Comparteix:

Pla d'estudis

Assignatures ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Física Obre PDF 6 Obligatòria
Fonaments Matemàtics per a les TIC Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Introducció als Sistemes Digitals Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques Bàsiques per a l'Enginyeria Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Digitals Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologia de Programació Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Complementàries I Obre PDF 6 Obligatòria
Teoria de Circuits Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Circuits i Sistemes Lineals Obre PDF 6 Obligatòria
Dispositius Programables Obre PDF 6 Obligatòria
Empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques Avançades per a l'Enginyeria Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Complementàries II Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Arquitectura de Computadors Obre PDF 6 Obligatòria
Circuits i Sistemes de Radiofreqüència Obre PDF 6 Obligatòria
Programació de Baix Nivell Obre PDF 6 Obligatòria
Senyals i Sistemes Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Analògics Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Gestió i Orientació de Projectes Obre PDF 6 Obligatòria
Processament Digital de Senyal Obre PDF 6 Obligatòria
Programació Concurrent i en Temps Real Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Operatius Obre PDF 6 Obligatòria
Xarxes de Comunicacions Obre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Sistemes EncastatsObre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria de SistemesObre PDF 6 Obligatòria
Aplicacions i serveis sobre Internet Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes electrònics de control Obre PDF 6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Setè quadrimestre
Integració de SistemesObre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Automàtics i robotitzats Obre PDF 6 Obligatòria
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Optativa IV 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 24 Obligatòria

Optatives curs actual

Optatives a escollir ECTS TR DA
Tardor
Microelectrònica Obre PDF 6 X
Sistemes de comunicacióObre PDF 6 X
Seguretat i secret en la codificació d'informacióObre PDF 6 X
Anglès empresarial Obre PDF 6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMAObre PDF 6 X X
Primavera
Bases de dades Obre PDF 6
Interfícies d'usuari Obre PDF 6
Anglès empresarialObre PDF 6 X X
Recursos energèticsObre PDF 6 X

TR: Optativa Transversal
DA: Assignatura amb Docència en Anglès

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.