Comparteix:

Patrimoni / Manteniment

Tancament del pressupost 2018, del Servei d´Obres i Manteniment del Campus de Manresa.

 

Servei d ’Infraestructures / Obres i Manteniment 


Assignació pressupost descentralitzat 2018 per Manteniment un cop descomptats contractes transversals

Treballs realitzats per industrials i tècnics de manteniment d´empreses empreses externes dintre del programa de manteniment previst (incloent-hi la revisió de la instal·lació de gasos tècnics i les revisions previstes del ICIT)

16.863,44€

Materials i eines

7.843,24€


Ampliació del pressupost assignat degut a feines imprevistes

Repintat de zones afectades per les obres del MN2 i condicionament de pati interior de l´EPSEM

 

2.349,15€

Reparació llaç entrada aparcament i sanejament de quadre elèctric

1.495,45€

Llicencia equip de radiofreqüència

3.967,35€

Refer entrada garatge Laboratori de Mecànica

   939,93€

Diferent material fungible

3.057,87€

 

PIU 2018

Adequació de zones del Laboratori de Mecànica i construcció del Laboratori d´Automoció

60.000,00€

Condicionament de la plataforma de l´estació meteorològica i tancament amb mampara de vidre dels Serveis Informàtics

 

5.000,00€

Torn Laboratori de Mecànica

25.000,00€

 

Subministraments energètics EPSEM i BCUM

Electricitat

65.990,52€

Gas

41.631,03€

Aigua

4.250,63€