Comparteix:

Equip directiu

Director:

Correu-e:  direccio.epsem@upc.edu

PERE PALÀ SCHÖNWÄLDER

Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i Tic (750)

Secretari acadèmic:

Correu-e: secretaria.epsem@upc.edu

DAVID PARCERISA DUOCASTELLA
Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i Tic (750)

Sotsdirector de Relacions Internacionals:

Correu-e: mobility.epsem@upc.edu

MARC VALLBÉ MUMBRÚ

Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i Tic (750)

Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat:

Correu-e: comunicacio.epsem@upc.edu

ROSA GIRALT MAS
Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i Tic (750)

Sotsdirector d'Empresa i Relacions Externes:

Correu-e: empresa.epsem@upc.edu

JORDI VIVES COSTA

Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i Tic (750)

Sotsdirector de Projectes Estratègics:

Correu-e: sebastia.vila@upc.edu 

SEBASTIÀ VILA MARTA

Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i Tic (750)

Cap d'estudis:

Correu-e: capestudis.epsem@upc.edu 

MARGARITA DOMÈNECH BLÀZQUEZ
Departament de Matemàtiques (749)

Cap de la Unitat Transversal de Gestió:

Correu-e: sara.borras@upc.edu

SARA BORRÀS PICAS

 

 
Manresa, 4 de març de 2024