Comparteix:

Pressupost

Origen dels recursos

Import

Assignació UPC per funcionament 2018

     42.105,52 €

Romanent 2017*

     39.752,79 €

 

   

 

 

D'activitats de l'EPSEM

 

Cessió d'espais

         16.191,34 €

Convenis Cooperació Educativa

       33.348,22 €

Càtedra ICL

       10.000,00 €

Aportació per Premis a Expedients

       21.200,00 €

Aportacions 75 aniversari EPSEM 5.500,00 €

Altres ingressos

         2.418,00 €

 

           

Total

    170.515,87 €Destí dels recursos

Import

Administració i direcció

     15.001,48 €

Docència

     27.577,50 €

Pla de promoció

     19.448,73 €

Inversions en equipament docent

     65.629,54 €

Premis als millors expedients

      14.945,76 €

Acte de graduació

     3.792,00€

75è aniversari 2.883,25 €

Romanent premis proper curs

       6.254,24 €

Romanent 75è aniversari 2.616,75 €

Romanent per inversions proper curs

       12.366,62 €

Total

   170.515,87 €

 

*Romanent generat pels convenis de cooperació educativa cobrats amb el pressupost tancant