Comparteix:

Personal d'Administració i Serveis

 Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEM durant el curs 2019-2020 per denominació de la plaça. Total 41 persones i 4,5 vacants.

1 Cap UTG Campus Manresa
1 Cap Àrea Gestió Econòmica i Suport PDI
1 Cap Unitat de Gestió Acadèmica i Organització Docent
7 Tècniques de Gestió (1 vacant)
4

Tècniques de Suport

1 Responsable de Serveis Informàtics
1 Tècnic Superior en Informàtica i Comunicació
3 Tècnic/a en Informàtica i Comunicació (1 al 50% vacant)
2 Operador/a en Informàtica i Comunicació (1 vacant)
1 Directora Biblioteca
2 Bibliotecàries Responsables de Serveis
1 Bibliotecària
1 Tècnics de Suport de Biblioteques
2 Promotor del CTT
7 Tècnic/a de Taller i Laboratori
1 Responsable Serveis de Recepció
1 Responsable Recepció Tarda
1 Auxiliar de Serveis
1 Cap de Manteniment i Obres
1 Encarregat de Manteniment
1 Tècnic de Manteniment

 

 

Formació del Personal d’Administració i Serveis

En la línia de millora contínua dels serveis, s’ha potenciat el desenvolupament professional del personal de l’Escola facilitant l’assistència als següents cursos del Pla de Formació Interna de la UPC, organitzats en diversos Eixos Formatius. Valorem de forma positiva l’impacte d’aquesta formació en els llocs de treball del PAS. Aquestes accions s’emmarquen dins el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’EPSEM (SGIQ).

 

DENOMINACIÓ DEL CURSPARTICIPANTS
Introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu? 1
Facility Management i responsabilitats legals 1
Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 1
Genweb. Edició amb plantilles 1
GESTIO ACADEMICA BÀSICA 1
How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources 1
How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources. Mòdul 2 1
Iniciació a la gestió econòmica de capítol 2 1
Introducció a les proves de càrrega amb JMeter i Selenium 1
Introducció als escriptoris virtuals i aplicacions virtualitzades. Visió pràctica projecte RaVaDa VDI. Actualització 2019 1
Introducció als principis i pràctiques de la gestió de projectes 1
La gestió dels projectes de recerca i la valorització tecnològica 2
Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 1
Prevenció de Riscos aplicada al Facilities Management 1
Registre d'ingressos de projectes tipus 1 1
Reunions de treball efectives i eficaces: transformar les reunions en trobades útils 1
Seguretat i auditoria en Sistemes Operatius i en Entorns Virtuals 1
Taller d’anglès inicial: l’atenció a l’usuari, nocions bàsiques 1
Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. 1
Taller de novetats de gramàtica i aprofundiment de pronoms febles 1
Tècniques bàsiques de soldadura manual amb fil d’estany 2