Comparteix:

Serveis Informàtics

Tota la comunitat EPSEM passem a treball en remot d’un dia per l’altre:

 • Implantació GSuite
 • Suport al treball, la docència i   l’aprenentatge remots
 • Atenció a l’usuari via Meet
 • Habilitació d’escriptoris remots
 • Tesla: millora estalvi energètic i seguretat
 • Arrencada aules híbrides
 • Posada en marxa del CoronaBroker

 

Indicadors Tiquets

 

 

 • A través de GN6 s’han registrat i resolt 1673  incidències
 • Augment del 9% respecte al 2019
 • Mitjana de 7,5 incidències al dia
 • Temps mitjà de resolució: 55 minuts

 

 

Altres actuacions

 • Info’s virtuals aules 3.5  i 3.6
 • Inventari programari aules
 • Ampliació VPN pròpia
 • Enllaços  entre servidors
    a 10Gb
 • Ampliació AP’s Eduroam

 

Projectes de Futur

 • UPCTrack: Control de contactes propers
 • Determinar inversions associades als serveis
 • Inventari automàtic d’equips en xarxa
 • Ampliació capacitat VDI
 • PC’s aules info, PAS i PDI a rang UPC
 • Substituir/extingir serveis obsolets
 • Sistema d’impressió comú
 • Canvi del sistema d’explotació de les dades  acadèmiques del nostre estudiantat
 • Digital Signage: Concerto
 • Sistema de préstec d’equipaments TIC