Comparteix:

Equip Directiu

L’equip directiu durant el curs 2019-2020 ha estat el següent:

             

 Maria Rosa Argelaguet Isanta

Directora fins el 30 de gener de 2020

José Miguel Giménez Pradales

Sotsdirector Cap d’Estudis i Director en funcions
des del 31 de gener fins el 03 de novembre de 2020

David Parcerisa Duocastella

Secretari Acadèmic

Josep Maria Cors Iglesias

Sotsdirector de Relacions Internacionals

Rosa Giralt Mas  

Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat

Marc Antoni Soler Conde

Sotsdirector d’Empresa i Relacions Externes

Xavier Gamisans Noguera

Sotsdirector de Recerca i Innovació

Immaulada Martínez Teixidor

Sotsdirectora de Planificació i Qualitat

Inmaculada Gómez Gómez

Cap de la Unitat Transversal de Gestió (UTG)