Comparteix:

Personal Docent i Investigador

Total de PDI durant el curs 2019-2020 a l’EPSEM:

Categoria Total Doctor/a
Catedràtic/a d'universitat 3 3
Catedràtic/a contractat/da 1 1
Agregat/da 9 9
Col·laborador/a 7 7
Lector/a 1 1
Associat/da 57 16
Investigador/a en formació 0 0
Investigador postdoctoral 0 0
Titular d’Universitat 26 26
Titular d’Escola Universitària 6 0
Catedràtic d’Escola Universitària 4 4
Ajudant 0 0
Total 114 67

 

 

Formació del Personal Docent i Investigador

En aquest curs el Personal Docent i Investigador ha assistit a 59 cursos de formació de l’ICE, en els quals han participat 48 professors.

 

Formació Continuada del PDI

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Seminari: La direcció dels TFM del màster de secundària

2

13/01/2020

13/01/2020

1

5a Jornada Docent: Matemàtiques no presencials: el futur ja és aquí (Organitza: Dept. Matemàtiques UPC)

4

30/06/2020

30/06/2020

8

Jornades SCM Matemàtiques i COVID-19

10

13/07/2020

14/07/2020

2

IV Jornada Docent del Departament de Física

 

2

 

21/07/2020

 

21/07/2020

 

1

 

 

Formació Atenea

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Sessió 1: Avaluacions en remot

1

31/03/2020

31/03/2020

2

Sessió 2: Experiències d'avaluacions en remot mitjançant tasques 1

 

01/04/2020

 

01/04/2020

 

2

 

Sessió 4: Avaluacions en remot mitjançant tasques d'ATENEA 1 03/04/2020 03/04/2020 2
Iniciació al Matlab. Campus de Terrassa 9 06/11/2019 20/11/2019 1
Com faig servir Meet per fer classes 1 01/04/2020 01/04/2020 9
De l'aula al núvol en 5 passes 5 26/03/2020 03/04/2020 2
Sessió 1: Avaluacions en remot - 2a edició 1 31/03/2020 31/03/2020 6
Sessió 2: Experiències d'avaluacions en remot mitjançant tasques - 2a edició 1 01/04/2020 01/04/2020 6
Curs de Nivell Avançat ATENEA: Creació de recursos d'aprenentatge H5P. FIB 4 11/11/2019 11/11/2019 1
Sessió 3: Avaluacions en remot mitjançant qüestionaris - 2a edició 1 02/04/2020 02/04/2020 9
Sessió 4: Avaluacions en remot mitjançant tasques d'ATENEA - 2a edició 1 03/04/2020 03/04/2020 9

 

Formació Altres Àmbits

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Producció científica, reputació i posicionament de la UPC en els rànquings universitaris 4 13/02/2020 13/02/2020 1
Com millorar l’impacte de la recerca:gestió de la identitat digital (Campus de Manresa - Edició tarda) 3 06/02/2020 06/02/2020 7

 

Get off on the right foot with your thesis: organising information (Your doctoral thesis 1) 2 30/04/2020 30/04/2020 1

 

Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació (La teva tesi doctoral 1) - Edició ON LINE 2 26/05/2020 26/05/2020 1

 

Recursos i serveis d’informació en... enginyeria (La teva tesi doctoral 2) - Edició ON LINE 2 02/06/2020 02/06/2020 1

 

Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3) - Edició ON LINE 2 09/06/2020 09/06/2020

 1

Publicació, visibilitat i indicadors d’impacte (La teva tesi doctoral 4) - Edició ON LINE 2 16/06/2020 16/06/2020 1

 

Ciència oberta i drets d'autor - Edició ON LINE 2 09/06/2020 09/06/2020 1

 

