrologia” (Eng. Minera)
 • 2 sessions d’acollida en l’assignatura “Sector de l’automoció” (Eng. d’Automoció)

Nivell 1 - Q2:

 • 6 sessions en l’assignatura “Ciència i tecnologia dels materials” (Industrials)
 • 2 sessions en l’assignatura “Tecnologies complementàries I” (Eng. Sistemes TIC)
 • 1 sessió en l’assignatura “Processament de materials” (Eng. Minera)

Nivell 2 - Q3:

 • 2 sessions en l’assignatura “Tecnologies complementàries 2” (Eng. Sistemes TIC)

Nivell 2 – Q4:

 • 1 sessió en l’assignatura “Enginyeria del terreny” (Eng. Minera)

Nivell 3 – Q5:

 • 1 sessió (virtual) en l’assignatura “Electrònica digital” (Eng. Electrònica)
 • 1 sessió en l’assignatura “Gestió i orientació de projectes” (Eng. Sistemes TIC)

Nivell 3 – Q6:

 • 1 sessió en l’assignatura “Enginyeria de procés i producte” (Eng. Química)

 

Altres sessions d'acollida:

 • 1 sessió als estudiants de l’Escola Agrària de Manresa (EAM)
 • 18 sessions als estudiants de la UManresa (FUB):

- 3 en els graus de Ciències socials
- 15 en els graus de Ciències de la salut

 • 1 sessió als estudiants de la FUB+55

 

Formació adreçada als estudiants de màster i doctorands

 • 1 sessió de “Gestor de referències Mendeley” per estudiants matriculats a l'Escola de Doctorat.
 • 1 sessió de “Com fer un bon treball acadèmic” per estudiants matriculats a l’Escola de Doctorat.
 • 1 sessió sobre bases de dades i Mendeley als estudiants del Màster de Simulació de la FUB

 

Formació adreçada al PDI

 • S'ha fet el taller "Com convertir-se en un investigador obert" a la BCUM per al PDI dins de la programació de l'ICE al qual han assistit 10 investigadors de l'EPSEM

 

Altra formació realitzada

 • 1 sessió als estudiants de 2n curs de l’EAM: Crèdit de síntesi
 • 2 sessions als estudiants de TFG d’Educació infantil de la FUB
 • 1 sessió als estudiants de TFG de Logopèdia de la FUB
 • 1 sessió de Mendeley als estudiants de 2n curs del Grau d’Educació infantil de la FUB
 • 1 sessió als estudiants de TFG de Podologia de la FUB
 • 1 sessió de Mendeley als estudiants de 2n curs del Grau d’Educació infantil de la FUB

 

S’ha potenciat el desenvolupament professional del personal de la biblioteca assistint als cursos i jornades següents:

 • XVI Seminario de Centros de Documentación Ambientales y Rspacios Naturales Protegidos (RECIDA) (setembre 2017 - CENEAM)
 • Programa antiplagi Urkund (octubre 2017 – FUB)
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (octubre 2017 – SDP)
 • Formació bàsica en l’ús del DEA (octubre 2017 – SDP)
 • Gestió de la interculturalitat dos petons o una abraçada (novembre 2017 – SDP)
 • Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) (febrer/març 2018 – SDP)
 • Jornada el futur de les biblioteques universitàries (març 2018 – UAB)
 • Redacció multilingüe i de qualitat de la UPC (març 2018 – SDP)
 • Disseny de cartells, fulletons i infografies. Com transmetre un missatge a través d’imatges (abril 2018 – SDP)
 • Com millorar els informes bibliomètrics sobre producció científica: fonts, indicadors, planificació i comunicació (maig 2018 – SDP)
 • 15es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (10 i 11 de maig de 2018 – Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
 • 3a Jornada sobre Documentació Ambiental de Catalunya (#DocAmbCat) (31.05.2018 – Generalitat de Catalunya)
 • Eines i recursos per a la redacció multilingüe i la qualitat lingüística a la UPC (març/novembre 2018 – SDP)
 • Jornades de formació en Cooperació al Desenvolupament 2018 (juny 2018 – CCD-UPC)
 • El puzle de la gestión de datos de investigación (21.6.2018 – Universidad Carlos III)
 • El valor de la marca UPC: aspectes legals i convivència de marques (22.06.2018 – SDP)
 • Atenea (13.6.2018 – SDP)

 

Altres:

 • Perspectiva europea en l'accés obert: Open Data. Xerrada a càrrec de David Parcerisa i Roser Gómez en motiu de la Setmana d’Accés Obert
 • Exposició “Temps de química” (del 9 al 22 d’abril de 2018) de l’EPSEM
 • Exposició fotogràfica “Trencant el silenci” (del 2 al 23 de maig de 2018) de l’Associació Lilium amb la col·laboració de Foto Art Manresa
 • Exposició “Mineria per al desenvolupament” (del 24 de maig al 5 de juny de 2018) de l’Associació Mineria per al desenvolupament de l’EPSEM
 • Creació d’una infografia per donar a conèixer els serveis de la biblioteca al PDI i al PAS del campus
 • Participació a la Jornada de portes obertes del Campus de Manresa (21.4.18)
 • Col·laboració en el projecte del Centre de Cooperació i Desenvolupament de la UPC “Optimització de la mineria a Bolívia” (del 13 de juliol al 8 d’agost de 2018)
 • Participació en el Pla Director del Geoparc de la Catalunya Central (5.10.17)