Comparteix:

Comissió Electoral de l'EPSEM

Fins el 18 de febrer de 2020:

President: Secretari acadèmic EPSEM David Parcerisa Duocastella
Membres sector PDI

Montserrat Pons Vallès

Marc Antoni Soler Conde

Membres sector PAS Lluís Clotet Vilalta
Membres sector EGM Estudiantat de Grau i Màster Vacant

 

Des del 19 de febrer de 2020:

President: Secretari acadèmic EPSEM David Parcerisa Duocastella
Membres sector PDI

Titulars: Jesús Vicente i Antoni Escobet

Suplents: Jordi Fortuny i Pere Busquets
Membres sector PAS

Titular: Montserrat Méndez

Suplent: Maria Chavarria
Membres sector EGM Estudiantat de Grau i Màster

Titular: Lídia Orriols

Suplent: Pol Batlle