Publicació, visibilitat i indicadors d’impacte (La teva tesi doctoral 4) - 2a Edició ON LINE 2 01/07/2020 01/07/2020 1
Redacción y publicación del manuscrito (Tu tesis doctoral 5) Edición ON LINE - 2a edición 2 17/06/2020 17/06/2020 1
Identificadors i perfils d’autor 2 08/07/2020 08/07/2020 1
Publicacions a DRAC, UPCommons i FUTUR 2 15/07/2020 15/07/2020 1
Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència universitària 2 11/02/2020 11/02/2020 2
Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència universitària - Edició ON LINE - Àmbits d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació (EPSEB, ETSAB,
ETSAV)
2 14/07/2020 14/07/2020 1
Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència universitària - Edició ON LINE - Àmbit d'Enginyeria Industrial (EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT,
ETSEIB)
2 15/07/2020 15/07/2020 6
Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència universitària - Edició ON LINE - Àmbit d'Enginyeria de les TIC (EETAC, ETSETB, FIB, EPSEM,
EPSEVG)
2 16/07/2020 16/07/2020 1
Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència universitària - Edició ON LINE - Àmbit de Ciències (ESAB, EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT,
ETSEIB, FME, FOOT)
2 17/07/2020 17/07/2020 2
I Jornades sobre mesures d’acompanyament a l’estudiantat per millorar rendiment acadèmic en la fase inicial. Mentories 4 26/02/2020 26/02/2020 1

 

Formació Riscos Laborals

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Prevenció de Riscos Laborals: Convenis Universitat-Empresa. (62a edició) 4 12/02/2020 12/02/2020 1
Mesures preventives específiques per a la COVID-19 a adoptar en la reincorporació presencial als llocs de treball dirigides al PDI. 1a. edició (NOVES
DATES)
3 20/07/2020 20/07/2020 2
Mesures preventives específiques per a la COVID-19 a adoptar en la reincorporació presencial als llocs de treball dirigides al PDI. 2a. edició 3 22/07/2020 22/07/2020 11

 

Formació STEM

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Disseny, desenvolupament i avaluació d’assignatures en línia i/o semipresencials 30 08/04/2020 29/05/2020 1
Qüestionaris Atenea ON LINE 4 31/03/2020 02/04/2020 5
Transició a docència no presencial 5 31/03/2020 07/04/2020 11
Introducció a GSuite: eines de Google pel docent i investigador 2 25/03/2020 25/03/2020 12
Qüestionaris Atenea ON LINE - 2a edició 4 02/04/2020 03/04/2020 4
Qüestionaris Atenea ON LINE - 3a edició 4 14/04/2020 16/04/2020 4
Vídeo, screencast i streaming amb OBS Studio 5.5 15/04/2020 29/04/2020 3
Curs de Nivell Avançat ATENEA: Creació de recursos d'aprenentatge H5P - edició ON LINE 4 17/04/2020 17/04/2020 3
Presentació de tot el que pots fer amb Wiris Quizzes 2 15/04/2020 15/04/2020 5
Vídeo, screencast i streaming amb OBS Studio. 2a. edició 5.5 16/04/2020 30/04/2020 2
Curs de Nivell Avançat ATENEA: Creació de recursos d'aprenentatge H5P - edició ON LINE - 2a edició 4 21/04/2020 21/04/2020 3
Introducció a GSuite: eines de Google pel docent i investigador - 2a. edició 2 27/03/2020 27/03/2020 8
Curs de Nivell Avançat ATENEA: Creació de recursos d'aprenentatge H5P - edició ON LINE - 3a edició 4 29/04/2020 29/04/2020 1
Transició a docència no presencial - 2a. edició 5 28/04/2020 05/05/2020 2
Edició de vídeo amb OpenShot 5.5 05/05/2020 19/05/2020 1
Edició de vídeo amb OpenShot - 2a edició 5.5 08/05/2020 22/05/2020 2
Com plantejar un examen on-line 2 06/05/2020 06/05/2020 5
Trobada oberta sobre avaluació no presencial – Focus en qüestionaris 1 20/05/2020 20/05/2020 4
Trobada oberta sobre avaluació no presencial – Focus en qüestionaris 1 27/05/2020 27/05/2020 1
Dubtes i preguntes sobre ATENEA Exams: la nova plataforma per a la realització d’exàmens no presencials de la UPC. 1 28/05/2020 28/05/2020 3
Dubtes i preguntes sobre ATENEA Exams: la nova plataforma per a la realització d’exàmens no presencials de la UPC. 2a edició.
Informe de participants per centre (14/4/2021)
1 29/05/2020 29/05/2020 5
Dubtes i preguntes sobre ATENEA Exams: la nova plataforma per a la realització d’exàmens no presencials de la UPC. 3a edició. 1 05/06/2020 05/06/2020 2
Optimització del treball del professorat - 2a. edició 5 22/05/2020 22/05/2020 2