Comparteix:

Membres de la Junta Electoral

President: Secretari acadèmic EPSEM David Parcerisa Duocastella
Membres sector PDI

Titulars: Pere Busquets Rubió i Maria Niubó Eslava

Suplents: Josep Oliva Moncunill i Josep Freixas Bosch

Membres sector PAS

Titular: Xavier Guimerà Vilalta

Suplent: Llúcia Rexach Cabrera

Membres sector EGM Estudiantat de Grau i Màster

Titular: David Hinojal Rodríguez

Suplent: Alex Martínez Tapia


Membres electes designats d'acord amb el "Reglament Electoral de la UPC" a la Junta Ordinària del 2 de febrer de 2022